Kraj vyčíslil hodnotu plánovaných projektů pro národní investiční plán. Celková částka přesahuje 43 miliard korun

41
sídlo Libereckého kraje

V červenci a srpnu probíhal po celé České republice sběr strategických investičních záměrů krajů a obcí pro účely vytvoření Národního investičního plánu Vlády České republiky. Tato aktivita vychází z dlouhodobého záměru vlády, který cílí na efektivnější a úspornější rozdělování veřejných prostředků. Podklady za Liberecký kraj obsahují projekty s celkovými náklady více než 43 miliard korun. Sběr dat řídí ministerstvo pro místní rozvoj.

„Do sběru projektových záměrů na území Libereckého kraje se zapojilo celkem 49 obcí, statutární města Liberec a Jablonec nad Nisou i Liberecký kraj jako celek. Náklady na 1 300 projektových plánů v Libereckém kraji přesahují částku 43 miliard korun,“ uvedla Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje pověřená řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

Hlavním důvodem sběru dat je vytvoření národního investičního plánu. Získaná data obsahují důležité informace o tom, jaké priority mají samosprávy obcí a které oblasti je nejvíc trápí. Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje využít poskytnuté informace pro tvorbu koncepčních dokumentů, jakým je například Strategie regionálního rozvoje.

V současné době probíhají jednání mezi Evropskou unií a Vládou České republiky o podobě nového programovacího období evropských dotací. Nasbírané informace mohou být hodnotným podkladem pro určení priorit a výše investic do významných projektů financovaných z rozpočtu České republiky a dotací Evropské unie.

„Národní investiční plán je jedním z prostředků jak efektivně rozdělit veřejné prostředky tam, kde jsou nejvíce potřeba, zejména do malých a středních obcí České republiky. Vláda České republiky bude v této aktivitě pokračovat i v příštích letech a prohlubovat návaznost národního investičního plánu na státní rozpočet a dotační tituly,“ uzavřela radní Loučková Kotasová.

Zdroj: KÚLK (TZ Filip Trdla)

Předchozí článekSkvělý vstup Vlků do nové mistrovské sezóny
Další článekJizerskohorskou silnici v Albrechticích lemují i nové chodníky