Velvyslanec Izraele se zajímal o pokročilé technologie v Libereckém kraji

39

Jeho Excelence, Daniel Meron, velvyslanec Státu Izrael strávil minulý čtvrtek v našem kraji. Návštěva se nesla v duchu inovací, startupů a pokročilých technologií, protože Izrael je v těchto oborech světová jednička. Avšak i v našem regionu fungují velice zajímavé inovativní firmy a organizace. Proto bylo cílem návštěvy velvyslance s nimi navázat vztahy a rozšířit spolupráci.

Návštěva velvyslance začala dopolední diskusí s žáky libereckého Gymnázia F. X. Šaldy. Poté se přesunul do výzkumného centra Technické univerzity v Liberci (TUL) Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CXI). „Protože jsme se rozhodli panu velvyslanci ukázat výběr toho nejlepšího, co v našem kraji máme, nemohli jsme vynechat návštěvu centra pro nanotechnologie,“ upřesňuje Radka Loučková Kotasová, radní zodpovědná za rezort hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování. Představitelé ústavu pro nanotechnologie provedli pana velvyslance pracovištěm a seznámili ho se špičkovými technologiemi. „Hlavním cílem Izraele je být na špici v oblasti technologií. Výzkum je v obou zemích na podobně vysoké úrovni. Ovšem co se týče obchodního modulu, to znamená jak získávat obchodní partnery pro tyto skvělé vynálezy, je Česká republika teprve na začátku,“ pojmenoval velvyslanec Meron hlavní rozdíl mezi oběma zeměmi a přislíbil pomoc při navazování spolupráce s firmami v Izraeli.

Po návštěvě TUL vedly kroky Daniela Merona v doprovodu hejtmana Martina Půty na Ještěd. V rekonstruovaném salonku  pan velvyslanec a hejtmanem poobědvali a diskuze na téma inovace pokračovala. „Žijeme v regionu, kde je největší procento zaměstnanosti v průmyslové výrobě. Bez technologického vzdělání se prostě neobejdeme. Změna ekonomiky na znalostní obory inovace a výzkum orientovaný na nové technologie je proto nutností,“ vysvětlil Martin Půta. Pan velvyslanec zmínil plánovanou misi izraelských podnikatelů koncem května do Libereckého kraje. „V oblasti výzkumu vašeho kraje vidím velký potenciál. Je pouze potřeba vám pomoci ukázat směr, kterým se chcete ubírat, najít ty správné kontakty,“ nabídl pomoc velvyslanec Meron.

Návštěva se nemohla obejít bez setkání v Lipo,ink, sídle začínajícího podnikatelského inkubátoru kraje, kterým provedl jeho ředitel Philipp Roden. V krátkých prezentacích se panu velvyslanci  představily firmy a organizace jako Mega a MemBrain, MSV Systems, Crytur, VÚTS, BPR Sychrov nebo slečna Klíčová a její nanonáplasti. Setkání se zúčastnili i zástupci Libereckého kraje a Technické univerzity v Liberci. Kraj reprezentovala radní Radka Loučková Kotasová: „Důvodem, proč jsme sem pozvali tyto firmy, bylo, aby si velvyslanec jejich činnost vyslechl a navrhl, jak konkrétně postupovat dál, aby kontakty nezůstaly pouze v teoretické rovině, a to i zásluhou Lipo.ink,“ vysvětlila paní radní. Pana velvyslance prezentované technologie velice zaujaly a již na místě se začaly plánovat možnosti vzájemné spolupráce. „V prvé řadě si myslím, že by firmy měly kontaktovat Česko-izraelskou smíšenou komoru. Dalším krokem je následná podpora při navazování spolupráce s izraelskou stranou či pomoc při vytipování vhodných konferencí a veletrhů,“ uzavřel setkání J. E. Daniel Meron.

Návštěvu pan velvyslanec završil v Krajské vědecké knihovně Libereckého kraje, kde společně s radní zodpovědnou za rezort kultury, památkové péče a cestovního ruchu Květou Vinklátovou a ředitelkou knihovny Blankou Konvalinkovou slavnostně zahájil výstavu Masaryk a Svatá země.

Zdroj: KÚLK (Filip Trdla, TZ Andrea Fulková)

Předchozí článekZačala rekonstrukce silnice mezi Turnovem a hranicí Libereckého kraje
Další článekPozvánka na výstavu do G3P