Liberecký kraj se ohrazuje proti zavádějící analýze

51

Liberecký kraj se ohrazuje proti zavádějící tiskové zprávě Institutu pro udržitelný rozvoj o. p. s., která tvrdí, že vlastní dopravce Libereckého kraje není výhodný, je dokonce nejdražší ze všech a jež současně vyzývá k přehodnocení jeho dalšího rozšiřování.

„Chceme veřejnost seznámit se skutečnými ekonomickými údaji ČSAD Liberec a.s., protože analýza Institutu pro udržitelný rozvoj srovnává nesrovnatelné a některé finanční položky sčítá i vícekrát. Zřejmě to vyplývá ze základního nepochopení pravidel hospodaření a řízení společnosti. Chápu, že je pro laika ekonomika veřejné autobusové dopravy nepřehledná, ale je s podivem, že ji takto neodborně vytvořil člověk, který byl kdysi v představenstvu Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Analýza chybně udává cenu skutečně hrazených nákladů od 15. 12. 2019 u ČSAD Liberec a.s. Nová desetiletá smlouva na dopravní obslužnost v oblasti Sever (tj. Liberecko, kde zajišťuje dopravu společnost ČSAD Liberec) je opravdu platná od 15. 12. 2019, ovšem uvedená cena 40,38 Kč/km je chybná, protože je platná až po zvýšení minimální mzdy a zaručených mezd, a to od 1. 1. 2020. Původně platila cena ve výši 37,51 Kč/km, se kterou autoři analýzy prostě nepočítali.

„Analýzu jsem v prvopočátku vítal, ovšem nikdo neočekával, že výsledkem bude dokument, který nemá vůbec žádnou vypovídající schopnost a ba naopak celou situaci ještě zkresluje. Porovnává ceny jen za období, kdy zcela logicky fixní náklady významně zvýší krátkodobě cenu na jeden kilometr, protože konec roku má specifický jízdní řád ovlivněný nižším zájmem cestujících kvůli například uzavření škol a většiny firem,“ vysvětlil náměstek pro dopravu, investice a veřejné zakázky Jan Sviták. Cena CDV je srovnatelná s celou společností BusLine LK, a to i přesto, že v ČSAD Liberec jezdí autobusy s vyšší přepravní kapacitou.

Další chybou analýzy je nepochopení stanovení ceny dopravního výkonu (CDV) a zjevné neznalosti navyšování základního jmění společnosti ČSAD Liberec. „Do ceny dopravního výkonu nelze započítávat finanční prostředky využité na zvýšení základního jmění společnosti ČSAD Liberec, a.s. Zvýšení základního jmění nesouvisí logicky s náklady porovnávané s konkurenčními společnostmi. Finanční prostředky související se zvýšením základního jmění společnosti byly využity na spolufinancování obnovy vozového parku. Touto investicí se podařilo zrychlit obnovu vozového parku společnosti ČSAD Liberec,“ uvedl Martin Bobek, předseda představenstva ČSAD Liberec.

Financování veřejné dopravy v Libereckém kraji:

dopravce skutečně uhrazené náklady bez infrastrukturních nákladů
BusLine LK s.r.o. vážený průměr 38,68 Kč
ČSAD Česká Lípa a.s. 38,36 Kč
ČSAD Liberec, a.s. 38,72 Kč

Stáří a počet vozidel jednotlivých dopravců:

dopravce počet vozidel průměrné stáří vozidla*
BusLine LK s.r.o. 124 5,56 let
ČSAD Česká Lípa a.s. 72 12,16 let
ČSAD Liberec, a.s. 79 7,62 let

* aktualizováno k 27. 7. 2020

„Nesmíme také zapomenout, že v porovnávané ceně dopravního výkonu je splácen i investiční majetek dopravců, který logicky soukromým dopravcům po ukončení smluvního vztahu zůstává, kdežto v případě ČSAD Liberec všechen majetek, a tedy i nově pořízené moderní autobusy, patří Libereckému kraji. Další nové autobusy plánuje společnost samozřejmě nakoupit,“ doplnil hejtman Půta. „Celkem jsme investovali 76.143.500 korun peněžitými i nepeněžitými vklady, za což máme 99,07 % podíl ve firmě, která má v současné době netto aktiva v hodnotě 186.113.000 korun.“

Nesmyslné je také tvrzení Institutu pro udržitelný rozvoj, že Liberecký kraj poslal mimořádný vklad do společnosti ČSAD Liberec ve výši šedesát milionů korun. Skutečný průběh navyšování základního jmění společnosti se udál ve dvou krocích:

  • Valná hromada rozhodla dne 11. 3. 2019 o zvýšení základního kapitálu společnosti:
    • z 8.893.900 Kč se zvyšuje o částku 19.451.900 Kč na konečných 28.345.800 Kč
  • Valná hromada rozhodla dne 2. 1. 2020 o zvýšení základního kapitálu společnosti:
    • z 28.345.800 Kč se zvyšuje o částku 56.691.600 Kč na konečných 85.037.400 Kč

„Proces převodu finančních prostředků je takový, že Liberecký kraj uskuteční vklad do jím zcela vlastněné společnosti Autobusy LK, s.r.o. a tato společnost z těchto finančních prostředků uhradí úpis nově upsaných akcií při zvýšení základního jmění společnosti ČSAD Liberec, a.s.,“ vysvětluje postup Jiří Zdražil, jednatel společnosti Autobusy LK.

Základní údaje společnosti ČSAD Liberec, a.s. k 31. 5. 2020:

Počet autobusů ve flotile: 98

Finance: Běžný účet: 559.570 Kč, spořicí účet: 43.713.010 Kč (celkem na účtech 44.272.580 Kč)

V lednu 2020 nákup 17 autobusů Iveco Crossway

Hrubý hospodářský výsledek společnosti ČSAD Liberec, a.s. (Kč)

leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020 1. pololetí 2020
482.000 156.000 -459.000 -123.000 226.000 544.000 826.000

Společnost ČSAD Liberec, a.s. vykazuje v prvním pololetí kladný hospodářský výsledek i přes zcela dramatický dopad na hospodaření společnosti v důsledků pandemie COVID-19.

Do akciového portfolia společnosti Autobusy LK, s.r.o. patří i společnost Autocentrum Nord, a.s., jehož majoritním akcionářem je Autobusy LK, s.r.o.

Hrubý hospodářský výsledek společnosti Autocentrum Nord, a.s. (Kč)

leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020 1. pololetí 2020
576.488 361.406 294.119 127.549 219 129 392 556 1.971.247

ČSAD Liberec, a.s.

Celkem počet akcií 850.374, nominální hodnota akcie 100 Kč

Základní jmění: 85.037.400 Kč

Autobusy LK: 825.657 akcií = 97,09 %

Liberecký kraj: 16.841 akcií = 1,98 %

Autobusy LK + Liberecký kraj: 842.498 akcií = 99,07 %

Autocentrum Nord, a.s.

Celkem počet akcií 355.756, nominální hodnota akcie 40 Kč

Základní jmění: 14.230.240 Kč

Autobusy LK: 346.562 akcií = 97,42 %

Aktiva ČSAD Liberec a.s.:

Aktiva celková (NETTO) v tisících Kč:

12/2018: 73.052

12/2019: 90.277 (oproti 12/2018 nárůst +17.225)

06/2020: 186.113 (oproti 12/2019 nárůst +95.836, oproti 12/2018 nárůst +113.061)

Stálá aktiva (NETTO) v tisících Kč:

12/2018: 49.850

12/2019: 62.322 (oproti 12/2018 nárůst +12.472)

06/2020: 132.631 (oproti 12/2019 nárůst +70.309, oproti 12/2018 nárůst +82.781)

Náklady na dopravní obslužnost, tržby, kompenzace (rok 2019):

Kolik stála autobusová dopravní obslužnost v Libereckém kraji v roce 2019:

500 817 216,56 Kč

Kolik byly tržby z této dopravy v roce 2019:

213 098 759,86 Kč

Kolik činily kompenzace, tj. kolik platil Liberecký kraj v roce 2019:

293 403 525,88 Kč

„Spekulativní podsouvání hypotézy, že náklady související se vznikem a počátečním rozvojem vnitřního dopravce budou opakovány i v dalších letech, které jsme si mohli z analýzy Institutu přečíst, musím pochopitelně odmítnout. Každý podnikatelský projekt má určité investiční náklady související se vznikem projektu. Investičně náročný projekt vnitřního dopravce Libereckého kraje logicky počítá s návratností v delším horizontu než v úvodním roce fungování tohoto projektu. Máme svoje nové moderní autobusy, kterými vozíme cestující. Investujeme do vlastního a náš hospodářský výsledek je v černých číslech. Odstartovali jsme dobře a víme, že je před námi ještě kus práce, než budeme moci dopravně obsluhovat vlastním dopravcem celý kraj,“ uzavřel náměstek Jan Sviták.

Zdroj a infografika: Liberecký kraj (Jan Mikulička; TZ Andrea Fulková)

Ilustrační foto: kraj-lbc.cz

Předchozí článekČertice se mezi zkušenějšími soupeřkami neztratily
Další článekKraj podpoří statisíci obnovu poničené vzorkovny vitráží na Českolipsku