Koronavirus umění neumlčel. Liberecký kraj znovu vyhlašuje dotační program na kulturu

12
budova sídla Libereckého kraje

Zrušit dotační program 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji pro rok 2020 se v souvislosti s nedávnou vlnou koronavirové nákazy a z ní vyplývajícími vládními opatřeními rozhodli v květnu zastupitelé Libereckého kraje. Zároveň zastupitelstvo rozhodlo o vyhlášení nového programu pod stejným názvem pro období od 1. července 2020 do 30. června 2021. Celkem je na tyto účely vyčleněno 1.500.000 korun.

„Rada Libereckého kraje musela zareagovat na situaci, kdy nebylo možné pořádat kulturní události. Oslovili jsme organizátory a z průzkumu nám vyšlo, že většina akcí se nebude konat. Rozhodli jsme se proto o zrušení již vypsaného programu a jeho nové vyhlášení tak, abychom byli schopni pokrýt období, kdy už bude možné kulturní akce pořádat bez větších omezení. Toto rozhodnutí potvrdilo také zastupitelstvo kraje,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Program je určen na spolufinancování kulturních akcí a aktivit regionálního a nadregionálního významu se zaměřením na tradiční českou hudebnost, divadelní tvořivost, taneční umění a další kulturní tvorbu. Podpora směřuje především na akce s širším společenským přínosem v regionu a dopadem na rozvoj regionální kultury a zachování tradic.

Zájemci mohou žádat o dotaci na nákup spotřebního materiálu či služeb. Jedná se například o propagace, grafické práce, jazykové korektury, tisk, výlep plakátů, kulturní vystoupení, technické zajištění akce, instalace výstav, dopravu, moderování, výrobu kulis, ladění hudebních nástrojů, hudební produkci či pořizování fotodokumentace.

Z peněz je možné zaplatit ale i pojištění akce, licence, poplatky agenturám OSA, Dilia a dalším, dále ubytování, cestovné a dopravu v případě pořádání různých jarmarků, trhů nebo slavností. Dotaci nelze využít na vydávání knižních publikací.

Podrobné podmínky vyhlášení programu naleznou žadatelé na webovém odkazu https://dotace.kraj-lbc.cz/kultura.

Zdroj: Liberecký kraj (TZ Jan Mikulička)

Ilustrační foto: kraj-lbc.cz

Předchozí článekRada odvolala jednatele společnosti KORID LK, spol. s r.o.
Další článekTuristické linky a spoje zahajují provoz, vyjede i oblíbený vlak k Máchovu jezeru