Jizerskohorskou silnici v Albrechticích lemují i nové chodníky

100

Slavnostním přestřižením pásky otevřeli tento týden zrekonstruovaný úsek silnice III/29022 v obci Albrechtice v Jizerských horách. Jde o úsek od křižovatky se silnicí III/29045 (na Mariánskou horu) v km 16,3, který končí v křižovatce se silnicí III/29046 v km cca 17,750. Vozovka vykazovala  v celém úseku silnice celoplošný rozpad. Odvodnění vozovky a přilehlého terénu bylo nefunkční a způsobovalo průsaky vody do vlastní konstrukce a podloží.

V rámci stavby byla provedena rekonstrukce vozovky, došlo k pokládce nového obrubníku a k výstavbě nového odvodnění vozovky. Stávající směrové, výškové i šířkové poměry zůstaly zachovány. Kraj za toto dílo zaplatil 9,3 miliónu korun včetně DPH. „Pro nás je důležité, že tato stavba byla spolufinancována ze Státního fondu dopravní infrastruktury, kde dostáváme dotaci 85 procent,“ vysvětlil náměstek hejtmana pověřený řízením rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek Marek Pieter. Současně radní upozornil, že kraj letos získal 175 miliónů korun. V rámci těchto peněz dělá opravy zhruba 65 komunikací a v současné době je již z tohoto objemu finančních prostředků vyčerpáno 150 miliónů korun.

Z pohledu Krajské správy silnic Libereckého kraje šlo o poměrně jednoduchou stavbu a přípravu projektové dokumentace zajistila obec včetně koordinace se síťaři. „Výsledkem je silnice v minimální šířce v nejužších místech přes pět metrů. Položili jsme asfalt a připravili obruby pro zpevněné plochy pro pěší. Zbytek byl na obci,“ doplnil Jan Růžička, ředitel KSS LK s tím, že celkem šlo o položení povrchu v úseku 1350 metrů, což trvalo celkem 62 dny.

Celkové náklady na akci v součtu dosáhly 13 miliónů korun a její příprava podle starosty Albrechtic trvala 3 roky. Bylo nutné sladit harmonogram dílčích prací pro všechny firmy, od mobilních operátorů až po dodavatele energií. V Albrechticích se totiž souběžně pustili do projektu Bezpečná cesta do školy, i proto přibyly nové chodníky a veřejné osvětlení. „Uložili jsme všechny kabely do země. Těch tu bylo na dvoukilometrovém úseku sto deset a křížily Albrechtice sem a tam. Všechna vedení chceme mít zakopána, aby to tu vypadalo jako ve 21. století,“ uzavřel starosta Albrechtic v Jizerských horách a senátor Jaroslav Zeman.

Zdroj: KÚLK (TZ Lenka Klimentová)

Předchozí článekKraj vyčíslil hodnotu plánovaných projektů pro národní investiční plán. Celková částka přesahuje 43 miliard korun
Další článekVýtvarná soutěž „Vesmírný Ještěd“ zná své vítěze