Patnáct starostů sousedního Saska se blíže seznámilo s fungováním krajů

49

Euroregion Nisa uspořádal pro starosty, zaměstnance příhraničních okresů a obcí německého Saska dvoudenní studijní pobyt v Libereckém kraji financovaný z prostředků fondu malých projektů.

Do programu zařadil na čtvrtek 21. září také návštěvu sídla kraje, kde hosty přijala statutární náměstkyně hejtmana Jitka Volfová. „Velmi mě těší, že se představitelé místních samospráv našich zahraničních sousedů zajímají o kompetence krajů a obcí, o to, jaké oblasti kraj financuje a jak vůbec funguje. Vlivem odlišného historického vývoje obou zemí se uspořádání a úkoly samosprávných celků pochopitelně liší. Proto je třeba podobná setkání pořádat a umožnit oběma stranám poznat, jak to funguje „u sousedů“, protože je také možné se z dobrých zkušeností poučit,“ okomentovala statutární náměstkyně.

Setkání, během něhož vedoucí správního odboru Jiří Němec hosty se státní správou a samosprávou v České republice blíže seznámil, se příznačně konalo v jednacím sále, kde jednou měsíčně zasedá zastupitelstvo kraje. Přednášející podoktl, že podobná studijní cesta, kdy se naopak čeští starostové budou moci seznámit s úkoly a kompetencemi svých německých kolegů, se již plánuje listopadu letošního roku.

Svobodný stát Sasko je přirozeným partnerem, se kterým má Liberecký kraj společnou hranici. Řeší se tedy oblasti, které vyplývají z těsného sousedství. Proto se hosté rovněž zajímali o aktuální rozvojové projekty kraje a o hospodářské problémy, se kterými se jejich soused potýká. Vedoucí oboru regionálního rozvoje a evropských projektů Michael Otta zmínil, že pro Liberecký kraj je nyní výzvou vypořádat se s následky, které způsobila těžba uranu na Českolipsku. Sousedy dále zajímalo, jak kraj naloží s územím po dlouhá léta využívaným nejprve československou, a poté sovětskou armádou. A negativní vlivy polské tepelné elektrárny Turów, jakými jsou znečištění emisemi, odlesnění Jizerských hor a pokles hladiny podzemních vod, se dotýkají i německých sousedů.

Zdroj: KÚLK (TZ Markéta Žitná)

Předchozí článekVýběrová řízení na pozice generálních ředitelů nemocnic probíhají
Další článekChmel už sušit nebude, zato přivítá mnoho zvědavých návštěvníků