Mimořádně vysoké daňové příjmy z loňského roku půjdou zejména do investic

30
Domov důchodců Jablonecké Paseky

Rada Libereckého kraje na svém jednání dne 23. ledna 2018 odsouhlasila zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje z roku 2017 do rozpočtu na letošní rok. Návrh jejich rozdělení schválila již na mimořádném jednání 15. ledna 2018. Vyšší daňové příjmy loni dosáhly celkového objemu 415.845.000 Kč. Nejvíce financí půjde opět do resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, a to částka 218.103.000 Kč. Rozhodnutí rady ještě musí schválit zastupitelstvo Libereckého kraje.

„Stejně jako v posledních letech, tak i letos jsme zapojení vyšších daňových příjmů do rozpočtu zkonzultovali s předsedy zastupitelských klubů,“ řekl hejtman Martin Půta.

„Díky vyšším daňovým příjmům dosažených v roce 2017 chceme finančně podpořit zejména investice, které nemohly být součástí návrhu rozpočtu kraje na letošní rok. Nejvíce prostředků znovu dostane resort dopravy. Zde rada odsouhlasila částku 200 mil. Kč na velkoplošné opravy a rekonstrukce silnic II. a III. třídy na území kraje. Zbývajících 18 mil. Kč půjde v resortu dopravy především na zpracování projektových dokumentací nebo na pokračující demolice havarijních objektů v bývalém vojenském prostoru Ralsko, konkrétně jde o navýšení o 7 mil. Kč a celkově by tak mělo být v roce 2018 k dispozici minimálně 17 mil. Kč,“ uvedla Jitka Volfová, statutární náměstkyně pro resort ekonomiky, správy majetku a informatiky.

Vyšší daňové příjmy se rozdělí i v ostatní resortech, zejména v resortu zdravotnictví, a to s objemem téměř 46 mil. Kč. Z této částky půjde více než 28 mil. Kč Zdravotnické záchranné službě na nákup nových sanitních vozů a 17,5 mil. Kč je určeno na podporu zdravotnických zařízení v kraji. Celkově by po navýšení této částky mělo jít na podporu zdravotnictví 30 mil. Kč. Resort sociálních věcí si polepší o více než 22 mil. Kč, z toho je určeno více než 17 mil. Kč na investice jako např. Domovu důchodců Jablonecké Paseky na výměnu výtahů ve výši 4,2 mil. Kč, Jedličkovu ústavu na instalaci stropního zvedacího systému a opravy omítek a oplechování ve výši 2,2 mil. Kč a na přístavbu evakuačního výtahu za 4,5 mil. Kč. Prvních 5 mil. Kč bylo také vyčleněno pro předfinancování neziskových organizací poskytujících sociální služby, které jsou každoročně přidělovány začátkem nového roku.

Resort cestovního ruchu, památkové péče a kultury získal na investice pro své organizace a na podporu investičních projektů obnov objektů v kraji celkem 12,6 mil. Kč. Z těchto prostředků bude moci být realizována rekonstrukce stodoly Vísecká rychta u Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě za 1,2 mil. Kč, obnova Beranova hostince v Trávníčku za 1 mil. nebo obnova zámku ve Stvolínkách za 1 mil. Kč.

V resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, kam půjde částka 32 mil. Kč, z toho zhruba polovina na rekonstrukce a opravy školských budov a druhá polovina na podporu sportu. V tomto ohledu je nejvýznamnější částka 10 mil. Kč, o kterou je navýšena podpora Všesportovního areálu Hraběnka v Jilemnici ze strany kraje, na celkovou částku 25 mil. Kč. V neposlední řadě rada kraje podpořila v rámci Dotačního fondu navýšení Programu obnovy venkova o 6 mil. Kč, tzn. navýšení zdrojů programu o 30%. Částkou 4 mil. Kč byly v rozpočtu kraje zajištěny prostředky na financování související se zahájením činností podnikatelského virtuálního inkubátoru.

„Součástí rozdělení je i částka 60 mil. Kč, která je vyčleněna v rezervách kraje na případnou prvotní kapitálovou vybavenost vlastního vnitřního dopravce Libereckého kraje. V případě „nevyužití“ této částky k těmto účelům, bude v průběhu 2. pololetí 2018 tato rezerva použita ke snížení úvěrové zadluženosti Libereckého kraje formou mimořádné splátky jistiny z minulosti převzatého a původně půlmiliardového úvěru za revitalizace mostů,“ dodala Volfová. Pro řešení dalších mimořádných priorit nebo na neplánované situace se rada kraje rozhodla ponechat pro tyto případy v rezervách kraje částku 15 mil. Kč.

„Naprostá většina finančních prostředků jde na investice do krajského majetku ve všech resortech, které kraj spravuje. Preferovali jsme ty investice, které se uskuteční letos,“ uzavřel Martin Půta.

Finanční podíl na rozdělení a zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje do resortů:

  • Hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování ve výši 4.000.000 Kč
  • Školství, mládeže, zaměstnanosti, tělovýchovy a sportu ve výši 32.000.000 Kč
  • Sociálních věcí ve výši 22.293.000 Kč
  • Dopravy, investic a veřejných zakázek ve výši 218.103.000 Kč
  • Cestovního ruchu, památkové péče a kultury ve výši 12.600.000 Kč
  • Životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova ve výši 6.000.000 Kč na Program obnovy venkova „ve správě“ resortu Hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
  • Zdravotnictví ve výši 45.780.000 Kč
  • Ekonomiky, správy majetku a informatiky ve výši 75.069.000 Kč – rezervy kraje

Zdroj: KÚLK (TZ Markéta Žitná)

Předchozí článekLiberecký kraj nadále pokračuje v péči o aleje
Další článekLiberecký kraj se připojil k Alianci soudržnosti