Do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR kandiduje v Libereckém kraji 24 subjektů

58

Krajský úřad Libereckého kraje v úterý 15. srpna 2017 po 16:00 hodině informoval, že do zákonem stanovené doby bylo podáno 23 kandidátních listin politických stran a hnutí. O den později ale bylo zjištěno, že prostřednictvím datové schránky byla v zákonné době také doručena ještě kandidátní listina dalšího politického hnutí.

Ustanovením § 31 odst. 3 v návaznosti na ustanovení § 97a odst. 3 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je stanovena lhůta pro podání kandidátních listiny pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, nejpozději do 16:00 hodin v 66. den přede dnem voleb. Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2017 bylo možno kandidátní listiny krajskému úřadu podávat do 15. srpna 2017 do 16:00 hodiny.

Včera, po uplynutí této lhůty, to znamená po 16:00 hodině, Krajský úřad Libereckého kraje, zejména na svých webových stránkách určených pro daný typ voleb informoval, že mu bylo pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 v Libereckém kraji do stanovené lhůty podáno, prostřednictvím zmocněnců, kteří se na Krajský úřad Libereckého kraje osobně dostavili, celkem 23 kandidátních listin politických stran a politických hnutí.

Následující den 16. srpna 2017 však bylo zjištěno, že ve středu 15. srpna 2017 v 15:37 hodin byla do datové schránky Krajského úřadu Libereckého kraje doručena také kandidátní listina politického hnutí Referendum o Evropské unii. O tom však pracovníci krajského úřadu, kteří jsou odpovědni za přípravu voleb, byli vyrozuměni až dnes.

Jelikož kandidátní listina politického hnutí Referendum o Evropské unii byla doručena ve stanovené lhůtě, krajský úřad bezodkladně na webové stránce určené pro daný typ voleb opravil informaci o podaných kandidátních listinách s tím, že Krajskému úřadu Libereckého kraje bylo podáno celkem 24 kandidátních listin politických stran a politických hnutí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 v Libereckém kraji.

Aktuální seznam podaných kandidátních listin je zveřejněný na webu: http://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2017-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-20-21-rijna-2017/07-seznam-podanych-kandidatnich-listin

Zdroj: KÚLK

Předchozí článekPřípravné zápasy jabloneckých Vlků před novou sezónou
Další článekProjekt Na kole jen s přilbou zavítal na jabloneckou cyklostezku