Výzva pro organizátory příměstských táborů o letošních prázdninách

49

Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje výzvu na registraci subjektů oprávněných k organizaci příměstských táborů pro předškoláky a žáky 1. tříd. Registrace konči 10. dubna.

„Jedná se o organizátory příměstských táborů v době letních prázdnin, kteří nabízejí tuto službu rodičům předškoláků a prvňáčků,“ vysvětluje náměstek primátora pro oblast humanitní Miloš Zahradník. „Město podepíše smlouvu o příspěvku z rozpočtu rodičům dětí s vybraným poskytovatelem, který splní podmínky registrace. O městský příspěvek zaregistrovaní poskytovatelé poníží cenu pobytu v příměstském táboře. Příspěvek tak jako v předešlých letech činí 100 Kč za dítě a den maximálně po dobu pěti pracovních dní,“ dodává Zahradník.

V roce 2015 se registrovalo 19 subjektů a podporu od města využilo 367 dětí. V roce 2016 už bylo registrovaných 23 subjektů, jejichž prázdninové aktivity navštěvovalo 404 jabloneckých dětí. Finanční podporu rodinám s dětmi prostřednictvím příspěvku na prázdninovou péči statutární město Jablonec nad Nisou poskytuje už od roku 2009 pro předškolní děti, od roku 2014 k předškolákům přibyli i prvňáčci. V rozpočtu je od roku 2014 pro tento účel vyčleněno 210 tisíc korun.

Přihlášku k registraci musí zájemci podat na předepsaném formuláři, který je na webu města nebo u Zuzany Brodské na oddělení školství, sportu a kultury (483 357 315, brodska@mestojablonec.cz), a přiložit povinné přílohy. Vyplněné přihlášky v obálce označené heslem Prázdniny 2017 je třeba odevzdat osobně nebo písemně na adresu statutární město Jablonec nad Nisou, Ing. Zuzana Brodská, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou. Uzávěrka registrace je 10. dubna ve 12 hodin, pro přijetí je rozhodující datum a čas doručení na podatelnu magistrátu nebo přímo na oddělení školství, kultury a sportu.

Podmínky pro registraci:

  • přihláška podána na předepsaném formuláři
  • povinné přílohy:
    • živnostenské oprávnění (ŽO) nebo jiná právní forma subjektu s dokumentem, ze kterého je patrná možnost poskytovat požadované služby (např. stanovy, zakládací listina, zřizovací listina),
    • platný výpis z rejstříku trestů držitele ŽO, statutárního zástupce nebo osoby oprávněné subjekt zastupovat ne starší než 3 měsíce, vyjma ředitelů/ředitelek příspěvkových organizací, které zřizuje město nebo kraj
    • předložení aktuálního ceníku na období červenec – srpen 2017, (ceny musí být v souladu s ceníkem služeb na zabezpečení dětí za první pololetí 2017); cena za službu musí být vyšší než 100 Kč/1 dítě/1 den.

Zdroj: MMJN

Ilustrační foto: DDM Vikýř

Předchozí článekZájemci mohou žádat o podporu na aktivity pro děti a mládež
Další článekStarají se o válečné hroby v našem kraji. Teď za to byli oceněni.