Starají se o válečné hroby v našem kraji. Teď za to byli oceněni.

91

Zástupci Ministerstva obrany ČR a Libereckého kraje předali pět cen za příkladnou péči o válečné hroby, které se nacházejí na území vybraných obcí Libereckého kraje. Z rukou plk. gšt. Eduarda Stehlíka, ředitele Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR, hejtmana Martina Půty a radní Radky Loučkové Kotasové převzalo Pamětní plakety „Péče o válečné hroby“ pět osob našeho kraje.

V Libereckém kraji je celkem 653 pietních míst a válečných hrobů s ostatky padlých. Za chuť, energii a úctu alespoň některé takové prvky historie zachovat obdržela ocenění učitelka Lenka Holubičková z Benešova u Semil a starostové čtyř obcí Libereckého kraje. Plaketou „Péče o válečné hroby“ se tak může pochlubit obec Jenišovice zastoupená starostou Bohumilem Bradáčem, obec Roztoky u Semil zastoupená starostou Pavlem Farským, obec Jesenný v čele se starostou Petrem Hlůžem a město Ralsko pod vedením starosty Miloše Tity.

Pedagožka Lenka Holubičková, učitelka dějepisu a českého jazyka na druhém stupni Základní školy Ivana Olbrachta v Semilech, vydala dokonce dvě knihy věnující se problematice válečných hrobů z 1. světové války. Všichni jmenovaní převzali v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje významnou cenu z rukou plukovníka Eduarda Stehlíka, známého popularizátora vojenské historie, hejtmana Martina Půty a radní Radky Loučkové Kotasové. „Děkuji za nezištnou práci všech, které jsme dnes ocenili, za jejich kladný vztah k místu kde žijí a za úctu, jež projevují všem padlým vojákům z obou válek,“ poděkoval oceněným plukovník Stehlík.

„Kulturní vyspělost se pozná nejen podle toho, jak si národ váží a chápe svou vlastní historii, ale také jak o ni pečuje,“ uvedl setkání hejtman Martin Půta. „Památku na padlé v první světové vojně najdeme téměř v každé obci našeho kraje. Mobilizaci a útrapy první války pocítila snad každá rodina v tehdejším mocnářství, a ta druhá si s ní v mnohém nezadala.“ doplňuje hejtman.

Pamětní plakety „Péče o válečné hroby“ uděluje Ministerstvo obrany ČR na návrh Libereckého kraje. Péči o válečné hroby upravuje zákon o válečných hrobech a pietních místech a zákon o pohřebnictví. Údaje o válečných hrobech v rámci svého správního obvodu shromažďuje a aktualizuje obecní úřad obce s rozšířenou působností (Česká Lípa, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald, Turnov, Železný Brod). Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje spustil Interaktivní mapu válečných hrobů a pietních míst viz http://oupsr.kraj-lbc.cz/page4368/mapa-valecnych-hrobu-a-pietnich-mist

Profily oceněných:

  • Lenka Holubičková, Benešov u Semil obdržela ocenění za vydání dvou knih s problematikou válečných hrobů: „Hrobům v dáli – otisk 1. světové války na Semilsku“, vydala Gentiana Jilemnice v roce 2016, kniha volně navazuje na publikaci „Hrobům v dáli – otisk 1. světové války na Jilemnicku“, která vyšla v roce 2014 a přinášela informace o pomnících a pamětních deskách, kterými tamní obce uctily památku svých padlých spoluobčanů.
  • Obec Jenišovice – památník CZE5109-30418 věnovaný obětem první a druhé světové války se nachází u komunikace před obecním úřadem v Jenišovicích. Pískovcový pomník byl postaven na náklady obce s přispěním místních obyvatel ve 20. letech 20. století. Na jeho čelní straně je vyobrazen strom života s nápisem: „Na paměť obětem světové války obce Jenišovické1914 – 1918“. Do pomníku jsou vsazeny dvě žulové desky. Na první jsou uvedena jména padlých v 1. světové válce a druhá je věnována obětem odboje z let 1938 – 1945. V r. 2015 byla opravena podezdívka a schody za 50 000 Kč. Roku 2016 proběhla výsadba a úprava plochy okolo pomníku v ceně 24 248 Kč. Restaurátorské práce činily 60 500 Kč. Celkové náklady na opravu pomníku v ceně 84 748 Kč hradila sama obec v plné výši. Oprava probíhala na podzim 2016.
  • Obec Roztoky u Semil – Pomník CEVH CZE5107-8387 věnovaný padlým z 1. světové války se nachází v blízkosti poblíž návsi. Žulový památník klasické podoby s deskou se jmény padlých je dílem Antonína Stýbla, sochaře z Nové Paky. Patky nesou vročení „1914, 1918“, travé pak „OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY“. Pomník byl odhalen v roce 1923, o jeho stavbu se zasloužila obec spolu s kampeličkou. Byla provedena kompletní oprava pomníku, byl očištěn zašlý kámen, obnoveno nečitelné písmo a upravena okolní zeleň. Tuto obnovu v hodnotě 38 000 Kč hradila obec v celém rozsahu ze svého rozpočtu.
  • Obec Jesenný – pomník padlým z 1. světové války CEVH CZE5107-30375 se nachází na křižovatce v obci. Vysoký pískovcový pomník je ve spodní části doplněn plastikou truchlící ženy. Na stéle je nad symbolem československé státnosti seznam padlých. Další jména padlých se nalézají na celém podstavci včetně zadní strany. Obec Jesenný provedla vzornou kompletní opravu pomníku, z vlastního rozpočtu obce vydala na obnovu 72 600 Kč.
  • Město Ralsko – památník k připomenutí padlých v 1. světové válce CZE 5101-8260, se nachází na konci obce při výjezdu na Mimoň, mezi č. p. 792 a 794. Jde o mohutný obelisk na třístupňovém fundamentu a podstavci nesoucím nápisové desky s vyobrazením vojáka, válečných křížů, s nápisem DIE HEIMAT IHREN HELDEN, 1914–1918 a se jmény padlých a pohřešovaných. Město Ralsko provedlo celkovou rekonstrukci pietního místa v celkové hodnotě 346 280 Kč. Byla doplněna plastika vojáka, dále desky se jmény padlých a pohřešovaných a kompletně upraveno okolí památníku. Město si zaslouží ocenění za celkový přístup k péči o válečné hroby, kdy v minulých letech na své náklady nechalo také opravit VH v Hradčanech CZE 5101-8257 a CZE5101-41762 v Kuřívodech.

Zdroj: KÚLK

Předchozí článekVýzva pro organizátory příměstských táborů o letošních prázdninách
Další článekStartuje kampaň Do práce na kole 2017. Zapojte se!