Úsek silnice vedoucí přes obec Okna se začne rekonstruovat

133

Koncem března se rozjede rekonstrukce krajské silnice II/273 u obce Okna na Českolipsku. Stavba za více než 55,5 mil. Kč bude financována z Integrovaného regionálního operačního programu, kam Liberecký kraj předložil projekt vloni na podzim. Po novém by se mělo jezdit nejpozději začátkem září.

„Za necelých pět měsíců od předložení projektu jsme obdrželi pozitivní stanovisko, že byl doporučen k financování z tohoto evropského programu,“ říká radní Radka Loučková Kotasová, která má evropské projekty ve svém resortu. „Jedná se o náš druhý silniční projekt, který budeme z Integrovaného regionálního operačního programu realizovat,“ dodává Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Kompletní rekonstrukcí projde úsek dlouhý 4,6 km. V současné době je komunikace široká pět metrů, v rámci modernizaci bude rozšířena tak, aby splňovala parametry minimálně pro návrhovou kategorii S 6,5 s rozšířením ve směrových obloucích dle a návrhové rychlosti. „Rovněž bude demontováno stávající svislé dopravní značení a instalováno nové. V rámci stavby bude komunikace také odvodněna. Na trase se nachází jedenáct propustků ve špatném stavu. Po jejich podrobném průzkumu dojde k obnově osmi z nich, další dva propustky budou zmodernizovány a jeden úplně odstraněn,“ popisuje stavební práce náměstek Pieter.

Stavební práce bude provádět společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 45.879.639,38 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota zakázky činila 49.199.448,45 Kč bez DPH. Původní celkové výdaje projektu byly odhadovány na 65,5 mil. Kč.

„Díky realizaci projektu budeme mít kvalitní dopravní propojení Libereckého a Středočeského kraje, propojení rekreačních oblastí Máchova jezera a CHKO Kokořínsko a dále bude zajištěno napojení s rozvojovou oblastí Mělnicko. Dosáhneme tak hlavního cíle programu, kterým je zlepšení regionální mobility v rámci regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T,“ uzavírá radní Radka Loučková Kotasová.

Projekt „Silnice II/273 úsek hranice kraje – Okna“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Zdroj: KÚLK

Předchozí článekPozvání do Galerie N
Další článekLiberecký kraj uspořádal seminář k přípravě nabídek na služby technického dozoru a koordinátora bezpečnosti práce, které bude přijímat elektronicky