Liberecký kraj uspořádal seminář k přípravě nabídek na služby technického dozoru a koordinátora bezpečnosti práce, které bude přijímat elektronicky

91

Na služby technického investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby bude Liberecký kraj využívat dynamický nákupní systém (DNS). V březnu už tímto moderním a elektronickým způsobem zahájil dvě nadlimitní veřejné zakázky. Ty jsou uveřejněny na profilu zadavatele Libereckého kraje a lhůta pro podání žádostí o účast je do 12. 4. 2017.

Jedná se o nový způsob zadávání veřejných zakázek na tyto služby, proto kraj uspořádal v polovině března k této problematice seminář, o němž předem informoval na svých webových stránkách. K účasti byli zváni poskytovatelé služeb technického dozoru investora, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a projektanti.

Seminář zahájil náměstek hejtmana Marek Pieter, který má ve svém resortu i veřejné zakázky. Teoretickou a praktickou částí semináře přítomné provedl Pavel A. Eger ze společnosti Tender systems s.r.o., která je provozovatelem profilu zadavatele Libereckého kraje. Účastníkům semináře představil principy a výhody využívání DNS, seznámil je s fungováním modulu profilu zadavatele pro zajištění dynamického nákupního systému a přípravou dokumentů pro zapojení do DNS. Nechyběla ani praktická ukázka úkonů pro podání žádosti o účast a následně postup při podání nabídky v rámci dynamického nákupního systému.

Součástí semináře bylo i představení související legislativy včetně nových požadavků na elektronizaci veřejných zakázek v důsledku platnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Dále byl také prostor pro dotazy všech přítomných. „Cílem semináře bylo především představení systému DNS a následné usnadnění zapojení účastníků do systému. Dodavatelé mohou do systému přistupovat po celou dobu trvání DNS, kdy u zakázek na dopravní stavby je DNS zaveden na dobu čtyř let,“ uvedl Marek Pieter, náměstek hejtmana pro řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek.

V horizontu několika týdnů až měsíců bude Liberecký kraj zahajovat další veřejné zakázky pro zavedení DNS na služby technických dozorů investora, koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na služby projektantů pro pozemní stavby.

„Prezentace ze semináře je uveřejněna na webových stránkách kraje v části Veřejné zakázky a profil zadavatele,“ doplnil náměstek Marek Pieter.

Zdroj: KÚLK

Předchozí článekÚsek silnice vedoucí přes obec Okna se začne rekonstruovat
Další článekPřeju všem lidem, aby se měli tak dobře jako já, říká 101letá Anna Altmanová