V Libereckém kraji není žádný důvod ke stávce v autobusové dopravě

136

Odborový svaz dopravy dnes vyzval řidiče autobusů, aby se 6. dubna přidali k celorepublikové stávce. Liberecký kraj zatím nemá žádné oficiální sdělení o tom, že by se řidiči do stávky zapojili.  Podle vedení kraje k ní není žádný důvod.

„Dopravci v našem kraji plní nařízení vlády a my se jim snažíme vyjít vstříc v pokrytí zvýšených nákladů na platy řidičů, v našem kraji není relevantní důvod stávkovat,“ zdůrazňuje Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek. „Liberecký kraj uzavřel dodatky ke stávajícím smlouvám s dopravci, ve kterých zohlednil všechny požadavky a nařízení vlády, aby se řidičům autobusů zvýšily mzdy,“ doplňuje náměstek. „Dnes odpoledne jsme oslovili všech osm dopravců, zda jejich řidiči vstupují do stávky a jak mají zajištěno naplnění smluvního vztahu s Libereckým krajem, tedy jak budou nasmlouvané autobusy jezdit,“ upřesňuje aktuální postup kraje Marek Pieter.

„Kvůli problematice navýšení mezd řidičů ve veřejné autobusové dopravě intenzivně jednáme jak s odboráři, tak dopravci od loňského podzimu. Nařízení vlády jsme respektovali a zcela nečekaně z rozpočtu museli vyčlenit 60 mil. Kč, ale i tato částka nemusí být dostačující. Hledáme cestu, jak dál správně postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek,“ dodává hejtman Martin Půta.

Krajské zastupitelstvo schválilo 31. ledna 2017 postup úpravy ceny dopravního výkonu ve smlouvách na přechodné zajištění dopravní obslužnosti v Libereckém kraji a na základě toho byla navýšena cena dopravního výkonu do výše 5,7 mil. Kč. Z vlastního rozpočtu kraj uvolnil finance ve výši téměř 60 mil. Kč, které pokryly mzdové náklady řidičů autobusů, tak jak to vyplývá z nařízení vlády.

Rada kraje počátkem března rozhodla o zahájení zadávacích řízení veřejných zakázek „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Sever a oblast Východ“ v jednacím řízení bez uveřejnění. Důvodem bylo ukončení smluv s ČSAD Liberec a.s. pro oblast Sever a BusLine a.s. pro oblast Východ, kde dodatky na základě ověřených informací od dopravců nepokrývají úhradu zvýšených nákladů kvůli nařízení do konce platnosti smluv, tj. do konce roku 2018. Ve veřejné zakázce na dvě oblasti byli osloveni všichni dopravci, což je osm společností, které jsou zapojeny do Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL).

Zdroj: KÚLK

Předchozí článekMultimediální sál Libereckého kraje opět rozzáří Velikonoční trhy
Další článekPostup vystřelil Bříška