Kraj získal pozemky pod silnice

58

Kraj během pěti let získal od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezplatně pozemky za více než 1,5 milionu korun. Méně administrativy, snadnější správa i další investice. To pro kraj představuje narovnávání majetkoprávních vztahů pod nemovitostmi a komunikacemi, které vlastní.

„Díky dobře nastavené spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových kraj od roku 2013 od Úřadu bezplatně získal 7 107 m2 pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v celkové hodnotě více než 1,5 milionu korun,“ říká statutární náměstkyně hejtmana pro řízení ekonomiky, správy majetku a informatiky Jitka Volfová.

Kraj se snaží narovnávat majetkoprávní vztahy u svých nemovitostí a komunikací dlouhodobě. Když se to podaří a leží kompletně na krajských pozemcích, je pak jednodušší jejich údržba i další rozvoj. „Odpadá rovněž hodně administrativy. V případě jakékoliv činnosti na dané nemovitosti či komunikaci totiž kraj musí žádat o povolení vlastníky daných pozemků. Pokud je vlastníkem pozemků kraj, šetří čas i peníze,“ zdůrazňuje náměstkyně Volfová.

Úřad na kraj například bezplatně převedl pozemky pod okružní křižovatkou v liberecké ulici České mládeže nebo pozemky důležité k výstavbě nových objektů pro Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice v katastrálním území Cvikov.

Zdroj: KÚLK (TZ Lenka Klimentová)

Předchozí článekVyjádření hejtmana k veřejné zakázce na rekonstrukci budovy D
Další článekDny evropského dědictví otevřou památky v kraji