Dny evropského dědictví otevřou památky v kraji

66
Divadlo F. X. Šaldy v Liberci

Liberecký kraj nepatří mezi na památky nejbohatší. I přesto je však v kraji řada cenných a velmi zajímavých nemovitých památek. Aktuálně je evidováno 2.553 nemovitých kulturních památek. Ty nejzajímavější památky, budovy, objekty a prostory včetně těch, které jsou jindy částečně nebo úplně nepřístupné, se veřejnosti otevřou během Dnů evropského dědictví v týdnu od soboty 8. září do neděle 16. září. Letošním tématem je „Společné dědictví, společné hodnoty“.

V rámci Dnů evropského dědictví se nejen zpřístupní veřejnosti spousta staveb, ale jsou připraveny i doprovodné akce např. přednášky, městské slavnosti, koncerty.

„Stav památek vypovídá o tom, jak si společnost váží odkazu předků a zda je společností kulturní či nikoliv. Za komunistického režimu došlo k devastaci mnohých, ale na to se dnes, téměř 30 let po sametové revoluci, můžeme těžko vymlouvat. Liberecký kraj přispívá na opravy památek jak přímo, tak prostřednictvím dotačního fondu. V letošním roce šla přímá podpora například na II. etapu obnovy sušárny chmele v Dubé, II. etapu opravy střešního pláště Kaple sv. Jana Nepomuckého ve Sloupu v Čechách a opravy a udržovací práce na Beranově hostinci v Trávníčku.  Z dotačního fondu jsme mohli, díky programu Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, podpořit větší množství rekonstrukcí, například Restaurování sloupu se sochou Bolestného Krista v Krompachu nebo celkovou opravu střechy na budově fary v Mimoni,“ říká Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.

V rámci Dnů evropského dědictví se v Liberci zpřístupní památky 8. září. Navštívit budete moci např. libereckou radnici, Divadlo F. X. Šaldy, exteriér nádražní budovy v Horním Růžodole, bývalý Hirschmannův mlýn atd. Na Turnovsku se můžete zaposlouchat do varhanního koncertu Radka Rejžka na Valdštejně  od 17 hodin a ještě tentýž večer se tu něco dozvědět o místní netopýří kolonii.

O týden později 15. a 16. září se zpřístupní například Kittelův dům Burk, Kostel sv. Josefa a Fara č. p. 19 v areálu na Krásné v Pěnčíně u Jablonce nad Nisou či národopisná expozice Běliště, Kostel sv. Jakuba Většího a jeho dřevěná zvonice v Železném Brodě, kde se tento víkend koná ještě také Skleněné městečko. Na sobotu připravují v Jablonci nad Nisou bohatý doprovodný program a otevření 17 památkových objektů. Namátkou nebude chybět ani swingová tančírna či příjezd prvního starosty města. Novinkou letošního roku je zpřístupnění Kantorovy vily, do které je nutné si předem zajistit časovanou vstupenku ve zdejším Infocentru. Seznam zapojených a otevřených památek najdou zájemci na webu www.historickasidla.cz.

 „Liberecký kraj se v letošním roce podílel na obnově celkem 75 objektů. Na jejich opravu vynaložil částku přesahující 18 milionů korun, přičemž přímá podpora byla 4.900.000 Kč a z dotačního fondu kraje šlo 13.163.869 Kč,“ říká Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.

Národní zahájení EHD 2018, které se uskuteční v Havlíčkově Brodu, proběhne od pátku 7. září do neděle 9. září.

Zdroj: KÚLK (TZ Lenka Klimentová)

Předchozí článekKraj získal pozemky pod silnice
Další článekBlíží se termín uzavření výtvarné soutěže „Vesmírný Ještěd“