Kraj uzavřel nové smlouvy s autobusovými dopravci

104

Liberecký kraj dnes podepsal smlouvy s  dopravci na zajištění autobusové dopravy ve dvou oblastech. Na Českolipsku (oblast Západ) ji bude nadále zajišťovat společnost ČSAD Česká Lípa a na Jablonecku a Semilsku (oblast Východ) budou jezdit jako dosud autobusy společnosti BusLine. Jednání pro oblast Liberecka nadále intenzivně probíhají.

„Pro cestující se nic nezmění, autobusy od 1. června pojedou podle platných jízdních řádů a tarifů,“ zdůrazňuje hejtman Libereckého kraje Martin Půta. „Jednali jsme v časové tísni, rada kraje o podpisu smluv s dopravci rozhodla na mimořádném jednání včera odpoledne. Dnes jsme smlouvy podepsali. Předmětem dlouhých a složitých vyjednávání byla cena. Pro nás musí být akceptovatelná, udržitelná a musí v ní být zakomponováno nařízení vlády o zvýšení platů řidičů,“ pokračuje hejtman.

V oblasti Západ bude zajišťovat dopravní obslužnost společnost ČSAD Česká Lípa za cenu 30,99 Kč/km, což je o 1,08 Kč/km vyšší cena než doposud. V oblasti Východ bude zajišťovat dopravní obslužnost společnost BusLine za cenu 34,78 Kč/km, což je o 2,65 Kč/km vyšší částka než do konce května. „Do této situace jsme se dostali kvůli nařízení vlády a teď jsme nuceni řešit jeho dopad. Pro letošní krajský rozpočet to znamená zhruba 42,4 mil. Kč,“ říká statutární náměstkyně hejtmana Jitka Volfová. „V nových smlouvách jsou zohledněny případné změny právních předpisů i aktualizace ceny PHM,“ dodává náměstkyně.

V návaznosti na schválený harmonogram přípravy nové desetileté zakázky, byly smlouvy uzavřeny do 31. 12. 2018 pro oblast Západ a do 31. 12. 2019 pro oblast Východ.

 

Finanční dopad nařízení vlády (navýšení mzdy) do rozpočtu kraje v roce 2017 (ODHAD, údaje v Kč)

Oblast původní smlouvy do 31. 5. 2017 nové smlouvy od 1. 6. 2017 CELKEM za rok 2017
Východ 5 706 000 23 463 925 29 169 925
Západ 4 597 892 8 726 698 13 324 590
42 494 515

Zdroj: KÚLK

Předchozí článekBez černý
Další článekKomplexní dopravní výchova pomáhá předcházet dětským úrazům. Silnice LK a.s. podpořily dopravní hřiště v celém kraji