Komplexní dopravní výchova pomáhá předcházet dětským úrazům. Silnice LK a.s. podpořily dopravní hřiště v celém kraji

103

13 usmrcených dětí při dopravních nehodách a 141 těžce zraněných v roce 2016. Důsledně prováděná dopravní výchova pomáhá. Silnice LK a.s., podpořily dopravní hřiště v Libereckém kraji nákupem 8 dětských kol a tříkolky pro handicapované děti.

V loňském roce při dopravních nehodách zemřelo 13 dětí (ve věku 0-14 let), dalších 141 bylo těžce zraněno. Nejvíce umíraly děti v roli spolujezdce, a to v 10 případech, 2 jako chodci a 1 případ si vybrala cyklistika.

Jedním z opatření, jak bránit nehodám dětí, je důsledně prováděná dopravní výchova. S tou se děti setkávají nejen doma, ale také ve školách v rámci výuky a na dětských dopravních hřištích, kterých je v České republice více jak 160. „Obecně máme jednu z nejvíce rozvinutých sítí dopravních hřišť v Evropě, a máme tak připravené kvalitní zázemí pro výuku dopravní výchovy dětí. V Libereckém kraji je v provozu 9 dopravních hřišť, kterými každoročně projde přes 3,5 tisíce dětí,“ uvádí Jan Polák, koordinátor bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje.

Děti procházejí výcvikem zejména pravidel provozu na pozemních komunikacích a nácvikem bezpečného a ohleduplného chování v dopravním prostředí. Nabytou teorii si také ihned ověří jízdou na kole v bezpečném prostředí hřiště. „Jedná se sice o do určité míry uměle vytvořené prostředí, bez reálné přítomnosti jiných účastníků silničního provozu, nicméně praktická průprava v kombinaci se správným výkladem nesporně přispěje k osvojení si alespoň základních pravidel bezpečného chování na silnici. Ovšem je třeba dodat, že klíčový vliv na to, jak se bude dítě chovat v silničním provozu, mají jeho rodiče,“ uvádí Roman Budský, dopravní expert Týmu silniční bezpečnosti.

Zapojeni musí být všichni.

Aby dopravní výchova fungovala tak jak má, musí se na její realizaci podílet nejen rodiče, kteří jsou pro děti vždy prvním vzorem a inspirací, ale také školy a další odpovědné subjekty. V Libereckém kraji k dopravní výchově přistupují všichni velmi zodpovědně, což dokazuje zapojení přes 90% základních škol v kraji na výuce 4. tříd na dopravních hřištích.

V letošním roce se do podpory zapojila také společnost Silnice LK a.s., která na dopravní hřiště v kraji zakoupila nová jízdní kola určená k výuce. Celkem bylo pořízeno osm kol a jedna speciální tříkolka pro pět dopravních hřišť (Liberec, Jablonec nad Nisou, Turnov, Košťálov a Česká Lípa) v celkové hodnotě cca 80 tis. Kč. Každé hřiště mělo volbu výběru typu jízdního kola, dle aktuálních potřeb hřiště. Dětské dopravní hřiště v Liberci bude obdarováno jedním kusem speciální tříkolky pro výuku hendikepovaných cyklistů. „Důležitou součástí bezpečnosti silničního provozu je i výchova nejmladších, kteří se dříve nebo později do provozu na silnicích také zapojí. Proto jsme se rozhodli v letošním roce významně podpořit výchovu malých cyklistů pořízením nových jízdních kol,“ říká Petr Šén, předseda představenstva.

Silnice LK a.s. zajišťují zimní a běžnou údržbu silnic v majetku Libereckého kraje – kromě zajištění vlastní sjízdnosti komunikací se jedná především i o bezpečnost provozu a jednotlivých účastníků silničního provozu.

Zdroj: KÚLK

Předchozí článekKraj uzavřel nové smlouvy s autobusovými dopravci
Další článekKlimatické změny – Jak na ně?