Klimatické změny – Jak na ně?

75

Regionální projevy klimatických změn a adaptační opatření na místní a regionální úrovni – to byl název semináře, který se minulý týden uskutečnil v Novém Boru, ve spolupráci Libereckého kraje a Zemského ředitelství Svobodného státu Sasko.  

Nejednalo se o první spolupráci těchto úřadů v oblasti životního prostředí. Ta předchozí se týkala odstraňování odpadů a sanací starých ekologických zátěží.

„Cílem akce byla především výměna praktických zkušeností. Účastníci byli seznámeni s některými již zaznamenanými projevy měnícího se klimatu, s adaptačními strategiemi měst Nový Bor a Hrádek nad Nisou a s praktickými zkušenostmi Nového Boru při naplňování tohoto dokumentu,“ uvedl Jiří Löffelmann, člen Rady Libereckého kraje pověřený řízením resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.

Po obědě následovaly terénní exkurze k projektu revitalizace říčky Svitávky a seznámení s provozem sklárny v Lindavě.

„Účastníci setkání se shodli, že velmi závažným problémem, který bude pravděpodobně nabývat na intenzitě, je sucho zaviněné rostoucí rozkolísaností srážek, zvyšujícími se teplotami a zásahy člověka do krajiny, které snížily její přirozenou schopnost hospodaření s vodou. Obyčejní lidé i velcí investoři berou tuto problematiku stále na lehkou váhu,“ doplnil Löffelmann.

Další setkání, tentokrát v Sasku, se bude týkat adaptačních opatření v městském prostředí.

Zdroj: KÚLK

Předchozí článekKomplexní dopravní výchova pomáhá předcházet dětským úrazům. Silnice LK a.s. podpořily dopravní hřiště v celém kraji
Další článekRadniční věž v Jablonci zůstane i letos pro turisty uzavřená