Zdravotnictví a sociální péče jsou klíčovými oblastmi spolupráce s Ukrajinou

89

Ve dnech 6. až 10. prosince 2016 hostil Liberecký kraj zástupce ukrajinské Vynnické oblasti. Sedmičlenná delegace z Ukrajiny se hlavně zajímala o fungování zdravotního a sociálního systému České republiky v praxi, které jim představili členové rady kraje. Mezi další nabízené téma spolupráce se řadí i oblast lesnictví.

Ředitelka odboru zdravotnické péče Vynnické regionální státní administrativy a současně vedoucí ukrajinské delegace, Ludmila Hrabovič, společně se svými kolegy navštívila Krajskou nemocnici Liberec. Za doprovodu Přemysla Sobotky, náměstka hejtmana pro zdravotnictví, a náměstka Petra Tulpy si prohlédla záchrannou službu kraje a vybraná oddělení a prostory nemocnice. „Naše nemocnice v kraji mají bohužel dlouhodobý podstav ošetřujícího zdravotnického personálu. Tento stav se rada kraje snaží zvrátit a nabízí se, že by takový personál mohl být přijímán právě z Ukrajiny. Zdravotní sestry by nemusely mít specializaci,“ řekl náměstek Přemysl Sobotka. „Příprava na práci v České republice, včetně intenzivního jazykového kurzu se uskuteční na Ukrajině, ale i v Libereckém kraji. Došlo k dohodě, že kraj společně s nemocnicemi v horizontu dvou až tří měsíců pošle na Ukrajinu své požadavky a hlavně podmínky pro možné pracovníky. Ukrajinská strana s tímto řešením souhlasila,“ dodal náměstek Sobotka.

Zahraniční delegace také navštívila libereckou Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou, kde porovnávala způsob výuky a možnosti školního vybavení. „Máte mnohem více pomůcek sloužících k vyučování zdravotnických sester, mnohem více odborných učeben a také více možností vyzkoušet si probírané učivo,“ vysvětlila Ludmila Hrabovič. „Nerozumím tomu, proč, když věnujete tolik peněz do vzdělávání, neschválíte podmínku třeba 5 let nutných nejprve k odpracování v České republice. Aby vám zdravotnický personál hned po škole neodcházel do zahraničí,“ sdělila Hrabovič.

Mezi dalšími navštívenými krajskými institucemi byl Lůžkový hospic Libereckého kraje. „Ve Vynnické oblasti nemáme žádné takové zařízení, které by se kvalitou blížilo vašemu hospici. Spoléháme se více na domácí péči, ale myslím, že je u nás potřeba v budoucnu vybudovat i kamenný hospic,“ řekla Natalia Zabolotna, ředitelka odboru sociálních věcí a politiky mládeže tamní regionální státní administrativy.

„Při jednáních jsme domluvili přijetí tří desítek vyškolených a česky hovořících zdravotních sester z Ukrajiny, které budou minimálně dva roky pracovat v krajských nemocnicích. Nyní pro to musíme společně připravit podmínky,“ doplňuje hejtman Martin Půta.

Do programu na žádost ukrajinské delegace byla zařazena i prohlídka bývalého vojenského prostoru Ralsko, střediska ekologické výchovy, zoologické zahrady a dvou závodů na zpracování dřeva.

Zdroj: KÚLK

 

Předchozí článekKanadská návštěva spojená s výstavou
Další článekHejtman se sešel s bývalými sportovními reprezentanty