Začala rekonstrukce sítí v ulici V Nivách

57

Jablonec začne v těchto dnech s výstavbou dešťové a části splaškové kanalizace v ulicích V Nivách a Na Mýtině. Všechny práce včetně nového povrchu komunikace budou dokončené do října příštího roku. Jabloneckou pokladnu vyjde rekonstrukce na 6 mil. korun vč. DPH. K městské stavbě se připojí také Severočeská vodárenská společnost, a. s., která opraví splaškovou kanalizaci a vodovod, Innogy pak přeloží NTL plynovod.

„Inženýrské sítě v ulici jsou značně dožilé, např. současná splašková kanalizace je na několika místech propadlá a její obsah prosakuje do podloží. Nová dešťová kanalizace umožní odvodnit komunikace a v rámci oprav se přepojí všechny současné domovní vodovodní a kanalizační přípojky, případně vybudují veřejné části nových. Obě ulice po stavebních pracích získají nový povrch,“ říká náměstek pro rozvoj města Lukáš Pleticha a dodává, že akce všech tří investorů jsou zkoordinované tak, aby stavba plynula a omezení rezidentů byla co nejkratší.

„Pracovat se bude od konce ulice Na Mýtině, od č. p. 24, směrem do křižovatky s ulicí V Nivách, a to za úplné uzavírky. Ulice Na Mýtině je slepá, proto se s objížďkou počítá jen pro práce v ulici V Nivách,“ vysvětluje Radka Poprová z oddělení investiční výstavby jabloneckého magistrátu. Souběžně s kanalizačními stokami, vodovodním řadem i plynovodem se postupně obnoví přípojky k objektům a na závěr i konstrukce komunikací. „Příjezd rezidentů k domům se bude řešit operativně a po domluvě podle postupu stavebních prací vždy ráno a odpoledne, během dne nebude možný. Proto stavbaři prosí místní o maximální míru shovívavosti a pochopení,“ dodává Poprová.

„Abychom mohli stavbu provést co nejrychleji, je nezbytně nutné, aby v ulici neparkovala žádná soukromá vozidla mimo těch našich. Prosíme, aby si občané přeparkovali vozy mimo staveniště, např. na své pozemky či na okolní veřejná prostranství,“ apeluje na místní stavbyvedoucí Petr Kováč s tím, že svoz odpadu bude probíhat ve stejných termínech jako dosud, jen je třeba nádoby umístit tam, kam může svozový vůz přijet.

Předchozí článekOd romantismu přes swing k písničkářům
Další článekSenioři prožili příjemné odpoledne s Plechařinkou