Ve stoupání v Jítravě přibyl třetí jízdní pruh

132

O třetí jízdní pruh je rozšířená stávající silnice I/13 v Jítravě. Doplněný stoupací pruh ve směru na Liberec začnou řidiči využívat v polovině srpna. Nové uspořádání státní silnice přispěje k větší bezpečnosti a plynulosti dopravního provozu. Celková délka úpravy je 1209 metrů.

Zkapacitnění stávající silnice I/13 v Jítravě na šířkové uspořádání 2 + 1 jízdní pruh, tj. doplnění třetího stoupacího jízdního pruhu, povolil do užívání Krajský úřad Libereckého kraje. „Vozovka je rozšířena v úseku od křižovatky se silnicí III/27243 do obce Jítrava, cca 140 metrů za čerpací stanicí pohonných hmot, ve směru do Liberce až po křižovatku se silnicí III/2713 na Horní Suchou,“ říká vedoucí odboru dopravy Jan Čáp. „V těsné blízkosti v současnosti Liberecký kraj rekonstruuje svojí silnici III/2713 od křižovatky se silnicí I/13 ve směru na Dolní Suchou. Pracujeme na celoplošné opravě asfaltového souvrství vozovky, včetně opravy odvodnění a údržby propustků,“ dodává Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek. Stavbu realizuje společnost EUROVIA CS, a.s. za 12,8 mil. Kč.

Ředitelství silnic a dálnic ČR na území Libereckého kraje připravuje nebo už realizuje i další úseky, kde dojde ke zkapacitnění stávajících dvoupruhových silnic I. třídy. Podmínkou pro vybrané úseky je vyhovující směrové i výškové vedení stávající silnice. Dále pak malé množství křižovatek, které by měly být nejlépe mimoúrovňové, a pokud možno žádné sjezdy připojující sousední nemovitosti a pozemky. Na podzim letošního roku bude doplněn a uveden do provozu jízdní pruh na silnici I. třídy č. 65 v úseku z Jablonce nad Nisou na Rádlo.

Zdroj: KÚLK

Předchozí článekJiž po šesté předvedou výsledky svého řemeslného umu skláři a výrobci bižuterie
Další článekBudoucí oceněné zatím zná jen pracovní komise