V Semilech začala stavba kruhových objezdů

53

Demolicí jednoho objektu v centru Semil včera začala rozsáhlá stavební akce za 29,6 mil. Kč. Liberecký kraj bude ve městě do jara příštího roku pracovat na výstavbě dvou okružních křižovatek a rekonstrukci silnice v Bořkovské ulici. Řidiči a obyvatelé musí počítat s omezeními, protože stavba bude probíhat převážně za částečných uzavírek. Na investici, která je spolufinancována z Integrovaného operačního programu, se podílí i město Semily.

Nový kruhový objezd vznikne ze stávající křižovatky silnic II/292 a III/2829 v ulicích Žižkova a Brodská. „Než stavební firma zahájí samotné práce na výstavbě, musí nejdřív zbourat dům, který už před lety koupilo město, protože usilovalo o vybudování kruhových objezdů a přípravy budoucího propojení ulic Bořkovská a Brodská,“ popisuje Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek. Starostka Semil Lena Mlejnková jeho slova potvrzuje. „Město Semily dlouhodobě plánuje průtah městem Bořkovská Brodská, který odvede dopravu z města a ulehčí průjezd automobilů. Zahájení okružních křižovatek je první etapou k tomuto cíli. Tímto se omlouváme za dopravní komplikace, které stavba v Semilech řidičům přináší,“ dodává starostka.

Druhá okružní křižovatka se bude stavět jen o kousek dál, stavební úpravou projdou stávající průsečné křižovatky na silnicích II/289 a III/2891 v ulicích Bořkovská a Nádražní. Součástí obou staveb jsou přeložky inženýrských sítí. „Místo dvou původních rušných křižovatek v centru Semil vzniknou dva bezpečnější kruhové objezdy za sebou, které zároveň zrychlí provoz,“ pokračuje náměstek Marek Pieter.

Obě stávající křižovatky budou zrekonstruovány na malé kruhové objezdy s částečně pojížděným středovým prstencem. „To znamená, že nadrozměrná vozidla nebudou mít problém s vytočením, protože projedou napřímo,“ vysvětluje Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy.

Součástí této stavební akce v Semilech je kompletní rekonstrukce dopravního prostoru silnice II/289 v Bořkovské ulici. „Jedná se o rekonstrukci v intravilánu města v celkové délce 283 metrů, která přímo navazuje na rekonstrukci křižovatky ulic Bořkovská a Nádražní.  Během prací dojde k zúžení vozovky na 6,50 metru,“ říká náměstek Pieter. Na humanizaci se částkou zhruba 3,5 mil. Kč podílí město Semily, které ze svého rozpočtu zaplatí úpravy parkovacích ploch, doplnění oboustranné cyklostezky, chodníků pro pěší včetně nasvícených přechodů pro chodce.

Stavbu provádí společnost SaM silnice a mosty a.s., za 29.614.922 Kč včetně DPH. Rekonstrukce silnice je spolufinancována z 85 % z Integrovaného operačního programu.

Stavební práce budou převážně prováděny za částečných uzavírek provozu, podle rozhodnutí příslušného silničního správního orgánu. V závislosti na postupu stavebních prací budou uzavírky na jednotlivé etapy vydávány postupně. Z tohoto důvodu doporučujeme sledovat aktuální stav dopravních opatření na www.dopravniinfo.cz. Spoje veřejné linkové dopravy budou v případě krátkodobých úplných uzavírek provozu odkloněny na stanovené objízdné trasy.

Zdroj: KÚLK

Předchozí článekCizinci si rádi na jablonecké přehradě zarybaří
Další článekPřípravné zápasy jabloneckých Vlků před novou sezónou