Upozornění na končící platnost eurolicencí k provozování mezinárodní silniční dopravy

211
eurolicence

Dopravní úřad upozorňuje podnikatele v silniční dopravě, kteří provozují mezinárodní silniční dopravu, že platnost většiny vydaných eurolicencí končí k 30. 4. 2019. Povinnost provozování mezinárodní dopravy na základě eurolicence se vztahuje na dopravu velkými vozidly (vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob vč. řidiče). Nové eurolicence a opisy eurolicence budou vydávány s platností od 1. 5. 2019.

Eurolicence a opisy budou vydávány na základě žádosti podnikatele v silniční dopravě se sídlem v Libereckém kraji, ve které žadatel uvede počet požadovaných opisů.

Žádost o vydání nové eurolicence uveřejněné na: https://doprava.kraj-lbc.cz/page290/zadosti-a-formulare mohou dopravci zasílat na e-mail doprava@kraj-lbc.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 46180, Liberec 2, anebo předat osobně na podatelně.

O připravení dokladů k vyzvednutí budou dopravci informováni na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti. Doklady budou předány po uhrazení správního poplatku (1.000,- Kč za eurolicenci a 200,- Kč za každý opis) pouze oprávněné osobě – v případě zastoupení je nutné doložit plnou moc opravňující k převzetí dokumentů.

Eurolicence budou vydávány po předložení dokladu o zaplacení na odboru dopravy krajského úřadu v 16. patře v kanceláři č. 1617 (po a st 8–16; út a čt 8–14 hod.).

Zdroj: KÚLK (TZ Filip Trdla)

Předchozí článekLiberecký kraj bojuje proti suchu, dá 6 milionů na projekty, poradenství a konference
Další článekOcenění Zlatý erb 2019 míří i do Libereckého kraje