Unie podpoří rekonstrukci silnice

48

V posledním červencovém týdnu Liberecký kraj obdržel kladné stanovisko k další žádosti do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na rekonstrukci silnice. Jedná se o zatím finančně největší projekt „Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány před ukončením zadávacích řízení ve výši více než 183 mil. Kč.

„Výše spolufinancování Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci IROP by měla být ve výši necelých 146 milionu korun,“ vysvětluje radní Loučková Kotasová, radní pověřená řízením rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánovaní. Cílem tohoto projektu je rekonstrukce silnice II/610 v úseku od hranice se Středočeským krajem ke křižovatce se silnicí III/2797 (ul. Nádražní) v Turnově. V rámci tohoto projektu bude dále rekonstruována navazující silnice III/2797 v Turnově a v obci Ohrazenice směrem k Pyrámu. Rekonstrukce bude provedena včetně obnovy povrchu v okolí Pyrámu a všech čtyř ramen křižovatky. „Zahájení stavebních prací bude záviset na průběhu zadávacích řízení. Pokud bude vše probíhat bez komplikací, předpokládá se zahájení na podzim letošního roku,“ uvedl Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek.

Stávající styková křižovatka silnic II/610 a II/279 ve Svijanech bude přebudována na křižovatku okružní. V rámci rekonstrukce křižovatky ulic Nádražní a Přepeřská v Turnově dojde ke změně dopravního uspořádání a systému přednosti v jízdě. Dále dojde ke zvýšení podjízdné výšky viaduktu v blízkosti této křižovatky na 4,2 m pro průjezd návěsových souprav. Na obou dotčených komunikacích dojde k optimalizaci trasy a jejího šířkového sjednocení respektující budoucí výstavbu stezky pro smíšený provoz chodců a cyklistů. Výstavba cyklostezek a chodníků bude provedena v rámci jedné akce s rekonstrukcemi silnic, investory jsou dotčené obce na základě uzavřené smlouvy o společném zadání zakázek a spolupráci při realizaci akce.

„Jedná se již o sedmý silniční projekt Libereckého kraje, který byl podpořen z Integrovaného regionálního operačního programu,“ upozorňuje Radka Loučková Kotasová s tím, že dva projekty jsou již zrealizovány a nyní jsou ve fázi udržitelnosti. Čtyři projekty jsou ve fázi realizace.

Liberecký kraj připravuje několik dalších projektů se záměrem předložení žádosti do Integrovaného regionálního operačního programu. Jedná se například o rekonstrukci silnice II/268 v úseku od Mimoně k hranici Libereckého kraje nebo rekonstrukci silnice II/270 mezi obcemi Doksy a Dubá.

Přehled projektů spolufinancovaných Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu:

Zrealizované:

  • Silnice II/270 Jablonné v Podještědí, úsek od I/13 po železniční přejezd
  • Silnice II/273 úsek hranice kraje – Okna

V realizaci:

  • Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)
  • Silnice II/293 Jilemnice, humanizace
  • Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. Etapa
  • Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem

Aktuálně doporučená projektová žádost k financování

  • Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Žádost ve fázi hodnocení:

  • Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice

Zdroj: KÚLK (TZ Lenka Klimentová)

Předchozí článekKromě Českolipska je vyhlášeno zvýšené nebezpečí vzniku požáru i na Liberecku
Další článekJablíčko v září