Úkolem krajských muzeí a galerií je péče o sbírky

39
Kolekce porcelánového servisu Onion

Více než 30 tisíc uměleckých předmětů se dle médií „ztratilo“ z galerií a muzeí v České republice. Dochází k tomu údajně mimo jiné i díky záměně inventárních čísel u kusů zapůjčených do kanceláří čelných představitelů krajů. Zápůjčky uměleckých děl z Oblastní galerie Liberec Libereckému kraji však probíhají standardním způsobem, a stejně jako v jiných případech je tento vztah smluvně podložen.

Na základě výběru připraví vždy galerie zápůjční smlouvu, a to maximálně na jeden rok. Dále stanoví pojistnou hodnotu. Smlouvu poté schválí Rada Libereckého kraje a po podpisu je umělecké dílo umístěno na příslušném místě. O předání se vyhotovuje předávací protokol. Po roce se na základě stavu uměleckého díla a zájmu rozhodne o prodloužení zápůjční smlouvy nebo o jiném postupu. Stejným způsobem jako Libereckému kraji půjčuje galerie obrazy také Městu Liberec. Jedná se o kvalitní díla, avšak nejvzácnější artefakty galerie nezapůjčuje.

Co se týče práce se sbírkami v Oblastní galerii Liberec a případných ztrát uměleckých děl, je tato situace v současnosti prakticky vyloučena. Do depozitáře má přístup výhradně jedna pracovnice, a to správkyně depozitáře. Každoročně probíhá v galerii a ve všech muzeích kraje inventarizace sbírek a její výsledky jsou předkládány jak Libereckému kraji, tak i Ministerstvu kultury České republiky.

V případě ztrát nebo zcizení uměleckých předmětů se již jedná o krajní situaci s možnými důsledky až v trestně právní rovině. „Druhým a podstatně širším problémem je ale péče o sbírky v oblasti restaurování. A tam přicházíme zcela jistě po celé zemi o daleko větší počet sbírkových předmětů, dokonce nevyčíslitelné hodnoty. Díla jsou často skladována v nevyhovujících prostorách, kterým se jen těžko dá říkat depozitáře. Důsledkem může být nevratné poškození,“ komentuje situaci Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Vlivy, které působí negativně na stav historických předmětů a uměleckých děl uložených v nevhodných prostorech, jsou především vlhkost a změna teplot v různých ročních obdobích. „Liberecký kraj má moderní depozitář pouze v Oblastní galerii v Liberci. Sbírkové předměty v depozitářích krajských muzeí však trpí. Kraj proto v současné době připravuje záměr na vybudování centrálního depozitáře tak, aby měl sbírkové předměty nevyčíslitelné hodnoty uložené v odpovídajících podmínkách,“ doplňuje Vinklátová.

Zdroj: KÚLK (TZ Filip Trdla)

Předchozí článekV Libereckém kraji do konce února meziročně méně nehod a lehce zraněných, počty mrtvých i těžce zraněných navlas stejné
Další článekLiberecký kraj bude pokračovat v úpravách významných alejí