Liberecký kraj bude pokračovat v úpravách významných alejí

34

Rada Libereckého kraje na svém zasedání 20. března schválila zadávací řízení na další tři projekty, jejichž cílem je stabilizace a ošetření vybraných významných alejí na území kraje. Záměry jsou součástí 2. a 3. etapy zachování důležitých stromořadí v Libereckém kraji. Konkrétně se jedná o lipovou alej u vlakového nádraží v Malé Skále, alej Karolíny Světlé vedoucí podél historické stezky ze Starého Dubu do Českého Dubu a o zámeckou lipovou alej ve Stvolínkách společně s Valteřickou alejí v Horní Branné v jednom projektu.

„Jsem rád, že se díky evropským dotacím podaří revitalizovat významné aleje v Libereckém kraji,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Zmíněné projekty byly schváleny a byla k nim vydána rozhodnutí o poskytnutí dotace v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP). Nyní bude probíhat proces výběru dodavatelů prací na všech uvedených alejích. „Ve všech třech případech půjde zejména o stabilizaci těchto alejí, ošetření jednotlivých stromů a v některých případech o dosadbu stromů,“ dodala Radka Loučková Kotasová, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

Samotná realizace projektů je v tuto chvíli plánována na období srpen–listopad 2018, přičemž v projektu Zámecké lipové aleje ve Stvolínkách a ve Valteřické aleji, kde jsou chystány výsadby, bude do roku 2021 probíhat ještě následná péče, kterou u tohoto projektu podporuje OPŽP.

Předpokládaná hodnota veřejných zakázek na realizaci všech třech projektů je 1.133.182,26 Kč bez DPH. Z toho náklady na alej v Malé Skále jsou 386.406 Kč, náklady na alej Karolíny Světlé v Českém Dubu 263.976 Kč a náklady na alej ve Stvolínkách a na Valteřickou alej 482.800 Kč. Ve všech třech případech se jedná o aleje, kde se většina stromů nachází na pozemcích vlastněných Libereckým krajem.

Zdroj: KÚLK (TZ Filip Trdla)

Předchozí článekÚkolem krajských muzeí a galerií je péče o sbírky
Další článekNejvětší investice do silnic začne v létě. Kraj ji chce financovat z IROPu