Týdny pro neziskový sektor v Libereckém kraji pokračují i v březnu

65

Další příležitostí k setkání v rámci již osmnáctého ročníku Týdnů pro neziskový sektor je panelová diskuse o stavu neziskového a občanského sektoru, o spolupráci a partnerství. Setkání přístupné široké veřejnosti se uskuteční v pondělí 6. března od 17 hodin v Krajské vědecké knihovně v Liberci, ve velkém sále.

„Rada Libereckého kraje pracuje v novém složení, využili jsme proto příležitosti a znovu otevíráme diskusi mezi veřejnou správou a neziskovými organizacemi,“ říká Květa Morávková, předsedkyně Asociace neziskových organizací Libereckého kraje.

Za Liberecký kraj se diskuze zúčastní Radka Loučková Kotasová, radní pro řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, dále. Květa Vinklátová, radní pro řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí a Ivana Hujerová, koordinátorka neziskového sektoru.

V roce 2015 Liberecký kraj podpořil jednání příležitostné pracovní skupiny pro neziskový sektor, kdy více než čtyři desítky osobností z oblasti veřejně prospěšných aktivit využily strukturovanou řízenou diskusi a při jednání v pěti skupinách vlastními silami popsaly stav neziskového sektoru v Libereckém kraji, ale také jeho žádoucí stav a žádoucí fungování neziskových organizací.

„Zástupci spolků a dalších neziskových organizací mezi sebou diskutovali o tématech, která se jevila tehdy, a jeví se i dnes, jako klíčová. Nejpočetnější a velmi rušnou skupinou byla ta, která se věnovala financím, což je pro mnoho neziskových organizací stále stěžejní záležitostí,“ říká Květa Vinklátová, která byla jednou z odborných facilitátorek.

Již v roce 2014 byl usnesením rady kraje umožněn vznik oficiální Pracovní skupiny pro neziskový sektor s vlastním statutem a jednacím řádem, která je poradním orgánem člena rady kraje, do jehož rezortu neziskové organizace patří. „S celou problematikou, která je poslední čtyři roky velice podrobně dokumentována, se postupně seznamuji. Pracovní skupina, která zatím pracovala neformálně, bude hlavně diskusní platformou a věřím, že bude napomáhat komunikaci a smysluplné spolupráci mezi Libereckým krajem a neziskovým sektorem. Chceme tomuto partnerství dát novou dynamiku, ale i nová pravidla, a proto na kraji vzniklo kontaktní místo nejen pro neziskové organizace, ale i pro obce nebo podnikatele, kteří chtějí s neziskovkami spolupracovat, ale nevědí, jak na to,“ uvedla Radka Loučková Kotasová.

Další, kdo má v této problematice bohaté zkušenosti, je jistě Blažena Hušková, dlouholetá konzultantka pro neziskový sektor a zpracovatelka studie z února 2016 nazvané „Nestátní neziskové organizace, jejich postavení a budoucnost v Libereckém kraji“, jejímž zadavatelem byl právě Liberecký kraj. Celostátní zastřešující organizaci bude na setkání reprezentovat Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže a člen Pracovní skupiny rady vlády pro neziskové organizace, jejímž členem je i další účastník diskuse Roman Haken – expert na rozvoj neziskového sektoru, ředitel Centra pro komunitní práci střední Morava (CpKP) a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru v Bruselu.

Tuto akci v rámci Týdnů pro neziskový sektor 2017 pořádá Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje – ANNOLK – ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou a Libereckým krajem.

Zdroj: KÚLK

Předchozí článekVlci navýšili vedení v sérii
Další článekDivadlo, výstava, tanec