Týden náhradního rodičovství má probudit zájem budoucích pěstounů

60

Počet pěstounů, kteří jsou ochotní nabídnout domov dětem, jež nemají to štěstí vyrůstat ve své přirozené rodině, v posledních letech klesá. Zastavit tento trend je cílem akce Týden náhradního rodičovství. Připravil ji v rámci kampaně „Mít domov a rodinu, samozřejmost nebo vzácnost?“ spolu s členy Pracovní skupiny pro vyhledávání náhradních rodičů Liberecký kraj. Pod záštitou náměstka hejtmana Libereckého kraje pro sociální oblast Pavla Svobody se koná od 16. do 21. října.

Týden náhradního rodičovství má většinou formu besed o pěstounství a probíhá v několika městech Libereckého kraje, například v Tanvaldě, Turnově, Novém Boru nebo Liberci. Jeho mediální tváří je známá tanečnice a učitelka tance Tereza Prucková Bufková.

Povídání s veřejností o tom, jak se stát pěstounem a jak je pro děti důležité zázemí rodiny, připravily například organizace Maják Tanvald, Centrum Protěž Liberec nebo Centrum pro rodinu Náruč Turnov. Příběhy pěstounství představila v libereckém kině Varšava společnost Amina Liberec. Besedu doplnili organizátoři projekcí francouzského filmu Kluk na kole o chlapci, odloženém v dětském domově. Týden náhradního rodičovství uzavře v sobotu 21. října Stezka náhradní rodinné péče po Krkonoších. Podrobnosti ke všem akcím najdou zájemci na webu mitdomovarodinu.cz.

„Týdnem náhradního rodičovství chceme upozornit veřejnost na to, že v dětských centrech a dětských domovech vyrůstá stále hodně dětí, které nikdy nepoznaly lásku rodičů a jsou odkázány na péči domova. Pro každého člověka je rodina velmi důležitým odrazovým můstkem pro život a je rozhodující pro jeho zdravý psychický vývoj,“ poznamenal náměstek hejtmana LK Pavel Svoboda. „Děti, které žijí v dětských domovech, se ničím neprovinily. Samy od sebe na svět nepřišly, přesto jsou již v raném věku poznamenány absencí zázemí biologické rodiny,“ dodal.

Smyslem kampaně je informovat co nejširší veřejnost o tom, co to je pěstounská péče, co znamená být pěstounem na přechodnou dobu nebo dlouhodobým pěstounem, a jak se jím stát. A současně oslovit co nejvíc potenciálních pěstounů.

K 31. prosinci roku 2016 žilo v Libereckém kraji v ústavní péči 386 dětí a v náhradní rodinné péči 708 dětí. V současné době Krajský úřad LK hledá pěstouny pro více jak 300 dětí různého věku.

V celém kraji má Krajský úřad LK nyní zařazeno 33 osob jako pěstounů na přechodnou dobu. V České republice jich je pak 699. Počet nových zájemců o pěstounskou péči na přechodnou dobu klesá: zatímco v roce 2014 evidoval krajský úřad 25 žádostí, tak v roce 2017 je jich zatím jen 13.

„U dlouhodobých pěstounů se jedná o podobnou situaci. V letošním roce nebyl ještě zařazen žádný pěstoun. V loňském roce byli zařazeni čtyři. Počet žádostí o zařazení mezi dlouhodobé pěstouny klesá od roku 2014,“ upřesnil Pavel Svoboda. „V loňském roce bylo do pěstounské péče v Libereckém kraji předáno pouze sedm dětí. Proto se Liberecký kraj systematicky věnuje, a to nejen touto kampaní, propagací pěstounské péče a vyhledávání nových náhradních rodičů,“ doplnil.

Zdroj: KÚLK (TZ Markéta Žitná)

Předchozí článekSeveráček zazářil na soutěži v Itálii
Další článekV Sokolově se hrál špičkový hokej a body patří Vlkům