Stavba pavilonu intenzivní medicíny je prioritou č. 1

45
Nemocnice Jablonec nad Nisou

Stavba pavilonu intenzivní medicíny Nemocnice Jablonec nad Nisou p. o. za 150,5 milionu korun je investiční prioritou statutárního města Jablonec nad Nisou pro letošní a příští rok. Po dvou letech příprav a čekání na dotační peníze zastupitelé rozhodli, že nový pavilon město vybuduje i bez využití dotace ze státního rozpočtu.

Výběrové řízení na dodavatele stavby vyhrála firma Metrostav a.s. Ke slavnostnímu poklepu na základní kámen došlo 16. května 2018. Stavba by měla být dokončena na podzim 2019.

„Jablonec nad Nisou je dnes opět ekonomicky zdravým městem a naše hospodaření je na takové úrovni, že si můžeme dovolit financovat stavbu tolik potřebného pavilonu intenzívní medicíny z rozpočtu města,“ vysvětluje primátor Petr Beitl. „Velmi si vážím toho, že jsme na tomto našli širokou shodu napříč zastupitelstvem. Je to pro naši nemocnici i pro mě osobně dobrý signál do budoucna,“ dodává. „Jablonecká nemocnice je jednou z páteřních nemocnic Libereckého kraje. Její ekonomické i odborné výsledky jsou výborné, nemocnice je také pro město významným zaměstnavatelem a povinností města jako zřizovatele je podporovat její rozvoj a tím zajistit kvalitní péči o pacienty, ale i komfortní zázemí a podmínky pro práci lékařů a dalšího zdravotnického personálu,“ doplňuje primátorova slova náměstek pro ekonomiku a majetek města Miloš Vele.

Na financování prací souvisejících se stavbou pavilonu intenzivní medicíny se částkou 7,6 milionu korun podílí také Liberecký kraj. „Vyměníme technologie náhradního zdroje elektrické energie. Tento zásah je nutný právě z důvodu vybudování nového pavilonu, ve kterém budou lůžka ARO a JIP s napojením na přístroje podporující životní funkce,“ informovala tisková mluvčí nemocnice Petra Hybnerová. Další část dotace pomůže k rozšíření hospodářského vjezdu do areálu nemocnice ze Hřbitovní ulice a douzavření celého areálu závorami. Finance poslouží také pro zkapacitnění hlavních napájecích kabelů a úprav komunikací.

Provoz nemocnice nesmí nic narušit.

Budování velkého pavilonu v areálu fungující nemocnice je obecně náročnější než běžné stavby právě z toho důvodu, aby nebyl ohrožen každodenní provoz nemocnice. „Metrostav má bohaté zkušenosti s výstavbou či rekonstrukcemi nemocničních objektů za plného provozu zařízení. Náš tým se bude snažit v postupu prací vycházet maximálně vstříc požadavkům nemocnice,“ slíbil ředitel divize Metrostavu Ivo Vrbka při slavnostním zahájení stavby. Zatím se daří slib dodržet.

„Samozřejmě, že tak velká stavba v areálu nemocnice je vidět. Je částečně omezené parkování a průjezdnost areálu, dochází k přesunu stavebních hmot, ale faktické fungování nemocničního provozu narušeno není,“ potvrzuje náměstek hospodářsko-technické správy nemocnice Milan Trpišovský. Nemocnice se maximálně snaží zajistit komfort pacientům a zdravotníkům.

Aktuální průběh stavby

Během letních měsíců roku 2018 proběhly zemní práce. Náročný byl proces překládání inženýrských sítí, které zásobují celý areál nemocnice. Nesmělo dojít k výpadku. Začátkem září byla dokončena základová deska, na níž se spotřebovalo cca 250 m3 betonu a aktuálně probíhají práce na svislých konstrukcích. Ukládají se armatury, osazují nosníky a staví bednění stropů podzemních prostor. Do začátku zimy by měla stavba vystoupat do druhého patra. Dle sdělení vedoucího projektu Ondřeje Matouška bude možné s jistými omezeními ve stavbě objektu pokračovat i v průběhu zimního období.

Význam stavby nového pavilonu zdůvodňuje ředitel nemocnice MUDr. Vít Němeček: „Stávající kapacita 8 lůžek chirurgické JIP je nedostatečná. V novém pavilonu intenzivní medicíny ARO a JIP bude posílena personální a technická zastupitelnost. V neposlední řadě vznikne po přestěhování do nového objektu místo pro rozšíření stávajících pracovišť.“ V pětipodlažní budově s propojovací chodbou do chirurgického pavilonu B bude umístěno oddělení ARO s 6 lůžky a kompletním zázemím, jednotka intenzivní péče operačních oborů s 12 lůžky a pracoviště pro vedení nemocnice a vedení jednotlivých oddělení. „Dispozice budoucího nového oddělení ARO je v moderním, tzv. boxovém systému. Zajištěn tak bude lepší komfort a soukromí pacientů i jejich příbuzných,“ sdělil výhody primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení MUDr. Martin Bartoň.

Zdroj: Nemocnice Jablonec nad Nisou (TZ Petra Hybnerová)

Předchozí článekPro Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019 hledají dobrovolníky
Další článekStřední a mateřská škola Na Bojišti uspořádala Veletrh zaměstnavatelů