Štěpánův jarmark

160

Rozhledna Štěpánka a Infocentrum Kořenov pořádají svou tradiční akci. Štěpánův jarmark se letos uskuteční v sobotu 15. srpna 2020 od 10:00 do 18:00 hodin.

Letos oslavíme na nejkrásnější horské rozhledně Štěpánce 128.výročí
Téma : O pokladech hor „ kérkonošských “
Dějinné vyprávění a dramatické etudy o hledání drahých kamenů
v Jizerských horách a Krkonoších a odvěké touze smrtelníků po pokladech hor.
Účinkující : “ Šturckomedianten“
Historický výklad ( v každou celou hodinu )-Jiří Bartoloměj Sturz
V rámci historického komentáře zazní rovněž objektivní informace
o diskutovaném kamenném kříži.

Na co se mohou návštěvníci jarmarku těšit :
• Přednášky o historii rozhledny J.B.Sturz – ( během dne )
• Jarmark – prodej řemeslných regionálních výrobků
• Jízda na koni pro děti
• Ukázky řemesel
• Malování na obličej, stezka bosýma nohama
• Tvořivé dílny pro děti i dospělé
• Po celý den bude znít hudba k poslechu i tanci
• Občerstvení

Program :

Zlatý holky – Vokální sextet, písně o Jiz. horách 11.30 – 12.30 hod.
Jilemnický spolek paní a dívek – Módní přehlídka 12.30 – 13.30 hod.
Waldovy Matušky – Přátelé přátel W. Matušky 13.30 – 15.00 hod.
Koháti – country kapela 15.00 – 17.30 hod.
Celý den Vám zpříjemní také svoji hudbou kapela p. Jandury

Zdroj a plakátek: Infocentrum Kořenov (TA Ivana Kořenovská)

Předchozí článek10 let od povodní
Další článekTereza, jedině Tereza…