Statutární náměstkyně hejtmana si tentokrát prohlédla objekty pod resortem sociálních věcí

70
nové bydlení ve Cvikově

Zařízení pro zdravotně postižené klienty a budovu azylového domu navštívila při své zatím poslední obhlídce krajského majetku statutární náměstkyně hejtmana Jitka Volfová. Pravidelnými cestami mapuje stav objektů ve vlastnictví kraje, které ve většině případů nejsou v dobrém stavu nebo pro ně krajské příspěvkové organizace, tentokrát z resortu sociálních věcí, nemají žádné využití.

Jedním z těch nevyhovujících je Azylový dům Speramus, jehož prostory potřebují celkovou rekonstrukci. Do objektu zatéká, okna netěsní, vznikají tepelné ztráty. Organizace však na nutnou opravu nemá vlastní finanční prostředky. „Možnostmi, jak získat na opravu peníze třeba z evropských fondů, jsou dlouhodobý pronájem, darování nebo směna. O budovu projevila zájem obecně prospěšná společnost Návrat. Odbor sociálních věcí navrhl bezúplatný převod. Z pohledu hospodárnosti a zákona o krajích, je však v první řadě nutné, realizovat majetek za cenu v čase a místě obvyklou, proto hledáme v této věci tu správnou formu řešení. Po vyřešení majetkových vztahů by organizace mohla zažádat o prostředky z EU a zaplatit tak rekonstrukci,“ říká statutární náměstkyně Jitka Volfová.

Rovněž prostory příspěvkové organizace APOSS v Zeyerově ulici v Liberci, která poskytuje ambulantní a pobytové služby, nejsou vyhovující. Součástí je týdenní stacionář, jehož služba bude od ledna 2018 transformována na domov pro osoby se zdravotním postižením. „Současné pokoje nejsou podle ministerstva práce a sociálních věcí vyhovující. Sociální zařízení včetně rozvodů vody a odpadů, ale i střecha jsou ve velmi špatném stavu,“ uvedla ředitelka organizace Ivana Vodrážková. „Plánujeme výstavbu tří objektů komunitního typu celkem pro 25 osob, kam se přestěhují všichni klienti domova pro osoby se zdravotním postižením ze Zeyerovy ulice i domova v Nové Vsi u Chrastavy. Hledáme vhodné pozemky, přičemž chceme, aby byly blízko centra, protože řada klientů využívá prostory terapeutické dílny, která je součástí centra denních služeb v Zeyerově ulici,“ komentuje také náměstek hejtmana pro sociální věci Pavel Svoboda. Podle náměstkyně Volfové by jejich nákup mohl být zařazen do rozpočtu pro příští rok.

Dalším místem, které si náměstkyně prohlédla, byly bývalé a dnes prázdné prostory domova pro osoby se zdravotním postižením v Mařenicích. Organizace v rámci transformace po letech vyměnila ústavní prostředí za bydlení rodinného typu v malých bytech ve Cvikově a Novém Boru. Nově se jmenuje OSTARA. Do objektů v Mařenicích kraj investoval, od roku 2005 jsou budovy zatepleny a mají vyměněna okna, péči pro osoby se zdravotním postižením ale nevyhovují. „Budovy jsou v dobrém technickém stavu. Nechceme, aby postupně chátraly, a proto je udržujeme. Věřím, že nové využití pro ně najdeme my nebo budoucí majitel i přesto, že nyní je doba, kdy se tento druh nemovitostí prodává obtížněji,“ uvedla po návštěvě v zařízení náměstkyně. Prodejní cena je 7,2 mil. Kč.

Do projektu transformace je zařazen i Domov Sluneční dvůr. Využití rozsáhlého areálu, jehož účetní hodnota je 19 mil. Kč, částečně vyřeší chystaná transformace. Jedná o zařízení poskytující pobytové sociální služby dospělým ženám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení. „Stávající objekty, které dříve sloužily jako dílny, by měly být zbourány a místo nich postaveny tři na sebe navazující domy komunitního typu. Nevyužitou část by bylo nejvhodnější rozparcelovat a prodávat po částech,“ přibližuje statutární náměstkyně. Ta si rovněž prohlédla další pozemky v Zahrádkách a v Jestřebí (za úřadem) ve správě Domova Sluneční dvůr, které kraj v roce 2013 zakoupil právě za účelem výstavby v rámci chystané transformace. Kvůli nemožnosti stavby je ale nyní Liberecký kraj nabízí k prodeji.

Zdroj: KÚLK

Předchozí článekPrvní čtvrtletí roku 2017 přineslo opět nárůst návštěvnosti Libereckého kraje
Další článekSedmikráska