Širší a bezpečnější. Zrekonstruovaná silnice v Oknech na Českolipsku už slouží řidičům

91

Po moderní, bezpečné a širší silnici se nově jezdí u Oken na Českolipsku. Skončila kompletní rekonstrukce úseku krajské silnice II/273 mezi hranicí kraje a obcí Okna, která vede dál do Středočeského kraje. Jedná se o druhý stavebně ukončený projekt, na který Liberecký kraj využije finanční prostředky Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Z téměř 60 milionové investice má kraj obdržet dotaci ve výši 53 mil. Kč. Zrekonstruovaná silnice byla dnes slavnostně otevřena.

„Kompletně zrekonstruován je úsek krajské silnice v délce 4610 metrů. Jeho modernizace spočívala v rozšíření a zesílení konstrukce vozovky, použití bezpečnostních prvků a v obnově systému odvodnění.  Stávající silnice II. třídy, jejíž průměrná šířka byla před rekonstrukcí necelých 5 metrů, splňuje po modernizaci šířkové parametry minimálně pro kategorii S 6.5 s rozšířením ve směrových obloucích podle poloměru a návrhové rychlosti,“ popisuje Marek Pieter náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek. Návrh modernizace byl proveden podle projektové dokumentace a vycházel z doporučení provedené diagnostiky vozovky. V trase se nachází 11 propustků, z toho 8 jich bylo kompletně rekonstruováno.  Na celém úseku byla nově nainstalována záchytná zařízení – v extravilánu svodidla, nebo zábradelní svodidla, v intravilánu ocelové trubkové zábradlí.  V celé trase bylo doplněno vodorovné dopravní značení, výjimkou je pouze úsek intravilánu ve Žďáru.

„Stavba za bezmála 60 mil. Kč bude financována z Integrovaného regionálního operačního programu, kam Liberecký kraj předložil projekt vloni na podzim,“ říká hejtman Martin Půta. „Tento projekt není v současné době ještě finančně ukončený. Naše práce spočívá především v přípravě a administraci projektu. Právě nyní, když je projekt stavebně dokončen, začíná další fáze. Tou je administrativní ukončení projektu a následné obdržení dotačních prostředků, které jsou v rámci programu propláceny ex-post,“ vysvětluje Radka Loučková Kotasová, radní pověřená řízením rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánovaní.

SOUHRNNÉ INFORMACE PROJEKTU:

Silnice II/273 úsek hranice kraje – Okna

Registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002043

Hlavní cíl projektu:

Zkvalitnění silnice II/273 v úseku hranice Libereckého kraje – Okna o délce 4,610 km, prodloužení životnosti, zlepšení šířkových parametrů silnice a bezpečnosti silničního provozu pro všechny cílové skupiny a zvýšení regionální mobility v rámci regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Realizace projektu:

Projekt „Silnice II/273 úsek hranice kraje – Okna“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

  • ŘÍDÍCÍ ORGÁN: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  • INVESTOR: Liberecký kraj
  • ZHOTOVITEL: FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
  • PROJEKTANT: Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r.o.
  • TDI: 3L studio s.r.o.
  • Koordinátor BOZP: Bohumil Oliva
  • Termín výstavby: 3/2017 – 8/2017
  • Stavební náklady: 55 359 692,72 Kč s DPH

Zdroj: KÚLK

Předchozí článekProjekt Na kole jen s přilbou zavítal na jabloneckou cyklostezku
Další článekKrajská záchranka dostane během následujících čtyř let 22 nových vozidel