Po silnici mezi Raspenavou a Krásným Lesem se už zase jezdí

89

Po rekonstrukci je od pondělí 16. října opět zprovozněn úsek silnice III/2909  mezi Raspenavou a Krásným Lesem. Stavba, která je součástí příhraničního projektu Od zámku Frýdlant k zámku Czocha, trvala 8 měsíců. Náklady na kompletní rekonstrukci dosáhly 24,3 mil. Kč. V současné době probíhá výběr dodatele výsadby nového stromořadí.

Stavba zahrnovala kompletní rekonstrukci živičného krytu silnice, obnovu a opravu nezpevněných krajnic, odstranění náletových porostů, kompletní opravu odvodnění včetně všech propustků a obnovu vodorovného a svislého dopravního značení. Součástí byly rovněž úpravy napojení jednotlivých připojení komunikací a sjezdů. Náklady na kompletní rekonstrukci dosáhly 916 477,88 EUR. Kraj získal dotaci ve výši 90 % celkových nákladů z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko pro období 2014 – 2020. Stavební práce na základě výběrového řízení prováděla společnost EUROVIA a.s.

„Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele výsadby nového stromořadí. Počítáme s tím, že stromy podél jedné strany silnice vysadíme na jaře příštího roku. Jedná se o 124 stromů, především lip, osm zbývajících stromů čeká ošetření,“ říká Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek. Na projekt výsadby kraj získal dotaci z Operačního programu životního prostředí.

Rekonstrukce tohoto úseku je součástí projektu „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“, který zahrnuje práce na celkem 25 km silnic II. a III. třídy. V provozu, od letošního září, je také úsek silnice III/2919 z Nového Města pod Smrkem na Horní Řasnici, na zbylých se v současné době pracuje. Dokončení rekonstrukce silnice III/03511 Frýdlant – Kunratice – státní hranice, a silnice II/291 Nové Město pod Smrkem – státní hranice se plánuje ještě v letošním roce. Poslední akce v rámci projektu, kterou je rekonstrukce silnice III/2918 a silnice III/2915 Dolní Řasnice – Srbská – státní hranice, bude dokončena v příštím roce. Jedná se o nejdelší (téměř 11 km) a finančně, ale i stavebně nejnáročnější úsek.

„Je to největší silniční projekt na česko-polské hranici a považujeme za obrovskou šanci ho realizovat a na Frýdlantsku díky němu zrekonstruovat 25 kilometrů úseků krajských silnic,“ dodává hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Nových alejí se dočkají v příštím roce i další úseky krajských silnic, konkrétně silnice III/03511 – Frýdlant/Kunratice/státní hranice s Polskem, silnice II/291 – úsek od Křižovatky na Supí vrch u Frýdlantu/křižovatka na Dolní Řasnici a silnice III/2919 Nové Město pod Smrkem/Horní Řasnice.

Zdroj: KÚLK (TZ Markéta Žitná)

Předchozí článekParkování návštěv krajského úřadu a Evropského domu
Další článekKde? Na designbloku!