Silnice v Troskovicích dostane kompletně nový povrch

64

Silnice III. třídy číslo 28115 v Troskovicích v Českém ráji se začne v pondělí 14. srpna rekonstruovat. Modernizací projde skoro dvou a půl kilometrový úsek od Troskovic po hranici Libereckého a Královéhradeckého kraje. Stavba za 27 mil. Kč bude probíhat ve třech etapách a vyžádá si úplnou uzavírku provozu, která se dotkne i sezónního spoje autobusové linky z Turnova do Troskovic. Práce skončí nejpozději 22. prosince 2017.

Předmětem rekonstrukce silnice v délce 2,453 km je výměna porušené živičné a konstrukční vrstvy vozovky. Dojde k obnově odvodnění, propustků, doplnění záchytných systému a rozšíření komunikace vyztužením svahu. Součástí stavby bude i nové vodorovné dopravní značení a zároveň kompletní výměna svislého dopravního značení za nové. Údržbové práce budou provedeny i na krátkém úseku silnice III/28116 v místě křižovatky se silnicí III/28115.

Vzhledem k rozsahu si rekonstrukce vyžádá úplnou uzavírku provozu. Objízdná trasa povede po silnici I/35 a silnici III/28116 nebo I/35 a III/27921 a III/28115 podle jednotlivých etap. Uzavírka se dotkne i sezonního spoje autobusové dopravy linky číslo 670 391 Turnov – Troskovice. Autobusy budou odkloněny po obousměrné objízdné trase.

„Náklady na kompletní rekonstrukci jsou 26.944.921 Kč, což je 74 procent předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Stavbu navíc z našeho rozpočtu hradíme jen částečně, podařilo se nám získat státní dotaci, a tak je z 85 procent financována se Státního fondu dopravní infrastruktury,“ říká Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek. Rekonstrukci provede společnost M-SILNICE a.s.

Zdroj: KÚLK

Předchozí článekBudoucí oceněné zatím zná jen pracovní komise
Další článekUž jen čtrnáct dní do konce hlasování