Seminář pro žadatele o sportovní dotace přilákal více než sto zástupců tělovýchovných organizací

44

Jednou z priorit Libereckého kraje je již dlouhodobě podpora sportu. Z tohoto důvodu se v úterý 13. února 2018 konal v multimediálním sále budovy krajského úřadu seminář pro potencionální žadatele o dotace z vyhlášených programů Libereckého kraje. Celkový objem finančních prostředků připravených k rozdělení mezi sportovní organizace činí 23.000.000 Kč.

Pro letošní rok byly 31. ledna 2018 vyhlášeny pro oblast sportu dva dotační programy. V prvním dotačním „balíčku“ je na sportovní akce vyčleněno celkem 5.000.000 Kč, ve druhém, který je určen na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích, je připraveno 18.000.000 Kč. Celková investice pro letošní rok tedy činí zmíněných 23.000.000 Kč.

„Lhůta pro podání žádosti začíná 3. března a končí 19. března 2018,“ upřesnil důležité termíny náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, zaměstnanosti, tělovýchovy a sportu Petr Tulpa. „Projekty bude hodnotit Výbor pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého kraje a rozhodovat o poskytnutí dotací pak bude Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání 29. května 2018,“ dodal k procesu udělování žádostí Tulpa.

Před odesláním žádosti je možné další postup konzultovat se zaměstnanci odboru školství, jejichž kontakty jsou uvedeny níže:

Pro Program 4.23 Sportovní akce:

Lucie Sviatková 485 226 634, 778 724 117, lucie.sviatkova@kraj-lbc.cz

Pro Program 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích:

Lucie Hlavsová 485 226 638, 778 543 214, lucie.hlavsova@kraj-lbc.cz

Další informace k dotačním programům včetně prezentací z úterního semináře naleznete na dotačním webu Libereckého kraje https://dotace.kraj-lbc.cz/telovychova-a-sport.

Zdroj: KÚLK (TZ Filip Trdla)

Předchozí článekNavrhněte osobnosti našeho kraje k udělení Pocty hejtmana
Další článekV poradním týmu ombudsmanky usednou i lidé z Libereckého kraje