V poradním týmu ombudsmanky usednou i lidé z Libereckého kraje

39

Příprava odborného poradního týmu veřejné ochránkyně práv, který bude monitorovat dodržování práv zdravotně postižených, byla hlavním tématem setkání členů kanceláře ombudsmanky se zástupci řady organizací z Libereckého kraje v pondělí 19. února v budově krajského úřadu. Semináře se zúčastnil také náměstek hejtmana pro sociální oblast Pavel Svoboda.

Svůj poradní tým plánuje ombudsmanka Anna Šabatová vytvořit ze zástupců organizací, jež pečují o zdravotně postižené, a to z celé České republiky. Usednou v něm také samotní handicapovaní. Proto se podobná setkání postupně uskutečňují ve všech krajích. Veřejná ochránkyně práv do Liberce nepřijela, zastupovali ji úředníci z její kanceláře.

„Od roku 1989 jsme přístup k handicapovaným razantně změnili. Už nejsou drženi někde v ústraní a téměř utajováni. Společnost začala zdravotně postižené vnímat jako své rovnocenné členy, kteří – i když jim příroda někde ubrala – prožívají podobné pocity jako ostatní. Uvědomujeme si, že mají svou důstojnost a svá práva,“ zdůraznil náměstek Pavel Svoboda. „Liberecký kraj nezůstává v emancipaci této skupiny obyvatel pozadu. Nejde přitom jen o stovky milionů korun, které každý rok posíláme organizacím, jež postiženým pomáhají. Nebo třeba o zvyšování bezbariérovosti veřejného prostoru,“ dodal.

Jak připomněl Pavel Svoboda, významným krokem Libereckého kraje je postupná transformace pobytových zařízení pro mentálně postižené z ústavního typu na bydlení v malometrážních bytech. V nich mají handicapovaní svou domácnost, své soukromí, a učí se co největší soběstačnosti.

Pracovníci kanceláře ombudsmanky uvedli, že už v roce 2006 přijala OSN mezinárodní Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením. Úmluva obsahuje 50 článků, například závazek rovného přístupu ke vzdělání, výstavbu sociálních bytů, rovnoprávnost mužů a žen, princip rovného zacházení, vymýcení předsudků či bezbariérovost veřejného prostoru.

Novela z roku 2014 ukládá plnění závazků Úmluvy v České republice veřejné ochránkyni práv. Proto bude ustanoven poradní orgán ombudsmanky, který bude monitorovat plnění každého bodu Úmluvy, a případně se zasazovat o jeho účinnější plnění, třeba i legislativními změnami. Tipy na členy poradního týmu dávají jednotlivé organizace. Z nich si posléze ombudsmanka vytvoří svůj poradní tým. Jeho ustanovení by mělo být hotové ještě tento rok.

Zdroj: KÚLK (TZ Filip Trdla)

Předchozí článekSeminář pro žadatele o sportovní dotace přilákal více než sto zástupců tělovýchovných organizací
Další článekNový ročník soutěže Stavba roku Libereckého kraje startuje v pátek 23. února