Seminář „Aktivní neziskovky důvěryhodné pro dárce a partnery“ se koná na kraji 27. dubna

76

Asociace veřejně prospěšných organizací a Liberecký kraj pořádají seminář s názvem „Aktivní neziskovky důvěryhodné pro dárce a partnery“. Koná se čtvrtek 27. dubna v zastupitelském sále Krajského úřadu Libereckého kraje a k účasti je nutná registrace.

Asociace veřejně prospěšných organizací České republiky (AVPO) vznikla v roce 2010 a jejím posláním je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru. Asociace poskytuje vzdělávací, informační a poradenské služby členům asociace a také ostatním veřejně prospěšným nebo neziskovým organizacím, vytváří a spravuje databázi členských veřejně prospěšných organizací, spravuje značku spolehlivosti (označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace), vede databázi jejích držitelů a všemi dostupnými způsoby prosazuje zájmy veřejně prospěšných organizací, které jsou v souladu se stanovami asociace.

„AVPO se na krajském úřadu představila poprvé už v roce 2014. Těší mne, že jsme se nyní dohodli na další spolupráci a setkání v rámci semináře bude prvním krokem,“ říká Radka Loučková Kotasová, radní pro regionální rozvoj, evropské projekty a územní plánování, která chystaný seminář zahájí. „Co dárci a partneři očekávají od neziskovek nebo značka spolehlivosti jako záruka pro dárce, to je samozřejmě silné téma i pro Liberecký kraj samotný. Nejlepší výsledky vždy přináší spolupráce mezisektorová, proto je pro nás důvěryhodný neziskový sektor hodně důležitý. A je jedno, jestli se jedná o malý spolek nebo velkou zastřešující organizaci,“ dodává radní.

Obsahem setkání bude nejen představení činnosti Asociace, ale hlavně diskuse o aktuálních tématech, která se neziskových organizací týkají. Celé jednání bude simultánně přepisováno prostřednictvím Transcript online.

Informace a formulář k registraci:

www.avpo.cz, Fb/AVPOCR

Zdroj: KÚLK

Předchozí článekNaděje zhasly až v poslední minutě
Další článekKvětina se dá vytvořit i z krabičky na vajíčka. To předvedly letošní trhy