Rada pro vědu, výzkum a inovace v Libereckém kraji schválila vouchery na podporu inovačního podnikání

57
Rada pro vědu, výzkum a inovace

Rada pro vědu, výzkum a inovace v Libereckém kraji (RVVI) je poradním orgánem Rady Libereckého kraje. Jejím úkolem je propojení akademické výzkumné a podnikatelské sféry s veřejnou správou, a dále navrhovat, podporovat a hodnotit nové projekty, které do budoucna pomohou zlepšit konkurenceschopnost Libereckého kraje. Již 7. jednání RVVI se konalo 29. května 2018 tentokrát v prostorách Evropského domu v Liberci, ve kterém sídlí i Liberecký podnikatelský inkubátor Lipo.ink.

Na začátku letošního roku RVVI doporučila Libereckému kraji rozšířit Regionální inovační program Libereckého kraje tak, aby bylo podpořeno ještě více žadatelů, kteří pracují na inovačním technickém či technologickém řešení. Nyní přišel kraj s konkrétními návrhy voucherů, které mají teď už zcela jasné obrysy. Jde o tzv. „startovací vouchery“, které pomohou nastartovat slibné podnikatelské záměry v technických oborech a přivést je do života. Další formou podpory by se měly stát „technologické vouchery“ určené k ověření technologického či technického řešení, otestování výsledků výzkumu v praxi, v reálných podmínkách. Současně bude Liberecký kraj i nadále poskytovat tzv. „inovační vouchery“, které podporují vznik spolupráce mezi firmami a výzkumnými týmy již šestým rokem. Návrh nové podoby Regionálního inovačního programu LK musí ještě odsouhlasit rada a zastupitelstvo kraje. Program by měl být vyhlášen na konci června, žádosti bude kraj přijímat do konce října 2018. Program a podmínky budou uveřejněny zde Regionální inovační program.Pro letošní rok máme v Regionálním inovačním programu na podporu inovací alokováno přes 3 mil. Kč. Tímto způsobem pomáháme rozvíjet perspektivní podnikatelské nápady a inovace s cílem zamezit odlivu podnikavých lidí z Libereckého kraje. Ale nejen tímto způsobem, od listopadu loňského roku funguje podnikatelský inkubátor Lipo.ink, který již zrealizoval řadu zajímavých akcí a je připraven inkubovat další nadějné nově vznikající firmy. Takže naši podporu mají všichni, kteří chtějí rozvinout své nápady do podoby podnikatelského záměru či start-upu,“ vysvětluje Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

Dalším bodem jednání bylo udělení finanční podpory tzv. Asistenční voucher pro Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. určený na přípravu žádosti k projektu Centrum elektronové a fotonové optiky. O „asistenční vouchery“ mohou žádat veřejnoprávní subjekty až do 30. 11. 2018. Více zde: Asistenční vouchery.

Tato aktivita je hrazena z projektu „Smart akcelerátor Libereckého kraje“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848.

Zdroj: KÚLK (Lenka Klimentová; zpracovala: Mgr. Jitka Mazalová Dvorská, Smart akcelerátor Libereckého kraje)

Předchozí článekPáteřní nemocnice v Libereckém kraji dostanou příspěvek na investice
Další článekLegiovlak navštíví Jablonec nad Nisou