Microsoft ocenil systém na hlídání statiky z Jablonce

20

V soutěži Microsoft Awards 2019 uspěl projekt Statotest Petra Klokočníka z Jablonce nad Nisou. Dostal se mezi tři nejlepší v kategorii Veřejná správa a rozvoj moderního města. Statotest dlouhodobě měří pohyby staveb a pomáhá tak včas varovat před možným zřícením konstrukcí.

O cenu Microsoft Awards 2019 se ucházela řešení pro Krajskou správu silnic Libereckého kraje a České radiokomunikace. Statotest nyní monitoruje pohyby vysílače Ještěd a několika mostů ve Frýdlantu a na Jizeře. Ceny softwarová společnost uděluje nejlepším a nejvíce inovativním IT projektům, které mění životy lidí k lepšímu.

Statotest je systém bezdrátových čidel, která se připevní na konstrukce a měří náklony a vibrace. Měření probíhá 24 hodin denně. Data se automaticky odesílají do cloudu, kde se zpracovávají, a pokud se objeví odchylky od normálu, dostane majitel nebo správce objektu upozornění. Může díky tomu například předejít zřícení mostů a lávek nebo rozhodnout, v jaký okamžik je potřeba z bezpečnostních důvodů sledovaný objekt uzavřít pro veřejnost.

Statotest vznikl jako projekt jablonecké firmy Cotrex s.r.o. Na jejím vzniku se podílel Liberecký podnikatelský inkubátor Lipo.ink, ve kterém nyní Statotest  čerpá odbornou podporu jako inkubovaná firma. Navíc projekt Statotest se stal i názvem nové samostatné firmy, kterou společně založili Cotrex s.r.o. a ARR – Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. jako provozovatel podnikatelského inkubátoru.

„Tímto krokem se zajišťuje, že se prostředky vynaložené na rozvoj firmy v případě velkého komerčního úspěchu vrátí zpět,“ objasňuje princip vstupování krajské společnosti do perspektivních klientů Lipo.ink radní pro regionální rozvoj Libereckého Kraje Michal Kříž. „Jsem rád, že Liberecký kraj může prostřednictvím krajského podnikatelského inkubátoru podporovat vznik firem v regionu — třeba takových, jakou je Statotest. Věřím, že přijdou i další společnosti s velkým potenciálem uspět, a to nejen u nás, ale i ve světě,“ dodává hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Využití Statotestu má široké spektrum využití. Dokáže předpovídat sesunutí svahů nebo zborcení opěrných zdí. Kromě toho, že chrání životy a majetek, zpřesňuje a zlevňuje dlouhodobou kontrolu statiky.

V letošním ročníku Microsoft Awards porota rozhodovala mezi 179 nominacemi z ČR a Slovenska v 11 kategoriích. www.news.microsoft.com

ARR – Agentura regionálního rozvoje je krajskou společností, jejímž cílem je expertní podpora rozvojovým záměrům a projektům kraje, jeho obyvatelům a podnikatelům. Agentura mimojiné provozuje podnikatelský inkubátor Lipo.ink. www.arr-nisa.cz

Lipo.ink – Liberecký podnikatelský inkubátor funguje od konce roku 2017 a je plně financován Libereckým krajem. Jeho posláním je podpořit vznik a rozvoj inovativních firem v našem kraji a podpořit tak budoucí blahobyt Libereckého kraje. Dělá tak přes řadu aktivit – především přes business poradenství na špičkové úrovni.

Zdroj: Liberecký kraj (Jan Mikulička; TZ Liberecký podnikatelský inkubátor – Vendula Zedníková)

Ilustrační foto: kraj-lbc.cz

Předchozí článekZlatá popelnice 2019: nejlíp třídí odpady v Albrechticích, Jablonci a Rokytnici
Další článekDo letošního ročníku Soutěže Karla Hubáčka se přihlásilo téměř padesát staveb