Projekt TRANS – BORDERS v Liberci

54

Ve středu 16.5.2018 se v sídle krajského úřadu v Liberci konala odborná konference v rámci projektu TRANS-BORDERS.

Tento projekt spojuje snahu 9 projektových partnerů o zlepšení železničních a autobusových spojení v příhraničních regionech na rakousko-slovinském pomezí a ve Trojzemí CZ/D/PL a o napojení těchto regionů na evropskou hlavní dopravní síť TEN-T.

Projekt vede Saské ministerstvo hospodářství, práce a dopravy. Aktivity projektu již běží od června 2017 a budou pokračovat až do května 2020. Setkání projektových partnerů a zdejší odborné veřejnosti v Liberci bylo 3. setkáním v rámci projektu.

Liberecký kraj v projektu zastupuje krajský koordinátor dopravy společnost KORID LK spol.s r.o.

„Hlavním přínosem projektu je pro Liberecký kraj plán opatření ke zlepšení železniční infrastruktury na trase Praha – Liberec.“ říká náměstek hejtmana Marek Pieter.

Na konferenci byly zástupcem ministerstva dopravy a zástupcem SŽDC prezentovány kroky obou institucí vedoucí ke zlepšení tohoto spojení. Petr Provazník, který je na zodpovědný za Studii proveditelnosti spojení Praha – Liberec prezentoval několik variant spojení rychlých tratí přes Liberec.

„Klíčem ke schválení projektu je pozitivní vyhodnocení benefitů, které bez vazby v zahraničí v případě Liberce nevyjde. Pro Liberec by ale mohla příprava projektu přinést alespoň návrh částečného přetrasování spojení mezi Prahou, Mladou Boleslaví, Turnovem a Libercem které by svými parametry již bylo připravené na budoucí zvýšení traťové rychlosti.“ popsal situaci Petr Provazník ze SŽDC.

„V původním návrhu trasování železniční sítě TEN-T při přípravě Nařízení EU 1315/2013 byla i trať Praha – Liberec – Zgorzelec, která ze schválené verze vypadla kvůli nezájmu na polské i německé straně, kdy v obou případech vede do okrajových regionů těchto zemí.“ řekl na konferenci Vít Sedmidubský z Odboru Strategie Ministerstva dopravy.

Pavel Blažek, jednatel společnosti KORID LK, vysvětloval, že právě roztříštěnost partnerů na přeshraničním spojení z Liberce do uzlu Görlitz/Zgorzelec je pole, na kterém se musí v rámci projektu TRANS-BORDER pracovat. Jeho slova doplnil z pohledu Landkreis Görlitz pan Dominik Rein: „Görlitz/Zgorzelec je sice na trasách TEN-T, ale také na okraji zájmu německé spolkové vlády, čemuž odpovídá i to, že trasa Görlitz – Dresden není dosud elektrifikována a spojení na Berlín také neodpovídá kvalitě ostatních tratí v Německu. Společně s Libereckým krajem a Dolnoslezským vojevodstvím se již význam celého trojzemí zvyšuje.“

Paní Agnieszka Zakęś z maršálkovského úřadu Dolnoslezského vojvodství informovala účastníky konference, že minimálně Dolnoslezské vojevodství je domovem 3 miliónů potencionálních cestujících a dále hovořila o již realizovaných úspěšných přeshraničních železničních spojení: Dolny Slaśk – Berlin, Dresden, Liberec, Trutnov, Adršpach a Ústí nad Orlicí, která dokazují zájem cestujících o přeshraniční relace.

Na konferenci hovořili zástupci sousedního dopravního svazu ZVON (zemské okresy Görlitz, Bautzen a Zittau). Christoph Mehnert mluvil o spojení Dresden – Wroclaw, kde se zdá, že polský úsek trati bude elektrifikován dříve než ten saský a také o dalších přeshraničních spojení Knapennrode – Horka, Görlitz – Zgorzelec, Zittau – Liberec a ambicích Ústeckého kraje na prodloužení tratě z Liberce přes Varnsdorf a Seifhennersdorf do Rumburku. Jeho kolega Dirk Benofsky prezentoval pokračování úspěšného projektu Euro-Niesse/Nysa/Nisa-Ticket, na kterém ZVON spolupracuje v rámci programu příhraniční spolupráce Česko – Sasko se společností KORID LK.

Peter Zajc z regionální rozvojové agentury Koroška hovořil o úkolech, které mají projektoví partneři na slovinsko-rakouském pomezí. V tamních pohraničních městech se typicky po konci pracovních směn tvoří kolony vozidel, protože ani infrastruktura ani veřejná doprava není připravená na fakt, že lidé v Schengenském prostoru již neberou státní hranice jako omezení.

Konferenci uzavřel svým příspěvkem marketingový specialista Roland Fercher. Prezentoval úspěšný projekt železničního spojení Villach [A] – Udine [IT] s názvem MICOTRA, který budil mezi zúčastněnými obdiv především rozsahem a kvalitou provedení propagace na obou stranách hranice. Pro Liberecký kraj je to inspirace při propagaci železničních spojení Liberec – Dresden a Liberec – Szklarska Poręba.

Stav drážní infrastruktury v Trojzemí dokresluje i způsob jakým na konferenci její účastníci přijeli. Tříčlenná polská delegace přijela vlakem přes Harrachov. Vlakem přijeli i zástupci partnerů ze Slovinska a Rakouska. Slovinští účastníci však jeli vlakem přes Německo. Přednášející z Prahy, Görlitz a Bautzen však z časových důvodů zvolili osobní automobil.

Kompletní informace o projektu TRANS-BORDERS a úkolech pro KORID LK naleznete na http://www.korid.cz/stranky/24:trans-borders.html

Zdroj: KÚLK (Filip Trdla; TZ KORID LK)

Předchozí článekLiberecký kraj rozdá milion korun na přiblížení menšin většině
Další článekV mezinárodní soutěži OPRAVÁŘ JUNIOR 2018 zvítězili žáci z Vysokého nad Jizerou