Počet obětí dopravních nehod meziročně poklesl o více než 7 procent

38

Počet obětí dopravních nehod meziročně poklesl o více než 7 procent. Přesto však bude i letos více mrtvých, než připouští Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Čtvrtý rok za sebou. V polovině krajů však byl zaznamenán nárůst mrtvých. Více mrtvých cyklistů a motocyklistů. I tak byl v obou případech dosažen druhý nejlepší výsledek od r. 2008. Alkohol a drogy zabily nejméně lidí za posledních 10 let.

Od ledna do října letošního roku vyšetřovala Policie ČR celkem 85 877 dopravních nehod, o 3 678 více než v roce 2016. Zemřelo při nich 422 osob, což bylo to o 35 méně než loni. Dalších 1 947 osob zraněno těžce (pokles o 318) a 20 825 lehce (méně o 132). „Přestože meziročně poklesl počet obětí nehod o zhruba 7,7 procenta, i letos, čtvrtý rok za sebou, bude překročen maximálně přípustný počet mrtvých daný Národní strategií bezpečnosti silničního provozu. Do konce letošního roku by totiž nemělo při nehodách zemřít více než 427 lidí, tento počet však byl podle předběžných statistik překročen již 5. listopadu,“ uvádí Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Do konce letošního října při nehodách zahynulo 210 pasažérů v osobních automobilech (meziročně o 40 méně), 79 chodců (-6), 64 motocyklistů (+4), 41 cyklistů (+9), 24 cestujících v nákladních automobilech (-5) a po jednom cestujícím v autobusu, tramvaji a traktoru. Rovněž zemřel jeden řidič jiného nemotorového vozidla. Za prvních deset měsíců letošního roku zahynulo na českých silnicích 9 dětí, ve všech případech umíraly z cizí viny. Naštěstí bylo meziročně těchto případů o 2 méně.

Nejvíce lidí zemřelo vinou řidičů osobních automobilů, a to 268. Meziročně je to ovšem o 39 méně. Smutná druhá příčka patří řidičům nákladních vozidel s 61 oběťmi (pokles o 8). Z uvedeného počtu bylo 14 mrtvých vinou řidičů nákladních aut o celkové hmotnosti do 3,5 tuny, šoféři vozidel o hmotnosti od 3,5 do 12 tun zabili 19 lidí a řidiči kamionů o hmotnosti nad 12 tun pak 28 osob. Vinou motocyklistů zemřelo 41 lidí (nárůst o 12), cyklisté zavinili smrt 24 osob (meziročně o 4 více), chodci 9 (pokles o 5), traktoristé se podepsali na usmrcení 6 osob (nárůst o 5), řidiči autobusů usmrtili 3 lidi (+1). Po jedné oběti šlo na vrub pochybení ze strany řidiče tramvaje, trolejbusu či jiného nemotorového vozidla. Zvěř byla příčinou 1 smrtelné nehody. V 5 případech nebyl viník identifikován, neboť od smrtelné nehody ujel. Těchto případů bylo meziročně o 2 méně. „Alkohol zbytečně připravil o život 20 lidí. Těchto případů bylo oproti loňskému roku o 24 méně. Konečně na vrub drog byly připsány 3 oběti, což bylo o 5 méně než v roce 2016. Pozitivním zjištěním je, že alkohol a drogy od začátku roku do konce října usmrtily nejméně osob za posledních 10 let,“ říká Roman Budský.

Celostátně sice počet obětí dopravních nehod poklesl, nicméně v 7 krajích došlo k nárůstu. Nejvíce to bylo na v Jihomoravském kraji (+14) a na Plzeňsku (+13), následuje Ústecký kraj (+9) a konečně kraje Karlovarský, Liberecký, Vysočina a Zlínský (shodně nárůst o 3 oběti). Naopak jednoznačně největší pokles zaznamenaly statistiky ve Středočeském kraji (-43), na Olomoucku (-14) a na Pardubicku (-11).

Nehodovost v Libereckém kraji

V Libereckém kraji vyšetřovali policisté celkem 3 651 nehod. O život při nich přišlo 19 lidí, dalších 81 utrpělo zranění těžké a 1 072 lehké. „Meziročně se počet vyšetřovaných nehod zvýšil o 251, o 3 více bylo usmrcených a o 55 lehce zraněných. Počet těžce zraněných naopak poklesl o 13,“ uvádí Vlasta Suchánková, vedoucí oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství PČR Libereckého kraje. Nejvíce usmrcených bylo na Českolipsku, a to 8. Po 4 osobách zemřelo na Semilsku a Jablonecku, 3 na Liberecku. Tradičně nejvíce nehod – 2 829 – zavinili řidiči motorových vozidel. S velkým odstupem následuje střet s lesní zvěří a domácími zvířaty (545 střetů). Srážek s lesní zvěří či domácími zvířaty bylo do konce října celkově 549, o 13 více než loni. Sice při nich nikdo z účastníků silničního provozu nepřišel o život, ale 2 osoby byly zraněny těžce a 19 lehce. Oproti roku 2016 se tak o 1 zvýšil počet těžce zraněných a o 7 těch, kdo byli zraněni lehce.  „Společnost Silnice LK a.s. se v rámci vlastní iniciativy zabývá dopravními nehodami na krajských silnicích. Cílem je zmírnit rizikové faktory na komunikacích v Libereckém kraji. V letošním roce byla například realizována opatření vedoucí ke snížení počtu srážek se zvěří. Na základě podrobné analýzy byla vytipována silnice II. třídy č. 262, vedoucí z České Lípy na hranici Libereckého kraje, na které realizujeme opatření, která mají snížit nehodovost v důsledku střetu se zvěří. Výsledky úprav budeme v následujících letech vyhodnocovat. Pokud dojde ke snížení počtu dopravních nehod, budeme podobné postupy implementovat na další nebezpečné úseky krajských silnic,“ uvádí generální ředitel Petr Šén.. Řidiči nemotorových vozidel zavinili dalších 137 nehod, následují závada pozemní komunikace (50 nehod) a chodci (37 případů). Nehod s přítomností alkoholu či drog bylo celkově 217, o 14 více než v roce 2016. Zemřelo při nich 5 osob, meziročně o 4 více. Těžce zraněných bylo 9, zde naopak došlo k poklesu o 2 případy. Výrazně narostl počet nehod, od kterých viníci ujeli, a to z 564 na 682. Bohužel oproti loňskému roku si tyto nehody vyžádaly 1 oběť. Děti ve věku do 15 let zavinily 34 nehod, ve 20 případech jako chodci a ve 14 jako cyklisté. Při těchto nehodách nikdo nepřišel o život, jedna osoba utrpěla těžké zranění. „Liberecký kraj trvale věnuje bezpečnosti dětí v silničním provozu zvýšenou pozornost. V nadcházejícím období se budeme podílet na zvyšování odborné úrovně pedagogů zabývajících se dopravní výchovou a důsledně podporovat implementaci průřezové výuky dopravní bezpečnosti do dalších vyučovaných předmětů,“ uzavírá Marek Pieter, náměstek hejtmana pro rezort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Zdroj: KÚLK (Zpracoval Tým silniční bezpečnosti na základě podkladů Policie ČR)

Předchozí článekPamátku 17. listopadu dnes uctili i zástupci Libereckého kraje
Další článekZemě malého čaroděje zvítězila na konferenci v Praze