O kotlíkové dotace bude možné žádat od 30. října. Tentokrát bez front

39

Celkem 135 milionů korun rozdá Liberecký kraj žadatelům na nové ekologické kotle. Druhá vlna kotlíkových dotací bude vyhlášena, po schválení Zastupitelstvem Libereckého kraje, v pátek 29. září. Od tohoto dne najdou majitelé rodinných domů na dotačních webových stránkách kraje veškeré informace o podmínkách přijetí žádostí a čerpání dotace. Úplně poprvé budou občané žádosti podávat elektronicky, přijímat se začnou v pondělí 30. října v 16:00 hodin.

„Oproti předchozím výzvám bude podporována výměna starých kotlů pouze 1. a 2. emisní třídy za kombinované kotle na uhlí a biomasu s automatickým přikládáním, tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle, nebo za kotle výhradně na biomasu,“ uvádí krajská radní Radka Loučková Kotasová, která má program kotlíkových dotací ve svém resortu. „Žadatelé mohou získat finanční podporu od 75.000 do 120.000 Kč, záleží na druhu pořízeného zdroje tepla. V případě nákupu kombinovaného kotle to bude příspěvek ve výši 75.000 Kč. Pokud majitel rodinného domu pořídí tepelné čerpadlo nebo automatický kotel výhradně na biomasu, může získat až 120.000 Kč,“ upřesňuje radní.

„Z celkových 9 miliard korun rozdělíme ve druhé vlně kotlíkových dotací mezi kraje 3,4 miliardy korun, z nich bychom měli vyměnit až 35 tisíc kotlů po celé republice. V Libereckém kraji to pak bude nejméně přes 1400 starých kotlů na tuhá paliva, které lidé mohou vyměnit s vysokou dotací za nové ekologické a úsporné zdroje. Revoluční výměna minimálně 100 tisíc kotlů po celé republice může až skokově zlepšit kvalitu ovzduší, a to zejména v zimě, kdy kvůli vytápění starými kotli uniká mnoho škodlivin a prachu do okolního prostředí,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Stejně jako v předešlé výzvě budou zvýhodněni žadatelé, kteří žijí v obcích se zhoršenou kvalitou ovzduší. Ti obdrží k celkové výši dotace ještě 7.500 Kč navíc. Jedná se o Českou Lípu, Doksy, Mimoň, Jilemnici, Liberec, Stráž nad Nisou, Cvikov, Chotovice, Kamenický Šenov, Nový Bor, Okrouhlou, Radvanec, Skalici u České Lípy, Lomnici nad Popelkou, Lažany, Ohrazenice, Přepeře, Turnov a Železný Brod.

Žádosti o dotaci budou přijímány elektronicky od pondělí 30. října 2017 od 16:00 hodin. „Nechceme, aby vestibul krajského úřadu připomínal Mototechnu v osmdesátých letech včetně pořadníku. Už nebude docházet k situacím, kdy žadatelé čekali několik hodin před zahájením přijímání žádostí před budovou úřadu, žádný kurýr nebo pošta nebudou moci doručit více žádostí najednou a tím nevzniknou dohady mezi lidmi. Pro tuto výzvu jsme proto zvolili variantu elektronického podání žádosti, která by měla zajistit efektivnější a plynulejší podání, než tomu bylo v předchozích výzvách,“ vysvětluje hejtman Libereckého kraje Martin Půta s tím, že elektronickým podáním žádosti na webových stránkách kraje si žadatel zajistí pořadí podle data a času doručení. Až poté doručí do 10 pracovních dní vytištěnou a podepsanou žádost včetně příloh na podatelnu krajského úřadu osobně či poštou (doručení listinné části žádosti již nebude mít vliv na pořadí).

Čas v první den přijímání žádostí je stanoven na odpoledne, aby žadatelé, kteří nedisponují internetovým připojením, měli možnost vyhledat veřejně přístupná místa s připojením.

„Pokud na někoho ze žadatelů v předchozích výzvách kotlíkových dotací nezbyly finanční prostředky, pak jeho projekt nebyl podpořen a je v takzvaném „zásobníku projektů“. Vzhledem k odlišným podmínkám nového programu se musí žadatel  v případě trvalého zájmu o podání žádosti z předchozích výzev nechat vyřadit a teprve potom podat žádost novou,“ upozorňuje radní Radka Loučková Kotasová.

V průběhu vyhlášené výzvy, tedy v říjnu letošního roku plánuje odbor regionálního rozvoje a evropských projektů semináře pro potenciální žadatele ve dvanácti obcích na území celého kraje. Při nich se zájemci dozvědí, jaké budou podmínky vyhlášeného programu a postup, jak žádost na krajský úřad podat. Samostatný seminář je plánován také pro starosty všech obcí Libereckého kraje. Podrobnější informace týkající se plánovaných seminářů najdou žadatelé již nyní na webových stránkách programu http://dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace, kde bude zveřejněn také vyhlášený program. Pokud se žadatelé nedostanou na některý z plánovaných seminářů, je možné využít osobní konzultace, které budou poskytovány Odborem regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje ve třetím patře Evropského domu (budova vedle krajského úřadu) na adrese U Jezu 525/4 Liberec 2.

„A mysleli jsme i na ty, kteří by chtěli spolu s výměnou kotle provést další energeticky úsporná opatření, například vyměnit okna či částečně zateplit dům. Pokud majitel rodinného domu současně provede i některé z opatření z programu Nová zelená úsporám, k dotaci získá ještě ze Státního fondu životního prostředí další bonus ve výši až 40.000 Kč,“ uzavírá ministr Richard Brabec.

Zdroj: KÚLK (TZ Markéta Žitná)

Předchozí článekProgram přispěje také na nové dveře a výlohy
Další článekDvanáct milionů EUR podpoří projekty zaměřené na vzdělávání