Dvanáct milionů EUR podpoří projekty zaměřené na vzdělávání

60

Česko – saské projekty budou podpořeny částkou 12 milionů EUR. Rozhodl o tom Monitorovacího výbor přeshraničního Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020, který zasedal ve dnech 19. – 20. 9. 2017 v Seiffenu v Krušných horách. Nejvíce prostředků půjde na podporu projektů zaměřených na vzdělávání.

„Téměř polovina z těchto prostředků půjde na realizaci projektů v Libereckém kraji,“ říká Radka Loučková Kotasová, radní Libereckého kraje pověřená řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

V Kamenickém Šenově vznikne například dílna k uměleckým sklářským technikám a ateliéry pro další umělecké činnosti, a to v rámci projektu Škola a sklo – Inkubátor na cestě do života, na který půjde přes milion EUR. Partnery projektu jsou na české straně Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov a Liberecký kraj a vedoucím partnerem Stadtverwaltung Reichenbach/O.L. „Těžiště projektu spočívá ve vytvoření nového společného interaktivního vzdělávacího projektu,“ doplňuje radní Radka Loučková Kotasová.

Dalšími podpořenými vzdělávacími projekty jsou Art and Science – Inovativní formy učení v přeshraniční spolupráci v česko-německo-polském trojzemí, kde je českým partnerem IQLANDIA, o.p.s. A dále projekt Řemesla v Trojzemí, ve kterém je vedoucí partner ZŠ Lidická z Hrádku nad Nisou a dalšími českými partnery dvě základní školy z Rumburku. Úspěšné byly i dva projekty Technické univerzity v Liberci ProFit v profesi – jazykovou a odbornou senzibilizací během studia a Rozvoj přeshraniční akademické sítě pro podporu vzniku podniků.

„Jsme rádi, že byl schválen i projekt týkající se inkluzivního vzdělávání s názvem Vzdělávání Aktivně! Inkluzivní a profesní orientace v Euroregionu, kde je partnerem Podralský nadační fond ZOD,“ doplňuje radní Loučková Kotasová.

Úspěšné byly i projekty týkající se přeshraniční spolupráce organizací a institucí. Jedná se o projekty GECON – Geologická příhraniční kooperační síť, na kterém bude spolupracovat Geopark Ralsko, o.p.s. s TUL a partnerským geoparkem na saské straně hranice. „Další podpořený projekt se zabývá aktuálním tématem výskytů vlků na českém území s názvem Objektivní akceptace vlka v člověkem pozměněné přeshraniční krajině,“ doplňuje radní.

Informace o schválených projektech je možné získat na webových stránkách programu http://www.sn-cz2020.eu/cz/foerdergrundlagen/liste_der_vorhaben/index.jsp

O podporu na projekty z přeshraničního programu Česká republika – Svobodný stát Sasko je stále možné žádat. A to na projekty z prioritní osy 4, která je zaměřená na posílení a rozvoj přeshraniční spolupráce a podporu dalšího společného rozvoje pohraničí.

Další oblastí, ze které je ještě možné žádat o finanční prostředky, je část prioritní osy 2. Ta je zaměřena na společné plánování, přeshraniční management a realizaci společných opatření v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, péče o krajinu, ochranu půdy a lesů včetně biotopů, biodiverzity a sítě NATURA 2000.

U všech projektů je kladen důraz na přeshraniční dopad aktivit a efektivní spolupráci českých a saských projektových partnerů. „Projektové záměry mohou žadatelé konzultovat na Oddělení dotací odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje nebo na Společném sekretariátu v Drážďanech,“ doplňuje radní Radka Loučková Kotasová.

Zdroj: KÚLK (TZ Markéta Žitná)

Předchozí článekO kotlíkové dotace bude možné žádat od 30. října. Tentokrát bez front
Další článekČínská delegace obdivovala liberecký dům pro seniory