Co nového v jízdním řádu od 10. prosince?

122
Vítězové ankety 2017

Od neděle 10. prosince vejdou v platnost nové jízdní řády v rámci celostátní změny. Co tyto změny přinesou cestujícím?

Nejvýznamnější změnou je úprava dopravní koncepce v oblasti Českolipska, kde dochází ke změnám jak na železnici, tak na autobusových linkách. V rámci železniční dopravy je vytvořena celodenní nabídka spojení mezi Českolipskem (a Novoborskem) s Mladoboleslavskem každou hodinu pomocí prokladu osobních (zastávkových) vlaků s rychlíky. „Na změně jsme se dohodli se Středočeským krajem a kromě vytvoření většího počtu přímých spojů z Českolipska do Mladé Boleslavi považujeme za velký přínos také zkrácení cestovní doby cca o 25 minut,“ říká Marek Pieter, náměstek hejtmana pověřený řízením resortu dopravy.

V rámci autobusové dopravy dochází na Českolipsku k zavedení přímé linky z České Lípy do Bělé pod Bezdězem a k rozšíření dopravy do Prahy jak z České Lípy, tak z Doks. „V minulosti jsme registrovali náměty města Doksy na posílení přímého spojení s Prahou, k tomu od prosince dojde díky přetrasování části spojů z linky Rumburk – Praha právě přes Doksy,“ přibližuje změny Pavel Blažek, jednatel společnosti KORID LK, která veřejnou dopravu v Libereckém kraji organizuje.

Druhou významnou změnu v Libereckém kraji představuje posílení přímého spojení mezi Jabloncem nad Nisou a Hodkovicemi nad Mohelkou. V této relaci bude zajištěna díky spolupráci Libereckého kraje, města Hodkovice n. Moh. a společnosti Monroe/Tenneco nejen doprava na směny do společnosti Monroe/Tenneco v Hodkovicích, ale také další spoje ráno a odpoledne za účelem dopravy do zaměstnání a škol v Jablonci nad Nisou. „Velice si vážíme spolupráce se zaměstnavateli a jsme rádi, když veřejná doprava může fungovat podle jejich potřeb,“ uvádí k této novince Pieter.

V dalších částech Libereckého kraje již nedochází k zásadním úpravám tras ani časových poloh spojů. „U ostatních linek jsme reagovali na připomínky cestujících a na vlastní zjištění z provozu s využitím dat z Centrálního dispečinku IDOL. Na některých linkách jsme tak upravovali jízdní doby, aby  autobusy neodjížděly ze zastávek dříve, než je uvedeno v jízdním řádu,“ upřesňuje Otto Pospíšil, zástupce ředitele KORID LK.

Společnost KORID LK dále avizuje, že v lednu budou zveřejněny první návrhy nového jízdního řádu pro linku 141 z Liberce do Jablonce nad Nisou v rámci nové koncepce po otevření silnice I/14.

Poslední novinkou, kterou bychom chtěli zdůraznit, pak je plošné zavedení režimu zastávek na znamení v linkové dopravě z důvodu sjednocení pravidel pro cestující (a řidiče).

Jízdní řády je možné, tak jako v minulých letech, zakoupit v knižní podobě. Vydávány jsou pro oblasti Českolipsko, Liberecko a Jablonecko + Semilsko. Prodejní cena je 20,- Kč a k zakoupení jsou v informačních centrech dopravců a vybraných měst, ale také přímo v autobusech u řidiče či u některých prodejců knih.

Závěrem informujeme, že připomínky k jízdním řádům je i nadále možné zasílat na info@korid.cz nebo prostřednictvím webového formuláře na webu www.iidol.cz. V roce 2018 mohou proběhnout změny v rámci celostátních termínů v březnu, červnu, září a prosinci.

Nové jízdní řády pro období 2017/18

Od neděle 10. prosince vejdou v platnost nové jízdní řády v rámci celostátní změny. Kompletní souhrn změn je uveden na webu www.iidol.cz, v sekci Jízdní řády/Připravované změny.

Jízdní řády je možné, tak jako v minulých letech, zakoupit v knižní podobě. Vydávány jsou pro oblasti Českolipsko, Liberecko a Jablonecko + Semilsko. Prodejní cena je 20,- Kč a k zakoupení jsou v informačních centrech dopravců a vybraných měst, ale také přímo v autobusech u řidiče či u některých prodejců knih.

Letos bylo vydáno celkem 6 000 ks ve zmíněných 3 regionálních mutacích. V loňském roce byly některé regionální mutace vyprodány již v lednu, proto by ti, kteří preferují tištěnou formu před online jízdními řády na webu a v mobilu, neměli váhat.

Anketa o nejoblíbenějšího řidiče autobusu – průvodčího ve vlaku

V anketě o nejoblíbenějšího řidiče autobusu a průvodčí ve vlaku jsou letos vyhodnoceny první tři místa z každé kategorie. Nejoblíbenějším řidičem se stal Michal Piška ze společnosti BusLine LK s.r.o. Druhé místo získal Tomáš Krupička z Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s. a třetí místo Richard Lelek ze společnosti BusLine LK s.r.o.

Nejoblíbenější průvodčí se stala Šárka Kopešová ze společnosti České dráhy, a.s. Druhé místo obsadila Vendula Bártíková a třetí místo Veronika Čulejová, obě ze společnosti Die Länderbahn. Letošní hlasování probíhalo od 2. října do 19. listopadu prostřednictvím internetové ankety zveřejněné na stránkách IDOL, jejíž součástí byl i krátký dotazník na využívání služeb IDOL, a požadavky cestujících na kvalitativní prvky autobusové dopravy. Z 440 vyplněných anketních formulářů nominovalo 218 hlasujících celkem 59 řidičů a řidiček od pěti autobusových dopravců, a 285 hlasujících nominovalo 39 průvodčích od dvou železničních dopravců. Hlasující mohl nominovat z každé kategorie jednoho oblíbence.

Hodnotné informace o hlasujících poskytl i dotazník, který byl vyplněn téměř všemi hlasujícími. Pravidelným uživatelem veřejné dopravy je 68 % (využívá několikrát týdně) hlasujících. Zbytek cestuje nepravidelně nebo využívá kombinaci s jiným dopravním prostředkem. V kontrastu s tím však polovina hlasujících využívá při odbavování platbu v hotovosti, což je ta nejméně výhodná forma jízdného. Tu nejvýhodnější, tj. předplatné časové jízdné využívá čtvrtina. V případě získávání informací o službách IDOL dominují internetové on-line kanály (web, sociální sítě), a zhruba čtvrtina se spokojí klasickým jízdním řádem na zastávce. Hlasující mají také celkem jasno, kterým směrem by se měla ubírat kvalita vozidel v autobusové dopravě. Více jak dvě třetiny si přeje bezbariérová vozidla, více jak polovina chce, aby vozidla byla vybavena elektronickým i zvukovým hlášením o trase spoje a následujících zastávek, téměř polovina by uvítala klimatizaci. S malým zájmem se naopak setkala nabídka Wi-Fi. Je potěšující, že hlasující mají nejen přehled o svých oblíbených zaměstnancích dopravců, ale i o trendech ve veřejné dopravě.

Tato anketa se vyhlašuje od roku 2007 a je pro nás tradicí, díky níž můžeme ocenit ty, kteří veřejnou dopravu jsou nejblíže našim cestujícím a nejvíce ovlivňují kvalitu veřejné dopravy.

Dopravní obslužnost

 • V průběhu roku 2017 byly uzavřeny smlouvy se společnostmi ČSAD Česká Lípa, a.s. pro oblast Českolipska a Novoborska a se společností BusLine, a.s. (od 1.10. BusLine LK s.r.o.) pro oblast Jablonecka a Semilska. Do konce roku 2017 by měla být smluvně ošetřena i oblast Liberecka,
 • Přestože v minulosti se podařilo dosáhnout úspory v rámci ceny dopravního výkonu mj. i díky postupnému zvyšování provozní efektivity, došlo v roce 2017 ke zvýšení nákladů v důsledku nárůstu mezd řidičů. Liberecký kraj musel uzavřít s dopravci smlouvy nové, a cena dopravního výkonu tak při zohlednění navýšení mezd a zohlednění změny dalších vstupů vzrostla o 3 – 5 Kč/km.
 • V roce 2017 mj. z důvodu vyšších mzdových nákladů v kombinaci s nedostatkem řidičů dopravci omezili některé dálkové linky provozované na komerční riziko dopravců. Týkalo se to spojení z Prahy na Jilemnicko, z Liberce do Hradce Králové a Brna či Luhačovic nebo z Poličky a Hradce Králové do České Lípy a Ústí nad Labem. Část linek se podařilo nahradit, u některých dalších relací jsou i nadále prověřovány možnosti obnovení dopravy.
 • Počet cestujících v železniční dopravě meziročně vzrostl o 0,5 %, což kopíruje celostátní trendy v nárůstu cestujících i přes celkově zanedbanou železniční infrastrukturu v Libereckém kraji a dlouhodobou výluku na jinak velmi oblíbené trati z Liberce do Varnsdorfu.
 • V autobusové dopravě meziročně sledujeme jednak absolutní ukazatele (tržby, počty cestujících), tak i ekonomická kritéria (tržba na km). Zatímco v počtu objednaných (ujetých) km došlo k nárůstu, počet cestujících stagnuje, hlavní ekonomické kritérium – tržba na km má mírně klesající tendenci. Tento trend je způsoben jednak stávající vysokou konkurenceschopností individuální automobilové dopravy (ceny PHM, ceny ojetin), ale též novým přístupem k tvorbě jízdních řádů v důsledku srovnání mezd řidičů ve výkonu a v čekání – vyplatí se proto zajistit spoj i v nižší poptávce.
 • Rok 2017 také přinesl mnoho uzavírek a výluk. Jednak pokračovaly stavební práce na silnici I/14 mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou, což se dotklo především linky 141 spojující obě města a tedy až 2000 cestujících denně. Další uzavírky mohli cestující zaznamenat v Liberci, v Chrastavě, na Frýdlantsku, v Semilech, v Chuchelně nebo na Českolipsku. Na železnici pak nejvýznamnější výluka byla spojena s modernizací železničních stanic a zabezpečovacího zařízení ve Frýdlantu a v Raspenavě. Další významná výluka, která ovlivňuje dopravu v Libereckém kraji, pak stále probíhá v Zittau.
 • V létě 2017 byla zavedena nová turistická linka z Harrachova na Zlaté návrší („Flybus“) a prakticky ihned si získala přízeň u cestujících. Za červenec a srpen, kdy byla linka zkušebně v provozu každý víkend, celkem přepravila v každém prázdninovém měsíci skoro 3 tisíce cestujících.
 • V rámci kontroly kvality veřejné dopravy KORID LK provádí průběžné kontroly spojů, vybavení vozidel a zastávek (pomocí mystery shoppingu) a výsledky zjištění porovnává se smluvními standardy. V roce 2017 bylo zkontrolováno zhruba 800 spojů, přičemž bylo shledáno 58 neshod, z čehož 33 bylo závažných (ztráta přípoje, příliš velký náskok spoje atp.). Další kontroly kvality pak bylo možné provést s pomocí Centrálního dispečinku, který se zaměřoval především na dodržování jízdního řádu, ale také na zajištění bezbariérových spojů a dostatečné kapacity vozidel.
 • Kontroloři prověřují dodržování standardů veřejné dopravy – vozidla a jejich vybavení, označníky zastávek, výlepy aktuálních jízdních řádů. Nemohou samozřejmě podchytit všechny neshody, proto KORID LK přivítá jakékoli připomínky a podněty cestujících na některém z komunikačních kanálů (info@korid.cz, telefon +420 774 485 021, web iidol.cz). V letošním roce KORID LK obdržel 211 podnětů, které byly operativně řešeny přímo či s dopravcem. Pro cestující Je lepší poslat informaci, že je něco špatně (pak se s tím dá něco dělat), než jen nadávat.

CENTRÁLNÍ DISPEČINK IDOL

Centrální dispečink IDOL má za sebou již více než rok svojí činnosti. Dispečink poskytuje informace dopravcům i cestujícím, koordinuje přestupní vazby a řeší reálné situace. Cestující mají k dispozici aplikace pro počítače, tablety i mobily, v nichž mohou sledovat reálnou dobu příjezdu autobusu či vlaku do konkrétní zastávky či stanice. Dispečink je přínosem nejen pokud jde o informování o jízdě spojů, ale také pokud jde o plnění standardů ze strany dopravců, na základě sledování je jasně vidět, že významně ubývá předčasných nebo bezdůvodně opožděných jízd spojů.

Dispečeři centrálního dispečinku na základě výstupů ze software sledujícího polohy vozidel zkontrolují průměrně 60 000 spojů za měsíc. Dopravci se ke zjištěným nedostatkům vyjadřují a zejména zásluhou této komunikace se dodržování jízdního řádu výrazně zlepšilo. Např. v měsících říjen a listopad došlo k nedodržení jízdního řádu (zpoždění spoje, předjetí spoje) pouze u 1,7 % spojů. Dispečeři centrálního dispečinku v současné době sledují dodržování 1590 přestupních vazeb mezi spoji (v různých variantách pro různé dny v týdnu).

Pro všechny cestující je dispečink k dispozici denně od 4 do 24 hodin, telefonní číslo je 704702000, informace o aktuálních odjezdech ze všech zastávek jsou na webu www.iidol.cz/tabule (pro počítač) anebo www.iidol.cz/mt (pro mobilní telefony).

Postupně se s on-line sledováním vozidel v dispečinku propojují i informační tabule na autobusových nádražích, některá města a obce informují své obyvatele prostřednictvím LCD obrazovek v informačních centrech apod., které také zobrazují aktuální polohu spojů sledovaných dispečinkem.

Drážní infrastruktura

KORID LK se soustředí především na drážní infrastrukturu a budování přestupních intermodálních terminálů.

 • V roce 2017 byly na železnici dokončovány rozestavěné akce z předchozích let.
 • Nejvýznamnější akcí posledních desetiletí byla Modernizace železniční stanice Česká Lípa. Celé českolipské nádraží bylo přestavěno, nástupiště se přesunula přibližně o 250 m blíže k centru města. Byla vybudována nová výpravní budova, na nástupiště se cestující dostanou podchodem s výtahy. Přímo před vchodem do nádraží zastavují městské autobusy. Součástí rekonstrukce byla modernizace zabezpečovacích zařízení a zvýšení rychlosti do Stružnice (až 100 km/h), Srní u České Lípy (110 km/h), na úseku Česká Lípa – Zákupy vlaky jezdí rychlostí 120 km/h, která je na území Libereckého kraje historicky nejvyšší traťovou rychlostí. Stavba v rozsahu 1.428 mil. Kč zatím umožnila zásadní zlepšení jízdního řádu v relaci Mladá Boleslav – Česká Lípa. Aktuálně je v přípravě revitalizace navazujících úseků z České Lípy do Liberce a na Jedlovou. Po dokončení všech staveb je připravováno podstatné zlepšení spojení mezi Českou Lípou a Libercem, zlepšení přestupů a zkrácení pobytů vlaků při průjezdu v České Lípě. Tisková zpráva SŽDC zde: http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/prehled-staveb/op-doprava-2014-2020/zst-ceska-lipa_cile.html .
 • K dalšímu podstatnému zlepšení železniční infrastruktury došlo na Frýdlantsku. Ve stavbě a názvem „Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava“ byla za 542 mil. Kč zmodernizována nádraží ve Frýdlantu a v Raspenavě. Na přilehlých úsecích bylo osazeno nové zabezpečovací zařízení. Po dokončení stavby by se měla především zvýšit spolehlivost jízdního řádu získáním určitých časových rezerv a také mohou být zkráceny dosavadní technologické pobyty vlaků ve stanicích. V jízdním řádu cestující v důsledku dokončení stavby zaznamenají minutové korekce a zkrácení cestovní doby v relaci Liberec – Hejnice (Bílý Potok). Tisková zpráva SŽDC zde: http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/rekonstrukce-raspenava.html.
 • V německé Žitavě celý rok probíhá celková přestavba železniční stanice. Stavba nabrala zpoždění, a proto se cestující budou potýkat s výlukami i na začátku roku 2018. Poté, až se podaří zvýšit rychlost na polském úseku se Žitava stane důležitým přestupním místem mezi vlaky všech směrů. Výsledkem by mělo být podstatné zrychlení cestování v relacích Liberec – Dresden i Liberec – Varnsdorf.

Modernizace autobusových zastávek

 • V rámci zlepšení infrastruktury v autobusové dopravě byla zpracována projektová dokumentace Modernizace autobusových zastávek v Libereckém kraji. Cílem projektu je analýza stavu, souhrn opatření k modernizaci zastávek tak, aby odpovídaly legislativě, a s důrazem na bezpečnost a komfort cestujících (např. vybudování nástupních hran, osazení označníku zastávky v obou směrech atp.). Projektová dokumentace byla zpracována ve spolupráci s dotčenými orgány statní správy, policie a odborných organizací (NIPI) a na počátku roku budou projednány i v orgánech kraje. Za nejzajímavější výstupy lze považovat:
  • Manuál pro výstavbu zastávek, který ocení zejména starostové obcí při přípravě a budování autobusových zastávek na katastru jejich obcí.
  • Návrh jednotného označníku zastávek příměstské autobusové dopravy Tento vzorový označník je navrhován pro plošnou výměnu označníků zastávek příměstské autobusové dopravy v LK.
  • Vytipování 55 zastávek pro instalaci moderních zastávkových informačních systémů včetně informací o reálném dojezdu spoje.
  • Návrh nových programů Dotačního fondu LK doplňující existující dotační tituly pro autobusové zastávky, jako pomoc obcím při projektové přípravě a realizaci.

Zákaznické centrum veřejné dopravy v evropském domě

V průběhu roku 2017 se připravoval projekt Zákaznické centrum, jehož cílem je vybudování a jednotná správa sítě kontaktních míst veřejné dopravy po celém Libereckém kraji, kterou dnes provozují dopravci a města.

Nejviditelnějším výstupem z celého projektu je nové Zákaznické centrum veřejné dopravy v přízemí nově rekonstruovaného Evropského domu.

Zákaznické centrum v Evropském domě nabídne kompletní škálu služeb souvisejících s kartou Opuscard a s cestováním veřejnou dopravou – pořízení či výměnu karty Opuscard na počkání a bez expresních příplatků, dobití elektronických peněženek a pořízení časových kupónů jak pro MHD Liberec a Jablonec nad Nisou, tak i pro příměstskou dopravu Libereckého kraje, místenky na autobusy v rámci AMS rezervačního systému, prodej jízdních řádů. K dispozici budou informační letáky o tarifu IDOL, výlukové jízdní řády a souhrnné informace o změnách ve veřejné dopravě. Nově otevřené Zákaznické centrum je bezbariérové včetně prostoru pro ponechání dětského kočárku pod dohledem rodiče, snadno dostupné od OC Forum (přes dočasně nevlídné parkoviště) nebo od zastávky MHD Na Rybníčku.

Provozní doba Zákaznického centra v Evropském domě bude v pracovní dny denně od osmi hodin, dvakrát v týdnu (pondělí a středa) do šesti, po zbytek pracovního týdne do čtyřech hodin odpoledne. Telefonní linka však bude obsluhována denně po celý kalendářní týden od 4:00 do 24:00, očekáváme její využití zejména pro informace o reálném provozu veřejné dopravy včetně zpoždění či výluk.

V Liberci tak vzniká kontaktní místo, kde lze získat kompletní informační služby související s veřejnou dopravou Libereckého kraje, kartu Opuscard na počkání, vyřídit reklamaci karty. Stávající kontaktní místo ve Frýdlantské ulici u liberecké radnice zůstává i nadále v provozu včetně prodeje časového jízdného MHD V Liberci a Jablonci nad Nisou.

Co je pro cestující nejdůležitější: Dojde ke změně ceníku ve prospěch žadatelů o kartu – ruší se expresní příplatek za vydání osobní karty na počkání a cena anonymní přenosné karty je snížena na téměř polovinu na 50 Kč. Nově ji bude možné zakoupit i na některých autobusových spojích u řidiče.

Nové Zákaznické centrum veřejné dopravy bude v plném provozu od 2. ledna 2018, 3. ledna je jeho slavnostní otevření a zároveň Den s Opuscard, v němž bude možné získat osobní a přenosnou kartu s 50% slevou.

Co přinese rok 2018?

V neděli 10. prosince vejdou v platnost v celé republice nové jízdní řády a v následujících podkapitolách je přiblíženo, jaké novinky se budou týkat cestujících v Libereckém kraji.

Železniční doprava

Nová koncepce spojení mezi Českolipskem a Mladoboleslavskem

Nejvýznamnější novinkou je nová koncepce provozu na železniční trati mezi Mladou Boleslaví a Českou Lípou. Osobní (zastávkové) budou provozovány efektivněji v prokladu s rychlíky. Ve výsledku tak dojde k vytvoření celodenní nabídky spojení mezi Českolipskem (a Novoborskem) s Mladoboleslavskem každou hodinu. Dojde tak k odstranění neefektivních následných jízd osobního vlaku do Bakova nad Jizerou za rychlíkem. Mezi hlavní pozitiva změn patří zkrácení cestovní doby z Českolipska do Mladé Boleslavi a zavedení přímého spojení z Českolipska až do Mladé Boleslavi.

Tato změna má dopad také na návaznosti v Bakově nad Jizerou v relaci Česká Lípa – Turnov. Tyto návaznosti se ve většině případů přesunou do Mladé Boleslavi, ale celková doba přepravy nebude ve srovnání se stávajícím stavem delší.

Turistické spoje (nové i stávající)

Od nového jízdního řádu dochází ke sjednocení provozního období sezónních a posilových vlaků mezi Libercem a polskou Szklarskou Porębou. Nově budou vlaky rozděleny do dvou hlavních provozních období: denní provoz a sezónní provoz. Posilové vlaky, t.č. provozované v omezeném provozním období, pojedou v režimu sezónního provozu, a tak dochází k mírnému rozšíření nabídky spojení.

Dále Liberecký kraj jedná s dopravcem České dráhy o prodloužení dvou párů rychlíků Praha – Tanvald o víkendu až do žel.st. Harrachov. Změna je připravována k termínu od dubna 2018. Dojde-li k realizaci, bude „CYKLOVLAK“ z Liberce do Kořenova provozován o hodinu dříve (tj. v 8:05 z Liberce). Dále do Rovenska pak pojede spojen s pražským rychlíkem až do Turnova.

Spěšný vlak „Mácháč“ z Liberce do Doks, který si již od svého zavedení v roce 2016 rychle oblíbila velká část cestujících, bude i nadále v provozu, a sice každou sobotu, neděli a svátek od 30 června do 2. září. Vlak odjede z Liberce v 9:44, zpět z Doks v 16:51. Krom tohoto přímého vlaku bude spojení z Liberecka do Doks (a opačně) i nadále možné kombinací osobního vlaku a rychlíku s přestupem v České Lípě.

Ostatní změny

 • Na tratích na Frýdlantsku dojde k úpravám časových poloh v důsledku modernizace železničních stanic Frýdlant v Čechách a Raspenava. Dojde k mírnému zrychlení dopravy mezi Libercem a Frýdlantem (Černousy/Novým Městem p.Smrkem) a také mezi Libercem a Hejnicemi (Bílým Potokem).
 • Ranní osobní vlak z Ostroměře (4:57), Jičína (5:22) a Rovenska pod Troskami (5:48) bude v Turnově navazovat na spěšný vlak do Liberce (příj. 6:53).
 • O víkendu pojede první ranní vlak z Jilemnice do Martinic cca o hodinu dříve z důvodu zajištění dopravy do zaměstnání v průmyslové zóně Pilníkov (u Trutnova).
 • Na trati z Liberce přes Hrádek nad Nisou a Žitavu do Varnsdorfu bude z důvodu pokračující výluky v žel.st. Žitava (Zittau) platit do odvolání výlukový jízdní řád. Více informací naleznou cestující na webu iidol.cz.
 • Na dalších tratích dochází jen k minimálním změnám. Kompletní a přehledný změn naleznou cestující na webu iidol.cz v sekci Jízdní řády/Připravované změny.

Příměstské autobusové linky

Nová koncepce spojení na Ćeskolipsku

V návaznosti na změny na železnici jsou na Českolipsku, v oblasti Dokeska, připravovány úpravy jízdních řádů autobusové dopravy v rámci projektu „Optimalizace veřejné dopravy“. Cíle optimalizace (vč. změn na železnici) jsou:

 • Zlepšení železničního spojení v relaci Česká Lípa – Mladá Boleslav
  • celodenní nabídka spojení
  • proklad rychlíků a osobních vlaků
  • některé osobní vlaky vedeny přímo do žst. Mladá Boleslav město
 • Návaznost regionálních autobusů na vlaky a/nebo vhodný proklad spojů
 • Ve spolupráci se Středočeským krajem zavedeno přímé spojení v relaci Česká Lípa – Doksy – Bělá p.B.

Dále jednáno ve spolupráci s podniky PZ v České Lípě o komplexním řešení dopravy na směny.

Součástí změn je také mírné rozšíření provozu na lince 490 z Nového Boru a České Lípy do Prahy. Upravena bude také linka z Rumburku do Prahy, která ponese nově číslo IDOL 400 a vybrané spoje pojedou přes Doksy, čímž dojde k posílení přímo spojení Doks s Prahou.

Relace Liberec – Hradec Králové

V roce 2017 došlo k výrazným změnám v této relaci, kdy byla zrušena většina spojů provozovaných na komerční riziko dopravců. Spojení se však v této relaci podařilo ve spolupráci Libereckého a Královéhradeckého kraje nahradit. I od prosince 2017 dojde k dalším změnám, kdy o víkendu bude zrušena linka z Prostějova a Brna do Liberce. Částečně bude nahrazena novými nedělními spoji z Poličky a Hradce Králové do Liberce a zpět.

Dále dojde k omezení pátečních spojů dopravce BUS Vysočina, ale klíčový odpolední spoj z Liberce bude zajištěn linkou 370 (dopravce BusLine LK) a naopak bude zaveden nový večerní spoj z Hradce Králové do Liberce.

Nové Spojení HODKOVICE n.Moh. – Jablonec n.Nis. linkou 150

Ve spolupráci Libereckého kraje, města Hodkovice n.Moh. a společnosti Monroe/Tenneco dochází k rozšíření nabídky spojení z Hodkovic nad Mohelkou do Jablonce nad Nisou a zpět. V této relaci budou v provozu 3 páry spojů, které zajistí dopravu na směny z Jablonce do Hodkovic do Monroe/Tenneco a další dva páry spojů (ráno a odpoledne) pro dopravu do práce a do škol v Jablonci. O dalším rozšíření provozu v této relaci bude i nadále jednáno v roce 2018.

Rozšíření nabídky spojení z Liberce do Šimonovic linkou 20

Ve spolupráci Libereckého kraje a Statutárního města Liberec dojde od 10. prosince k rozšíření nabídky spojení z Liberce do Šimonovic. V pracovní dny přibude 5 párů spojů a o víkendu bude zaveden 2-hodinový interval spojů (místo 3-hodinového). Liberecký kraj rozšířením objednávky spojů reaguje na dosavadní, ale i plánovaný rozvoj obce Šimonovice.

Nové Spojení Liberec – Jablonec n.Nis. linkou 141 od června 2018

Z důvodů pokračující výše zmíněné uzavírky bude od prosince 2017 cca do konce května 2018 platit „výlukový jízdní řád“ a linka 141 i nadále bude jezdit přes Vratislavice. Od června 2018 po otevření nové silnice I/14 však dojde ke změně koncepce dopravy na této lince. Návrhy, které připravuje spol. KORID LK, budou k dispozici na webu www.iidol.cz v lednu a cestující se mohou svými náměty na nově vznikající koncepci spojení podílet.

Turistická linka z Harrachova na Zlaté návrší i v roce 2018

V létě 2017 byla zavedena nová turistická linka z Harrachova na Zlaté návrší. A protože si ihned získala přízeň cestující veřejnosti, je s provozem v letní sezóně počítáno i pro rok 2018. Linka nabízí spojení nejen z Harrachova, ale i z širšího území, neboť navazuje na vlaky z Liberce a Polska. Ráno navíc nabízí spojení z Jilemnicka do Polska a večer zpět.

Ostatní

Z ostatních změn lze zmínit např.:

 • Na vícero linkách proběhla revize jízdních dob s cílem minimalizovat podjetí jízdního řádu. U některých linek dojde i k celkovému zkrácení cestovní doby (většinou v rozsahu do 5 minut).
 • Z Jičína a Lomnice nad Popelkou do Semil bude prodloužen jeden pár víkendových spojů (celkem tak dojde k rozšíření nabídky spojení na 6 párů).
 • O víkendu v zimní sezóně dojde k zavedení vloženého páru spojů z Vrchlabí do Jilemnice a zpět přes Benecko.
 • O víkendu v zimní sezóně dojde k zavedení vloženého páru spojů z Hejnic na Smědavu a zpět.

Na dalších linkách dochází k časovým posunům či úpravám omezení jízdy spojů. Jako vždy je možné získat kompletní přehled o změnách jízdních řádů na webu www.iidol.cz. Náměty a připomínky nejen k jízdním řádům mohou cestující zasílat na info@korid.cz.

Plošné zavedení Režimu zastávek na znamení

Z důvodu sjednocení pravidel pro cestující (i řidiče) bude v Libereckém kraji plošně zaveden režim zastávek na znamení, který znamená, že cestující budou signalizovat řidiči svůj záměr vystoupit pomocí signalizačního zařízení ve vozidlech. Pro nástup se nic nemění, cestující nemusí na řidiče mávat.

Tato povinnost se vztahuje na většinu zastávek vyjma nejvýznamnějších autobusových nádraží, terminálů a přestupních uzlů. Konkrétně je zastávka na znamení uvedena v jízdním řádu poznámkou u zastávky (nebo spoje).

Objížďkové a výlukové jízdní řády

I v roce 2018 jsou očekávány uzavírky pozemních komunikací. Nejvýznamnější je pokračování rekonstrukce silnice I/14 mezi Libercem a Jabloncem n. Nis., která se dotkne jedné z nejvytíženějších autobusových linek v Libereckém kraji (č. 141 Liberec – Jablonec n. Nis.). Další uzavírky jsou plánovány např. na silnici ze Semil do Jilemnice (přes Háje n. Jiz.).

Jako již tradičně bude možné informace o aktuálních výlukách a souvisejících opatřeních ve veřejné dopravě najít na webu www.iidol.cz, kde mohou cestující nalézt informace o výlukách s využitím pravidelně aktualizované mapy výluk.

Integrovaný dopravní systém IDOL

Co nabízí tarif IDOL?

Od října 2017 jsou do IDOL zahrnuty i všechny rychlíky Českých drah na území Libereckého kraje (vždy v úseku mezi stanicemi, kde rychlík zastavuje), jedná se o nejvýznamnější rozšíření platnosti IDOL za celou dobu jeho existence. V některých případech se cestujícím v podstatě zdvojnásobila nabídka spojení, resp. se zkrátil interval mezi spoji ze dvou hodin na jednu hodinu.

KORID LK připravuje modernizaci celého kartového systému Opuscard a tarifu integrovaného dopravního systému IDOL s využitím nejmodernějších technologií s cílem, aby byla veřejná doprava i nadále snadno a levně přístupná všem cestujícím, byla zachována integrace regionálních autobusů, vlaků i městské dopravy do jednotného systému. Všechny uvažované úpravy tarifních nabídek jsou připravovány již pro nová zařízení, proto aktuálně nedochází k žádným zásadním změnám v druzích jízdného, cenách jízdenek nebo principech odbavení.

V tarifní oblasti došlo v závěru roku 2017 k několika dílčím úpravám, které přinesou v některých případech zatraktivnění využívání integrované dopravy. Nově budou do integrovaného dopravního systému zahrnuty vybrané autobusové linky v dalších lokalitách mimo Liberecký kraj, a to Starý Šachov a Bělá pod Bezdězem.  Další změnou je, že jízdní doklady, které dříve platily vždy po dobu kalendářního roku, nyní platí 365 dnů. Na první pohled to vypadá stejně, ale jedná se o výhodu pro ty, kteří si takový doklad kupují v průběhu roku, dříve platil každý doklad vždy jen do 31.12., nyní bude platit vždy 365 dnů, tedy doklad zakoupený například 5.12.2017 platí do 4.12.2018.

Kompletní znění Tarifu IDOL, Smluvních přepravních podmínek je k dispozici na webové stránce www.iidol.cz/jizdenky, ceny všech druhů jízdenek lze snadno zjistit z tarifního počítadla na www.iidol.cz/pocitadlo.

Tarifní nabídky pro pravidelné cestující

Cestujícím, kteří pravidelně dojíždějí do zaměstnání, do školy či z jakýchkoliv jiných důvodů, doporučujeme zakoupení časových jízdenek na osobní kartu Opuscard. Jízdenky jsou vydávány pro všechny relace ve verzi na 7, 30 nebo 90 dní. Dále zde existují možnosti výhodných 365denních celosíťových jízdenek s platností ve všech spojích IDOL (za 10 000 Kč, pro seniory nad 70 let za 500 Kč).

Tarifní nabídky pro nepravidelné cestující

Pro nepravidelné cestující je určena elektronická peněženka na kartě Opuscard (přenosné i osobní). Elektronické jízdné je přibližně o 10 % levnější v porovnání s papírovou jízdenkou placenou v hotovosti. Navíc elektronické jízdenky jsou přestupní nejen v rámci autobusové dopravy, ale i mezi autobusy a vlaky, dokonce je možné využívat i přestup z příměstské dopravy nebo vlaku na MHD a naopak.

Nabídky turistických jízdenek

Liberecký kraj je atraktivním turistickým regionem. Své vyžití naleznou turisté v každém ročním období. Veřejná doprava nabízí možnosti, jak tento kraj poznat a využívat přitom vlaky, autobusy i tramvaje.

 • Jízdenky Euro Nisa Ticket (ENT) je mezinárodní turistická jízdenka, která platí ve většině spojů veřejné dopravy v Libereckém kraje, ve vlacích i s přesahy do okolních krajů, na celém území dopravního svazu ZVON, tj. v německých okresech Bautzen a Görlitz a v neposlední řadě také na části území Dolnoslezského vojvodství v Polsku. Podrobnosti lze nalézt na iidol.cz awww.zvon.de (i v češtině).

Platnost jízdenek je mírně odlišná od jízdních dokladů IDOL, jízdenky Euro-Nisa-Ticket platí ve většině regionálních autobusů , ve vozidlech MHD ve městech v Libereckém kraji a ve všech vlacích na území Libereckého kraje i v některých dalších lokalitách ,  po zakoupení místenky dle tarifu ČD také na lanové dráze ČD na Ještěd. V Německu platí například také v úzkorozchodných vlacích ze Žitavy do Oybinu a Jonsdorfu a z Weisswasser do Bad Muskau, bez nutnosti platit parní příplatek.

Pro nákup jízdenek není třeba Opuscard. Cena je nastavena velmi příznivě, na 160,- Kč pro jednu osobu a 320,- Kč pro až pět osob. Jízdenky je možné zakoupit na všech předprodejních místech IDOL, ale také přímo v regionálních autobusech a u průvodčího ve vlaku (v neobsazené stanici). Obliba těchto jízdenek mezi cestujícími stále roste, v ČR jich nejvíce prodají dopravci České dráhy a.s. a Die Länderbahn GmbH.

Rozvoj jízdenek ENT je předmětem česko-saského projektu Euro-Nisa- Ticket Future 2020, mezi jehož cíle patří změny v rozsahu územní platnosti, větší provázanost s turistickými produkty a rozšíření tarifních produktů.

 • Jízdenky IDOL+ a IDOL5+ platí 24 hodin od zakoupení ve všech spojích zapojených do IDOL v rámci Libereckého kraje, tedy zpravidla v regionálních autobusech, ve všech vlacích a na linkách MHD Podrobnosti lze nalézt na www.iidol.cz.

Pro nákup jízdenek IDOL+ a IDOL5+ je třeba karta Opuscard, pro jednu osobu je cena stanovena na 120,- Kč a pro 5 osob na 250,- Kč. Ve skupině 5 osob stačí jedna Opuscard. Jízdenky je možné zakoupit na všech předprodejních místech IDOL, ale také přímo v regionálních autobusech a u průvodčího ve vlaku (v neobsazené stanici).

Zdroj: KÚLK (TZ KORID LK)

Předchozí článekVlci zpátky na špici tabulky
Další článekTradiční předvánoční setkání starostů měst a obcí s radou kraje přineslo bohatou diskusi