Na oblast Jablonecka a oblast Turnovska-Semilska kraj hledá autobusové dopravce

40
autobusové nádraží v Jablonci nad Nisou

O zahájení otevřeného řízení na zajištění dopravní obslužnosti rozhodla rada kraje. Kraj hledá nové dopravce pro oblasti Jablonecka a Turnovska-Semilska. Zakázky jsou vypsány v návaznosti na rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Noví dopravci by měli zahájit provoz od 20. 4. 2019. Radní rozhodli také o maximální ceně.

Rada kraje rozhodla o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2019 – 2029 pro oblasti Jablonecko a Turnovsko-Semilsko. „Cílem zakázky je zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období 10 dopravních let s předpokládaným počátkem od 20. dubna příštího roku do dne předcházejícího termínu první celostátní změny jízdních řádů v roce 2029 na vymezených částech území Libereckého kraje,“ upozornil hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Předpokládaný roční rozsah výkonů zakázky pro oblast Jablonecka činí 2,013 mil. km, pro oblast Turnovska-Semilska 4,123 mil. km. V průběhu trvání smluvního vztahu má objednatel možnost flexibility zadání dopravního výkonu v rozmezí +/- 25 % ve srovnání s výchozím stavem. To zajistí možné dopady jak v ekonomice (snížení – rozšíření obslužnosti podle požadavků do průmyslových zón, nebo firem) a dopravní potřebu obcí při rozvoji svého území, nebo úbytku obyvatel.

Rada kraje na dnešní jednání stanovila také maximální cenu, pro oblast Jablonecka na 37,12 korun za kilometr, pro oblast Turnovska-Semilska na 37,35 korun za kilometr. Stávající cena v letošním roce je 36,39.

Kraj hledá nového dopravce v návaznosti na rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V tomto rozhodnutí ÚOHS rozhodl, že Libereckému kraji uložil zákaz plnění stávající smlouvy na oblast Východ (Jablonecko, Turnovsko, Semilsko) s ohledem na předchozí rozhodnutí o délce smluvního vztahu v oblasti Sever (Liberecko) a Západ (Českolipsko) na delší období než-li jednoho roku. V rámci zefektivnění dopravní obslužnosti a umožnění poptávky vícero dopravců kraj stávající oblast rozdělil na dva dopravní celky a to na oblast Jablonecka a Turnovska-Semilska. Zadávací dokumentace vyplývá ze stávajících standardů kvality vozového parku a prošla analýzou nezávislé odborné firmy. „Možnost připomínkovat zadávací podmínky měli i zastupitelé Libereckého kraje,“ poznamenal hejtman.

„Kritéria hodnocení jsou objektivně nastavena jako počitatelná a není tak prostor na pocity,“ zdůraznil marek Pieter, náměstek hejtmana pověřený řízením rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek. V rámci hodnocení bude posuzována nabídková cena a kvalita plnění, v rámci které bude podrobně hodnocen podíl nízkopodlažních vozidel, podíl vozidel vybavených klimatizací pro cestující, podíl vozidel vybavených informačními systémy.

Marek Pieter dále uvedl, že v návaznosti na novelu zákona o zadávání veřejných zakázek je nově požadováno podávání nabídek pouze elektronicky. „Vzhledem k ukončení platnosti stávající smlouvy, je pro nás důležité mít nového dopravce do 19. 4. 2019, kdy končí smlouva se stávajícím dopravcem,“ dodal náměstek Pieter.

Zdroj: KÚLK (TZ Lenka Klimentová)

Ilustrační foto: jablonec.com

Předchozí článekJablonecké varhany se o prázdninách rozezní každé úterý
Další článekNejlepším zaměstnavatelem lidí s postižením je firma Norwood z České Lípy