Ministryně přislíbila podporu zasněžovacímu systému Jizerské magistrály. S pomocí počítá i Liberecký kraj

157

Nový zasněžovací systém na Jizerské magistrále v Bedřichově má pomoci čelit rozmarům počasí, které v posledních letech komplikuje běžkařům zimní sezonu v Jizerských horách. Podporu projektu, na němž se společně budou podílet obec Bedřichov, Jizerská o.p.s. a Liberecký kraj podpořila dnes i ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a přislíbila pomoc při získávání zdrojů financování.

Předběžný odhad rozpočtu na výstavu zasněžovacího systému je 10 mil. Kč. Zahrnuje natažení potrubí pro vedení vody z bedřichovské přehrady u stadionu a z nádrže Dolina. Potrubí má vést směrem k Buku a Šámalově chatě. Na několika místech jej doplní stanice pro zasněžování s děly či sprchami pro výrobu sněhu. „Máme zpracovanou předběžnou studii proveditelnosti a posvěcení od Lesů ČR, dále Povodí Labe a ochranářů. Rádi bychom co nejdřív zahájili přípravu projektu a v příštím roce samotnou stavbu. Zasněžovací systém by mohl začít sloužit od zimní sezony 2017/18,“ popsal starosta Bedřichova Petr Holub.

Ministryně Kateřina Valachová přislíbila projektu pomoc se získáním státní finanční podpory. „Oceňuji především, že Jizerská magistrála je zdarma přístupná široké veřejnosti a že zasněžování zlepší podmínky běžeckých tratí, které mohou kromě návštěvníků z regionu využívat i školy k lyžařským výcvikům nebo sportovní oddíly dětí a mládeže,“ řekla Kateřina Valachová a podotkla, že podobný projekt už ministerstvo podpořilo i v Novém městě na Moravě, kde byl ze státních dotací vybudován zásobník sněhu.

Peníze na vybudování zasněžovacího systému může žadatel, v tomto případě nejspíš Jizerská o.p.s., získat hned z několika programů ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Nejvhodnějším zřejmě bude nový program zaměřený na investiční a významné sportovní akce se zacílením na regiony či významné akce a reprezentaci. Ministerstvo jej vyhlásí letos v říjnu. Valachová v tomto případě vyzdvihla také úzkou spolupráci Bedřichova s organizátory Jizerské 50, kterým zasněžování rovněž přispěje ke zdárnějšímu pořádání legendárního lyžařského podniku. „Iniciativu jako pořadatelé Jizerské 50 velmi vítáme. Nám v závodě pomůže a velkým přínosem bude zejména pro Bedřichov, kterému to umožní prodloužit lyžařskou sezonu,“ míní Petr Lešek, zástupce organizátora Jizerské 50.

Z dotačního programu ministerstva by mohli žadatelé získat 70 – 90% z celkové částky, dalším dílem by se podílela obce a peněžní podporu přislíbil i hejtman Libereckého kraje Martin Půta. „Liberecký kraj podporuje pořadatele Jizerské 50 i samotnou Jizerskou magistrálu dlouhodobě. A tak logicky chceme podpořit i rozvoj infrastruktury. Z rozpočtu kraje bychom mohli přispět 30% z celkové částky, tedy asi třemi miliony korun. Ostatně podobnou cestou jsme šli i v případě rozvoje biatlonového areálu Hraběnka v Jilemnici,“ řekl Martin Půta. Liberecký kraj peníze na podporu výstavby zasněžovacího systému v Bedřichově bude chtít vyčlenit v rozpočtu na nadcházející rok.
Nové zasněžování by mělo mít pozitivní dopad také na počet lyžařů v různých částech Jizerských hor. V současnosti, pokud je nedostatek sněhu, nepoužívají lidé jako nástupní místo Bedřichov, ale nastupují na magistrálu např. z Jizerky, která tak bývá přetížena. Tím, že by se stadion v Bedřichově a trasy v okolí zasněžily uměle, by neměli návštěvníci důvod vyhledávat jiná nástupní místa. Rozptýlili se na více míst Jizerek, což by mělo příznivý vliv i na životní prostředí. Každou sezonu přijede za běžeckým lyžováním do zdejších hor až půl milionu návštěvníků.

Zdroj: KÚLK

Předchozí článekPřijďte si zacvičit ke krajskému úřadu, vzniklo tady workoutové hřiště
Další článekTrauma z koncentračních táborů si nesou dodnes. Liberecký kraj na ně ale nezapomněl