Liberecký kraj podpoří regionální výrobce a řemeslníky i v roce 2018

37

Regionální výrobci a řemeslníci mohou až do 20. dubna 2018 požádat o krajskou dotaci na projekty v oblasti podpory regionálního rozvoje. V dotačním programu Libereckého kraje, který je určen pro regionální výrobky, výrobce a tradiční řemesla je k dispozici celkem 1,6 milionu korun. Maximální výše finanční podpory pro jeden subjekt činí 70.000 korun.

„Prostřednictvím tohoto dotačního programu podpoříme regionální produkty, místní výrobu a místní obchodní spotřebitelské vazby, dále využívání potenciálu tradičních specifických výrob a řemesel. Důležitá je i osvěta a zvýšení informovanosti o významu a kvalitě místních potravin, výrobků a služeb,“ říká Radka Loučková Kotasová, krajská radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

O dotaci mohou žádat nositelé značky místní produkce Regionální produkt Český ráj, Regionální produkt Jizerské hory, Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj, Krkonoše – originální produkt (pouze území Libereckého kraje) a držitelé ocenění Výrobek roku Libereckého kraje, Regionální potravina Libereckého kraje, Nositel tradice lidových řemesel nebo Mistr tradiční rukodělné výroby.

Dotace budou poskytovány do 70 % způsobilých výdajů projektu, avšak maximálně do výše 70.000 korun. Termín uskutečnění podpořených aktivit musí být od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019.

Bližší informace k jednotlivým dotačním programům jsou k dispozici na dotačním webu kraje https://dotace.kraj-lbc.cz/, dotační program 2.5 najdete prostřednictvím odkazu: https://dotace.kraj-lbc.cz/2-5-Podpora-regionalnich-vyrobku-vyrobcu-a-tradicnich-remesel-r673160.htm.

Zdroj: KÚLK (TZ Markéta Žitná)

Předchozí článekObce mohou požádat o krajskou dotaci na výstavbu a obnovu kanalizací, vodovodů a čistíren odpadních vod
Další článekAni druhý zápas kvalifikace o WSM ligu Vlkům nevyšel