Liberecký kraj do konce roku spustí Lipo.ink, virtuální inkubátor

88

Především na začínající podnikatele a jejich kvalitní nápady je zaměřen projekt podnikatelského inkubátoru, který Liberecký kraj připravuje od loňského června. Než začne fungovat jeho kamenná podoba, se startem v podnikání pomůže virtuální inkubátor Lipo.ink.

„V současné době usilovně pracujeme na zahájení jeho provozu a souběžně také na podkladech pro podání žádosti o poskytnutí dotace z fondů EU, abychom se mohli co nejdříve pustit do přestavby prostorů „D“ na kamenný inkubátor,“ informuje hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Smyslem projektu je vybudovat tvůrčí kreativní prostor, ve kterém bude Liberecký kraj a jeho partneři podporovat talentované a podnikavé lidi a začínající firmy. „Podporu budou mít všichni, kteří chtějí rozvinout své nápady do podoby podnikatelského záměru či start-upu. Chceme pomáhat rozvíjet perspektivní podnikatelské nápady a inovace a zamezit tak odlivu podnikavých lidí z Libereckého kraje,“ vysvětluje radní Radka Loučková Kotasová, která je společně s náměstkem hejtmana Markem Pieterem garantem projektu.

Lipo.ink bude ale také nabízet odborné poradenství pro již zavedené malé i středně velké firmy, které hledají podporu při dalším rozvoji či restrukturalizaci svého podnikání. Potřeba vzniku inkubátoru je zahrnuta v Regionální inovační strategii Libereckého kraje a jejím Akčním plánu, a to na základě diskusí odborných skupin z řad výzkumných organizací a podniků. „Jedná se o dlouhodobý záměr. Liberecký kraj je jedním ze dvou krajů, kde podnikatelský inkubátor chybí,“ zdůrazňuje hejtman. Vybudování podnikatelského inkubátoru ocenil tento týden při jednání Svazu průmyslu a dopravy s vedením kraje, univerzity a firmami i viceprezident svazu Radek Špicar.

Klíčová je spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci. Už letos v červnu proto hejtman Libereckého kraje Martin Půta a rektor technické univerzity prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs podepsali smlouvu o spolupráci při realizaci projektu. Kraj má rovněž přislíbenou spolupráci se saskými kolegy – Technologickým centrem v Drážďanech a Vysokou školou – univerzitou aplikovaných věd v Žitavě. „Jednáme také s Jihomoravským inovačním centrem v Brně, s univerzitami v Jelení Hoře (Jelenia Gora) a Vratislavi (Wroclawi) v Polsku a s dalšími organizacemi a velkými firmami v Libereckém kraji,“ pokračuje radní Loučková Kotasová.

Virtuální inkubátor zahájí svůj provoz ještě v letošním roce. „Začne budovat skupinu spolupracujících subjektů, ve které budou studenti (potenciální start-upy), etablované malé a středně velké firmy a partneři z řad úspěšných podnikatelů a zástupců v oblasti vědy a výzkumu. Současně také začne pracovat na síti ověřených expertů, ze kterých se stanou konzultanti. Cílem je poskytovat nabídku služeb a poradenství, které zrychlí ověření podnikatelských nápadů a záměrů v praxi a zjednoduší předávání zkušeností,“ popisuje náměstek hejtmana Marek Pieter. Jedná se například o procesní nebo strategické poradenství, které doplní efektivní přístup k právním, účetním nebo kreativním službám. „V současné době mapujeme a konkretizujeme potřeby, na základě kterých nastavíme strukturu poskytovaných služeb Lipo.ink. Už jsme oslovili studenty Technické univerzity v Liberci, mladé a začínající firmy, akademiky a výzkumné pracovníky,“ dodává náměstek Pieter.

Výdaje související s vybudováním prostorů pro Lipo.ink jsou podle dokumentace pro stavební povolení předběžně vyčísleny na zhruba 100 milionů korun, přičemž z Evropské unie může kraj získat až padesát procent. Vedle příprav virtuálního inkubátoru kraj pracuje na podkladech, aby mohl podat žádost o dotaci z Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace pro Konkurenceschopnost (OPPIK) na vybudování prostorů pro jeho kamennou podobu. Vznikne po rekonstrukci vnitřních prostor v budově „D“ vedle krajského úřadu, které dříve využíval Výzkumný ústav textilních strojů. Náklady na rozsáhlou rekonstrukci se zatím pohybují kolem 300 mil. Kč, protože je nutná kompletní oprava střechy, obvodového pláště, nového energocentra i vnitřních rozvodů.

„Celý projekt je velmi nákladný, a proto uvažujeme, že ho rozdělíme do několika etap. Nejdřív tedy dojde k rekonstrukci vnějšího pláště a nezbytným vnitřním úpravám, které jsou potřebné pro chod inkubátoru,“ říká hejtman Martin Půta. Další vnitřní prostory zatím zůstanou připravené v hrubé stavbě pro budoucí využití. Rozsah stavebních úprav bude upřesněn v rámci přípravy výběrového řízení na dodavatele stavby, protože bude také záležet na případném souhlasu stavebního úřadu s tímto postupem. Prioritou je neohrozit realizaci inkubátoru a získat kolaudační souhlas.

V současné době je zpracovávána dokumentace pro provedení stavby a studie proveditelnosti projektu. V nejbližších týdnech kraj očekává vydání stavebního povolení na rekonstrukci budovy. Žádost o poskytnutí dotace musí být odevzdána do 22. prosince 2017.

Provozovatelem Lipo.ink bude společnost ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., která je stoprocentně vlastněná Libereckým krajem. „Společnost s námi už několik měsíců připravuje spuštění virtuálního inkubátoru a zároveň spolupracuje na projektové dokumentaci a podkladech pro podání projektu do OPPIK. Rovněž sestavuje odborný tým zaměstnanců, který se bude na provozu inkubátoru zásadně podílet,“ uzavírá radní Radka Loučková Kotasová.

Zdroj: KÚLK (TZ Markéta Žitná)

Ilustrační foto: libereckadrbna.cz

Předchozí článekPřekvapení se nekonalo – Vlci opět vyhráli
Další článekHřbitovy se chystají na Památku zesnulých