Kraj vyčíslil, kolik ho bude stát navýšení platů nařízené vládou od 1. července

54

Pracovníci v sociálních službách, v kultuře, zdravotní sestry, ale také nepedagogičtí pracovníci mají od 1. července vyšší platy. Nařízení, které změnilo tarifní tabulky, schválila v květnu vláda. Stát by měl sice na zvýšení krajům přidat, přesto musí Liberecký kraj ve svém rozpočtu najít téměř 11 mil. Kč, aby platy dorovnal. Včetně navýšení mezd pro řidiče autobusů je to už 80 mil. Kč, které musí kraj v průběhu letošního roku vzít z plánovaných investic nebo rezerv.

„Zaměstnanci, kterých se červencové změny týkají, mají dlouhodobě nepřiměřeně nízké platy. Jejich práce je přitom nesmírně náročná. Je logické, že když se státu ekonomicky daří, a s tím já souhlasím, navyšuje mzdy těmto zaměstnancům. Jen by bylo moudré dělat taková rozhodnutí při přípravě rozpočtů. Důležité je zmínit, že dorovnání financemi z krajské kasy je řešením jen do konce letošního roku,“ říká hejtman Martin Půta.

Liberecký kraj si zpracoval souhrnný přehled potřeb jím zřizovaných příspěvkových organizací ke zvýšení platů od 1. července. „Na první pohled je zřejmé, že je to další zásah do rozpočtu. Jak uvedl pan hejtman, tak my jsme jednoznačně pro, aby lidé měli vyšší platy, jsou to zaměstnanci našich krajských příspěvkových organizací. Ale kraj je opět ve stejné situaci jako při zvýšení platů řidičům autobusů. Vláda zvýšení nařídila během roku a krajský rozpočet na to není připravený. Nicméně musíme myslet pozitivně a věřit v to, že nám stát skutečně peníze, které slíbil, pošle a že najde způsob, jak se prostředky dostanou do rozpočtů příspěvkových organizací,“ uvádí statutární náměstkyně hejtmana Jitka Volfová s tím, že stát na platy pracovníků v sociálních službách má přidat přes 23,3 mil. Kč, resortu zdravotnictví má poslat 21,7 mil. Kč a resort školství pokryje celý částkou 27,5 mil Kč.

Na platy pracovníků v kultuře ale stát nepřidá ani korunu. Liberecký kraj je musí dorovnat částkou přes 3,1 mil. Kč. „Pokud budeme muset sáhnout do rozpočtů našich příspěvkových organizací, znamená to například, že Krajská vědecká knihovna nebude moci zakoupit nové knihy. Muzea jsou dlouhodobě podfinancovaná a ušetření finančních prostředků je možné jen při odebrání všech nenárokových příplatků na mzdách. Turnovské muzeum připravuje horolezeckou expozici a při tak náročné akci je nutné mít určitou rezervu, ta by ale musela být dána do mezd,“ komentuje situaci rezortní radní Květa Vinklátová s tím, že se navýšení mzdových nákladů týká pěti organizací.

Některým zdravotním sestrám se od července plat zvyšuje o více než dva tisíce korun. V Libereckém kraji se jedná o zhruba 1500 zaměstnanců a náklady jsou 21,7 mil. Kč. „Máme příslib, že peníze od Ministerstva zdravotnictví ČR dostaneme v nezkrácené výši pro všechna zařízení v kraji. Mimořádná rada kraje dnes (v pondělí 31. 7.) dala souhlas k zaslání žádosti o dotaci na ministerstvo tak, aby mohlo 11 organizací, které zareagovaly na naši výzvu a přihlásily se do dotačního titulu, příplatek těmto zdravotním sestrám vyplácet od července,“ říká náměstek hejtmana pro zdravotnictví Přemysl Sobotka.

Zdroj: KÚLK

Předchozí článekHudebníci se do Jablonce těší. Někteří zde mají rodinné vazby.
Další článekFotografové z Liberecka spojili své síly, sdružují se a jsou úspěšní