Kraj vybírá zhotovitele na kompletní rekonstrukce silnic na Frýdlantsku a Železnobrodsku

65

Liberecký kraj zahájil další dvě výběrová řízení na zhotovitele rekonstrukce krajských silnic v roce 2018. Kompletní modernizací za zhruba 58 mil. Kč projdou úseky silnic III. třídy v úseku Raspenava – Lázně Libverda – Ludvíkov a silnice III. třídy v úseku od křižovatky se státní silnicí I. třídy číslo 10 do Bzí u Železného Brodu. Právě tyto dvě silniční stavby budou v příštím roce finančně nejnákladnějšími, které ze svého rozpočtu zaplatí kraj. Vzhledem k náročnosti celé rekonstrukce začnou stavební práce hned v dubnu.

V rámci rekonstrukce silnice III. třídy číslo 29015 a 29013 Raspenava, Lužec – Lázně Libverda – Ludvíkov bude řešen úsek silnice ve stávající trase a ve stávajícím šířkovém uspořádání v celkové délce 5,2 km. Cílem stavební úpravy je odstranění poruch vozovky, rekonstrukce nezpevněných krajnic a odvodnění. Součástí je i výměna svislého dopravního značení, zádržných systémů a nové vodorovné dopravní značení. Vzhledem ke změně nivelety silnice související se zesílením krytu vozovky budou upraveny vjezdy na sousední nemovitosti a na přilehlé pozemní komunikace. „Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 45,1 mil. Kč. Rekonstrukce bude v plném rozsahu hrazena z rozpočtu kraje,“ dodává Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Předmětem rekonstrukce III. třídy číslo 28736 v obci Bzí je oprava krytu havarijního stavu vozovky v délce 2,3 km. „V užších úsecích stavbaři rozšíří vozovku zhruba o 1 metr tak, aby komunikace měla normovou kategorijní šířku. Ve vybraných místech vzniknou výhybny pro bezpečné míjení protijedoucích vozidel,“ popisuje náměstek Marek Pieter. Součástí rekonstrukce bude i úprava autobusových zastávek, odvodnění vozovky, dopravní značení, oprava propustků a sanace ujíždějícího svahu. „Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 12,8 mil. Kč. Pokud Státní fond dopravní infrastruktury vypíše dotační program, budeme usilovat o získání dotace,“ dodává náměstek.

V roce 2018 Liberecký kraj proinvestuje ze svého rozpočtu minimálně 300 mil. Kč na rekonstrukce silnic. V rámci evropských dotací plánuje v příštím roce rekonstruovat silnice v minimálním objemu cca 250 mil. Kč. O získání dalších finančních prostředků bude kraj usilovat, zejména u Státního fondu dopravní infrastruktury.

Zdroj: KÚLK (TZ Markéta Žitná)

Předchozí článekSvíčky, hudba, vánoční strom a pohádky… advent v Jablonci začíná
Další článekPro páteřní nemocnice bude v rozpočtu kraje na příští rok investiční rezerva ve výši 12,5 mil. Kč